Davvisámegiel Biibbal 2019 (Biibbal)
12

Áidna ipmilbálvalusbáiki

121Dát leat dat lágat ja báhkkomat maid dii galgabehtet doallat oskkáldasat dan eatnamis maid Hearrá, din áhčiid Ipmil, addá din váldit oapmineattet. Dollet daid nu guhká go eallibehtet.

2Duššadehket alla váriin, dieváin ja juohke rudnes muora vuolde buot báikkiid gos dat álbmogat maid dii ádjibehtet eret, leat bálvalan ipmiliiddiset. 3

12,3
2 Mos 23,24
34,13
4 Mos 33,52
5 Mos 7,5
Njeidet daid álbmogiid áltáriid, cuvkejehket geađgebácciid, boldet ašeračuolddaid, mollejehket buot daid ipmiliid govaid ja jávkadehket daid namaidge.

4Go dii bálvalehpet Hearrá, Ipmileattet, de allet daga nugo duot álbmogat, 5

12,5
12,11eč
14,23–25
16,2–15
26,2
31,11
12,5 dan báikkis … ássanbáikin 5 Mos deattuha dan ahte buot oaffar- ja ipmilbálvalusmeanut galget doaimmahuvvot dan báikkis maid Hearrá vállje, erenoamážit kapihttaliin 12, 14 ja 16. Go Jerusalem ii leat israellaš gávpot ovdal Davida áiggi, de dat ii sáhte namahuvvot. Vrd. 16,5eč.muhto bálvalehket Hearrá, Ipmileattet, dan báikkis maid son vállje buot din čearddaid guovlluin iežas nama ássanbáikin. Dohko dii galgabehtet mannat 6ja dohko doalvut iežadet boaldinoaffariid ja njuovvanoaffariid, logádasaid ja oaffarattáldagaid, lohpádusoaffariid ja eaktodáhtolaš oaffariid, ja maiddái stuorraomiid ja smávvaomiid vuosttašriegádeddjiid. 7Boradehket doppe Hearrá, Ipmileattet, muođuid ovddas ja illudehket, dii ja din bearrašat, buot das maid din rahčamušat leat addán, buot das mainna Hearrá, din Ipmil, lea buressivdnidan din.

8Allet daga nugo mii odne dahkat, danin go dáppe juohkehaš dahká dan mii su mielas lea vuoigat. 9Dii ehpet leat velá beassan vuoiŋŋadanbáikái, dan eatnamii maid Hearrá, din Ipmil, addá didjiide. 10

12,10
Jos 21,44
1 Gon 5,3–5
8,56
Go dii lehpet mannan Jordana rastá ja ássan dan eatnamii maid Hearrá, din Ipmil, addá didjiide oapmin, de dii oažžubehtet ráfi buot vašálaččaineattet juohke guovllus ja ássabehtet oadjebassan. 11Dalle dii galgabehtet doalvut dan báikái maid Hearrá, din Ipmil, vállje iežas nama ássanbáikin, buot maid mun lean gohččon din doalvut: iežadet boaldinoaffariid ja njuovvanoaffariid, logádasaid ja oaffarattáldagaid, ja maiddái buot buriid lohpádusoaffariid maid dii buktibehtet Hearrái. 12
12,12
4 Mos 18,2024
5 Mos 10,8č
14,27
Jos 13,14
Illudehket Hearrá, Ipmileattet, muođuid ovddas, sihke dii ja din bártnit ja nieiddat, šlávat ja šlávvanissonat, ja maiddái din gávpogiid levilaččat geat eai leat ožžon oasi eaige opmodaga din gaskkas.

1312,13 báikkis bassibáiki.Váruhehket oaffaruššamis boaldinoaffariiddádet dakkár báikkis maid ieža válljebehtet. 14Dii oažžubehtet oaffaruššat boaldinoaffariiddádet dušše dan báikkis maid Hearrá vállje din čearddaid guovlluin. Dahket doppe buot maid mun lean gohččon din dahkat.

15

12,15
12,22
15,22
12,15 gasella … bierggu Lága mielde lei lobálaš borrat daid elliid, muhto lei gielddus atnit daid oaffareallin. Vrd. 14,5; 3 Mos 1,1eč. ▶ gasella.Muhto dii oažžubehtet gal buot gávpogiinnádet njuovvat ja borrat bierggu nu ollu go dáhttubehtet, dađe mielde go Hearrá, din Ipmil, buressivdnida din. Sihke buhtismeahttumat ja buhttásat ožžot borrat bierggu dego borašedje gasella dahje sarvaga bierggu. 16
12,16
3 Mos 3,17
7,26
5 Mos 12,2327
15,23
Muhto vara dii ehpet oaččo borrat; golggahehket dan eatnamii dego čázi.

17Eará gávpogiin dii ehpet oaččo borrat logádasaid maid váldibehtet iežadet gortniin, viinnis ja oljjus, ehpet stuorraomiid ehpetge smávvaomiid vuosttašriegádeddjiid, ehpet ovttage lohpádusoaffara maid lehpet lohpidan buktit, ehpetge iežadet eaktodáhtolaš oaffariid dahje oaffarattáldagaid. 18

12,18
14,23
Borret daid Hearrá, Ipmileattet, muođuid ovddas dan báikkis maid Hearrá, din Ipmil, vállje, dii ja din bártnit ja nieiddat, din šlávat ja šlávvanissonat ja din gávpogiid levilaččat, ja illudehket Hearrá, Ipmileattet, muođuid ovddas buot das maid din rahčamušat leat addán didjiide. 19
12,19
14,27
Nu guhká go eallibehtet eatnamisttádet, de galgabehtet váruhit vajáldahttimis levilaččaid.

20Go Hearrá, din Ipmil, viiddida din eatnama nugo lea lohpidan, ja dis lea miella borrat bierggu ja dii dadjabehtet: “Mun hálidan borrat bierggu”, de dii oažžubehtet borrat nu ollu go hálidehpet. 21Jos dii lehpet guhkes mátkki geažes dan báikkis maid Hearrá, din Ipmil, vállje namas ássanbáikin, de dii oažžubehtet mu gohččumiid mielde njuovvat stuorraomiid ja smávvaomiid maid Hearrá lea addán didjiide, ja borrat nu ollu bierggu go dáhttubehtet iežadet gávpogiin. 22Dii oažžubehtet borrat bierggu nugo gasella dahje sarvaga biergu borrojuvvo; sihke buhtismeahttumat ja buhttásat ožžot borrat dan. 23

12,23
3 Mos 17,10–12
Muhto váruhehket dárkilit borramis vara. Varra lea heagga, ja heakka dii ehpet oaččo borrat oktanaga biergguin. 24Allet bora vara, muhto golggahehket dan eatnamii dego čázi. 25Allet bora vara; dalle didjiide ja din nállái geavvá bures, danin go dii dahkabehtet dan mii lea riekta Hearrá čalmmiin.

26Muhto iežadet bassi attáldagaid ja lohpádusoaffariid galgabehtet buktit dan báikái maid Hearrá vállje. 27Oaffaruššet boaldinoaffariiddádet, sihke bierggu ja vara, Hearrá, din Ipmila, áltára alde. Golggahehket njuovvanoaffariiddádet vara Hearrá, din Ipmila, áltára ala, muhto bierggu dii oažžubehtet borrat ieža.

28Go dii doallabehtet dárkilit buot daid mearrádusaid maid mun attán didjiide, de dalle didjiide ja din nállái geavvá álo bures, danne go dii dahkabehtet dan mii lea buorre ja riekta Hearrá, din Ipmila, čalmmiin.

Allet bálval eahpeipmiliid

29Go Hearrá, din Ipmil, lea jávkadan daid álbmogiid maid eatnamiid dii dál mannabehtet váldit, ja go dii lehpet ássan sin eatnamii, 30

12,30
18,9–12
Jos 23,7
Duop 2,3
de váruhehket sorromis gillii sin ládje maŋŋil go sii leat duššaduvvon. Váruhehket čuovvumis sin ipmiliid ja jearramis: “Man láhkái duot álbmogat bálvaledje ipmiliiddiset? Mii maid dáhttut dahkat seammá láhkái.” 31
12,31
3 Mos 18,21
Allet daga sin láhkái go bálvalehpet Hearrá, din Ipmila, danin go sii dahke ipmiliiddiset gudnin buot dan maid Hearrá fasttáša ja vašuha. Sii oaffarušše dolas iežaset ipmiliidda velá bártniideaset ja nieiddaideasetge.

32Dollet oskkáldasat buot njuolggadusaid maid mun attán didjiide. Allet lasit daidda maidege alletge váldde dain maidege eret.