Davvisámegiel Biibbal 2019 (Biibbal)
16

Samuel vuoidá Davida gonagassan

161Hearrá celkkii Samuelii: “Man guhká don moraštat Saula? Munhan lean hilgon su, son ii oaččo leat šat Israela gonagassan. Deavdde oljju iežat oljočoarvái ja váldde dan fárrui! Mun vuolggahan du Isaja lusa, Betlehemis, dasgo ovtta su bártniin mun lean válljen gonagassan.” 2Samuel vástidii: “Mo mun sáhtán mannat dohko? Jos Saul gullá dan, de son goddá mu.” Muhto Hearrá celkkii: “Váldde mielde guiggu ja daja ahte leat boahtán oaffaruššat Hearrái. 3Bovde Isaja oaffarmállásiidda, de mun muitalan dutnje maid galggat dahkat. Vuoidda munnje dan gean mun čájehan dutnje.”

4Samuel dagai nugo Hearrá lei gohččon. Go son bođii Betlehemii, de gávpoga vuorrasat bohte balus su ovddal ja jerre: “Manne don bohtet, leago buot bures?” 5

16,5
4 Mos 11,18
Son vástidii: “Buot lea bures. Mun lean boahtán oaffaruššat Hearrái. Basuhehket iežadet ja bohtet muinna oaffarmállásiidda.” De son basuhii Isaja ja su bártniid ja bovdii sin oaffarmállásiidda. 6
16,6
17,13
Go sii bohte ja Samuel oinnii Eliaba, de son jurddašii: “Son dat lea! Dás Hearrá ovddas čuožžu dál dat gean son vuoidá.” 7
16,7
Sál 7,10Apd 10,34č
Muhto Hearrá celkkii Samuelii: “Ale geahča su hápmái ja su alla šaddui, danin go mun lean hilgon su. Hearrá ii geahča olbmuid láhkái. Olbmot gehččet hápmái, muhto Hearrá oaidná váimmu.” 8
16,8
17,13
De Isai rávkkai Abinadaba ja divttii su loaiddastit Samuela ovdii. Muhto Samuel dajai: “Ii Hearrá leat válljen dánge.” 9De Isai divttii Šamma loaiddastit ovdan, muhto Samuel dajai: “Ii Hearrá leat válljen dánge.” 10Nu Isai divttii čieža bártnis loaiddastit Samuela ovdii, muhto Samuel dajai: “Hearrá ii leat válljen dáin ovttage.” 11
16,11
17,14
2 Sam 7,8
Sál 78,70č
De Samuel jearai: “Dátgo leat buot du bártnit?” Isai vástidii: “Lea gal vel nuoramus, muhto son lea dál guođoheamen sávzzaid.” Samuel dajai: “Gohčo viežžat su. Mii vuordit dassá go son lea boahtán.” 12
16,12
17,42
Isai gohčui viežžat Davida, ja son lei ođđamuđot, čáppačalmmát ja hámálaš. Hearrá celkkii: “Son dat lea, vuoidda su!” 13
16,13
Duop 3,101 Sam 10,1
Dalle Samuel válddii oljočoarvvi ja vuoiddai su das vieljažiid gaskkas. Ja Hearrá vuoigŋa bođii Davidii ja lei suinna dan beaivvi rájes. Dasto Samuel máhcai Ramai.

David Saula bálvalusas

14

16,14
Duop 9,23
Hearrá vuoigŋa gáiddai Saulis, ja bahás vuoigŋa maid Hearrá lei vuolggahan, áŧestišgođii su. 15Saula olbmát dadje sutnje: “Mii oaidnit ahte bahás vuoigŋa maid Ipmil lea vuolggahan, áŧesta du. 16
16,16
2 Gon 3,15
Hearrámet, gohčo bálvaleddjiidat ohcat olbmá gii máhttá čuojahit lyra. Go bahás vuoigŋa maid Ipmil lea vuolggahan, falleha du, de son čuojaha lyra, ja nu du veadju geahppu.” 17Saul dajai bálvaleddjiidasas: “Ohcet fal dakkár olbmá gii lea čeahppi čuojahit, ja buktet su mu lusa.” 18Okta sis dajai: “Mun dovddan betlehemlaš Isaja bártni gii lea čeahppi čuojahit. Son lea searas olmmái ja jálus soahteolmmái, son lea jierpmálaš ságaidasas ja čáppahámat, ja Hearrá lea suinna.” 19Dalle Saul vuolggahii áirasiid Isaja lusa cealkit: “Vuolggat mu lusa bártnát Davida, sávzageahčči.” 20Isai válddii ásena, noađuhii dan láibbiin, viidneseahkain ja gihciin ja vuolggahii daid bártnis Davida mielde Saulii. 21Nu David bođii Saula lusa ja bálvališgođii su. Saul lei sutnje hui buorre ja dagai su iežas vearjoguoddin. 22Son bijai sáni Isajii: “Suova Davida báhcit deike mu bálvaleaddjin. Mun liikon sutnje sakka.”

23Juohke háve go vuoigŋa maid Ipmil lei vuolggahan, áŧestii Saula, de David válddii lyra ja čuojahii. Dalle Saula veadju geahpui, son šattai geahppaset millii ja bahás vuoigŋa gáiddai sus.