Davvisámegiel Biibbal 2019 (Biibbal)
24

Náittoslágat

241

24,1
Jes 50,1
Matt 5,31
19,7–9
Jos olmmái lea váldán áhká ja de fuobmá sus juoga láitámuša iige šat fuola sus, de son sáhttá čállit earrogirjji, addit dan nissonii ja vuolggahit su luhtis eret. 2Go nisson vuolgá eret su luhtte, de son sáhttá šaddat eará olbmá áhkkán. 3Jos dat olmmáige ii fuola šat nissona, čállá earrogirjji ja vuolggaha su eret dahje jápmá, 4
24,4
Jer 3,18
de ovddit boadnjá gii vuolggahii su luhtis, ii oaččo fas váldit su áhkkán; nisson lea šaddan sutnje buhtismeahttumin, ja Hearrá fasttáša dakkár lihtu. Allet duolvat dakkár suttuin eatnama maid Hearrá, din Ipmil, addá didjiide oapmin.

5

24,5
20,7
Jos olmmái lea easkka náitalan, de son ii dárbbaš vuolgit soahtái iige sutnje oaččo bidjat eará geatnegasvuođaidge. Son oažžu leat ruovttus ovtta jagi illun áhkkásis.

Riekti ja váibmoláđisvuohta

6Ii oktage oaččo váldit loana pántan giehtamillu iige millogeađggi, danne go dalle son váldá pántan nuppi olbmo heakka.

7

24,7
2 Mos 21,16
1 Tim 1,10
Jos boahtá albma ahte muhtun lea rievidan alccesis nuppi israellačča ja vuovdán su nugo gávpegálvvu, de dat olmmái galgá jápmit. Duššadehket bahá gaskkasteattet.

8

24,8
3 Mos 13–14
Jos soapmásii lea njommon spihtáldávda, de doahttalehket dárkilit buot rávvagiid maid levilaš báhpat addet, ja dollet oskkáldasat visot maid mun lean gohččon sin dahkat. 9
24,9
4 Mos 12,1–15
Muitet maid Hearrá, din Ipmil, dagai mátkkis Mirjamii, dalle go leiddet boahtimin Egyptas.

10Go don lonet soapmásii juoidá, de ale mana su vissui váldit sus pántta. 11Vuordde olgun ja divtte dan olbmá geasa leat lonemin, buktit pántta dutnje. 12Jos son lea geafi, de ale doala su biktasa maid son lea addán pántan, gitta iđida rádjái, 13

24,13
2 Mos 22,25–27
5 Mos 6,25
muhto máhcat biktasa sutnje beaivváža luoitádettiin, vai son beassá oađđit iežas biktasa vuolde. Dalle son buressivdnida du, ja dat lea vanhurskkis dahku Hearrá, du Ipmila, čalmmiin.

14

24,14
3 Mos 19,13
Mal 3,5
Jak 5,4
Ale verroš geafes ja váivváš beaivebálkkolaččain, leaš son dal du viellja dahje vieris gii ássá muhtun du eatnama gávpogis. 15Mávsse sutnje su bálkká juo seammá beaivvi ovdal go beaivváš luoitáda, danin go son lea geafi ja dárbbaša dan. Muđui son čuorvu Hearrá, ja don šattat sivalažžan suddui.

16

24,16
2 Gon 14,6
Jer 31,29č
Esek 18
Áhčiid ii oaččo ráŋggáštit jápmimiin mánáid dihte iige mánáid áhčiid dihte. Juohkehaš šaddá jápmit iežas suttu dihte.

17

24,17
2 Mos 22,21č
23,9
5 Mos 16,19
27,19
Jes 1,17
Jer 5,28
Esek 22,29
Am 2,6–8
Allet bonja vierrása alletge oarbása rievtti. Allet váldde pántan leaskka biktasiid. 18
24,18
5,15
6,12
7,8
15,15
16,12
Muitet ahte dii ieža leiddet šlávvan Egyptas ja ahte Hearrá, din Ipmil, lonistii din doppe. Dan dihte mun gohčun din doallat dáid gohččumiid.

19

24,19
3 Mos 19,9č
23,22
Go lehpet rádjamin šattu ja vajáldahttibehtet dohko gordnegihpu, de allet máhca viežžat dan, muhto guđđet dan dohko vierrása, oarbása ja leaskka várás. Dalle Hearrá, din Ipmil, buressivdnida din buot das maid dahkabehtet. 20Go lehpet časkán oliivvaid muoras eatnamii, de allet dasto maŋŋil máhca čoaggit oliivvaid mat leat báhcán; dat gullet vierrásii, oarbásii ja leskii. 21Go lehpet čoaggán viidnegárdádet šattu, de allet ane maŋŋerádjama, muhto guđđet vierrásii, oarbásii ja leskii dan mii báhcá. 22Muitet ahte dii ieža leiddet šlávvan Egyptas. Dan dihte mun gohčun din doallat dáid gohččumiid.