Davvisámegiel Biibbal 2019 (Biibbal)
3

Hearrá beaivi boahtá

31

3,1
1,13
Ráhkkásiiddán, dát lea nubbi girji maid mun didjiide čálán. Goappašagain mun lean dáhtton boktalit din vuoigatlaš miela 2
3,2
Jud 17
ja ávžon din atnit muittus sániid maid bassi profehtat ovdal leat sárdnon, ja Hearrámet ja Beastámet báhkkoma maid lehpet ožžon iežadet apostaliin.

3

3,3
1 Tim 4,1Jud 18
Ovddimustá fertebehtet diehtit ahte maŋimuš áiggiid bohtet bilkideaddjit geat diktet anistumiideaset dolvvodit iežaset. 4
3,4
Jes 5,19
Esek 12,22
Matt 24,48
Sii dadjet bilkidemiin: “Leago son mahkáš boahtán, nugo lohpidii? Min áhčit leat jápmán, ja buot lea nugo lea leamaš máilmmi sivdnideami rájes.” 5
3,5
1 Mos 1,26eč
Sál 24,2
Sii eai dáhto diehtit ahte áiggiid álggus ledje almmit ja eanan maid Ipmila sátni sivdnidii čázis ja čáziin. 6
3,6
1 Mos 7,11eč
2 Pet 2,5
Čáziin ja sániin dološ máilbmi maid heavahuvvui dulvái. 7Muhto dáláš almmiid ja eatnama lea seammá sátni vurken dola várás: Dat leat áimmuin gitta duopmobeaivái, go ipmilmeahttumat duššet.

8

3,8
Sál 90,4
Muhto allet dii, ráhkkásiiddán, vajáldahte ahte Hearrái okta beaivi lea dego duhát jagi ja duhát jagi dego okta beaivi. 9
3,9
Hab 2,3
1 Tim 2,4
Hebr 10,37
1 Pet 3,20
Ii Hearrá leat maŋideamen iežas lohpádusa, vaikko muhtumat atnet dan maŋideapmin. Son baicca lea dinguin gierdavaš, danne go son ii dáhto ahte guhtege láhppo, muhto ahte buohkat jorgalivčče.

10

3,10
Matt 24,29+.43+;
1 Kor 1,8
Alm 20,11
Hearrá beaivi boahtá dego suola. Dan beaivvi albmi duššá stuorra šlámain, almmigáhppálagat bullet ja hádjosit. Dalle báljaga eanan ja buot maid olmmoš lea dahkan eatnama alde.

11Go buot dát ná bieđganit, de dii fertebehtet eallit bassin ja ipmilbalolažžan juohke dáfus 12go vuordibehtet Ipmila beaivvi ja hoahpuhehpet dan boahtima, dan beaivvi mii buolláha ja háddje almmi ja suddada almmigáhppálagaid. 13

3,13
Jes 65,17
66,22
Matt 19,28
Alm 21,127
Muhto mis lea su lohpádus, ja dasa mii luohttit go vuordit ođđa almmi ja ođđa eatnama gos vanhurskkisvuohta ássá.

14

3,14
1 Kor 1,7č
Jud 24
Ráhkkásiiddán, go dii vuordibehtet dán, de vigget eallit nu ahte Hearrá gávnnašii din buhtisin ja láitemeahttumin ja dis livččii ráfi. 15
3,15
Rom 2,4
2 Pet 3,9
Atnet iežadet bestojupmin dan ahte Hearrá lea gierdavaš. Nuhan maid min ráhkis viellja Paulus lea čállán dan viisodaga mielde mii sutnje lea addojuvvon. 16Nu son dadjá buot girjjiinis main guorahallá dáid áššiid. Dain lea gal feara mii maid lea váttis ipmirdit, ja diehtemeahttun ja stáđismeahttun olbmot botnjet daid nugo maiddái eará bassi čállagiid, heavvun alcceseaset.

17

3,17
Mark 13,523
Go dii, ráhkkásiiddán, lehpet beassan diehtit dán, de galgabehtet váruhit amadet gessojuvvot ipmilmeahttun olbmuid čádjádusaide ja massit coavcci. 18
3,18
Ef 4,13
Ovdánehket Hearrámet ja Beastámet Jesus Kristusa árpmus ja dovdamis. Sutnje lehkos hearvásvuohta dál ja gitta agálašvuođa beaivvi rádjái. Amen.