Davvisámegiel Biibbal 2019 (Biibbal)
3

Haman dáhttu goddit buot juvddálaččaid

313,1 Agag lei Saula vuostálasti. Gč. 1 Sam 15,8. >2,5.Dáid dáhpáhusaid maŋŋil gonagas Xerxes attii alit árvvu Agaga maŋisboahttái Hamanii, Hammedata bárdnái, ja bijai su buot eará oaivámuččaid bajábeallái geat ledje su luhtte. 2Buot gonagasa virgeolbmát geat ledje Gonagaspoarttas, luoitádedje čippiid ala ja gopmirdedje eatnamii Hamana ovddas, dasgo nu gonagas lei gohččon. Muhto Mordekai ii čippostan iige gopmirdan eatnamii su ovddas. 3Gonagasa virgeolbmát geat ledje Gonagaspoarttas, jerre Mordekajis: “Manne don nágget gonagasa gohččuma vuostá?” 4Sii jerre sus dan beaivválaččat, muhto son ii guldalan sin. De sii muitaledje dán Hamanii vai besset gullat dohkkehiigo son Mordekaja ákka; son lei oainnat muitalan ahte son lea juvddálaš.

5Go Haman oinnii ahte Mordekai ii čippostan iige gopmirdan gitta eatnamii su ovddas, de son moaráskii sakka. 6Son anii beare uhccin ráŋggáštit dušše Mordekaja. Go son lei gullan man álbmogii Mordekai gulai, de son dáhtui duššadit maiddái Mordekaja álbmoga, buot gonagas Xerxesa riikka juvddálaččaid.

73,7 nisanmánus … rádjái mánut.Gonagas Xerxesa guoktenuppelogát ráđđenjagi vuosttaš mánus, nisanmánus, suhppejuvvui Hamana gohččuma mielde pur dahjege vuorbi juohke beaivái ja juohke mánnui gitta guoktenuppelogát mánu, adarmánu, rádjái.

8

3,8
3 Mos 26,334 Mos 23,9
5 Mos 4,5č
Dasto Haman dajai gonagas Xerxesii: “Du riikkas lea álbmot mii ássá bieđgguid buot dan provinssain eará álbmogiid gaskkas. Sin lágat leat earálágánat go eará álbmogiid lágat, eaige sii doahttal gonagasa lágaid. Gonagassii ii heive diktit sin orrut ráfis. 93,9 logiduhát taleantta sullii 342 000 kilo.Jos don anát buorrin, gonagas, de čálit gohččuma ahte sii galget duššaduvvot. Mun vihkken logiduhát taleantta silbba du virgeolbmáide, vai sii besset bidjat daid gonagasa dávvirgámmárii.” 103,10 seailasuorbmasa dát attii Hamanii fámu seailidit čállosiid gonagasa nammii. Vrd. 1 Mos 41,41č. ▶ seaila.Dalle gonagas válddii suorpmastis seailasuorbmasa ja attii dan agaglaš Hamanii, Hammedata bárdnái, juvddálaččaid vašálažžii, 11ja dajai sutnje: “Silba gullá dutnje ja dan álbmogii oaččut dahkat maid dáhtut.”

123,12 satráhpaide persialaš virgeolmmái. >Esra 8,36.Vuosttaš mánu golbmanuppelogát beaivvi gonagasa čállit rávkojuvvojedje čoahkkái. Hamana gohččuma mielde čállojuvvojedje reivvet gonagasa satráhpaide, juohke provinssa eatnanhearrái ja juohke álbmoga oaivámuččaide, guđege provinsii dan iežas čállimiin ja guđege álbmogii dan iežas gillii. Reivvet čállojuvvojedje gonagas Xerxesa nammii ja seilejuvvojedje gonagasa signeahttasuorbmasiin. 133,13 adarmánu mánut.Reivvet vuolggahuvvojedje áirasiid mielde buot gonagasa provinssaide, ja dain mearriduvvui ahte buot juvddálaččat, nuorat ja boarrásat, smávva mánážat ja nissonat, galge goddojuvvot ja duššaduvvot ovttahat beaivvi, guoktenuppelogát mánu, adarmánu, golbmanuppelogát beaivvi, ja ahte sin opmodaga oaččui stajidit. 14Girjji geardduhus galggai vuolggahuvvot buot provinssaide ja almmuhuvvot buot álbmogiidda, vai dat ráhkkanivčče dan beaivái.

15Áirasat vulge gonagasa gohččuma mielde dalán go láhka lei addojuvvon Susa ladnis. Gonagas ja Haman čohkáneigga juhkat, muhto Susa olbmot ledje hirpmástuvvan.