Bibel 2000 (B2000)
1

11Detta är Herrens ord som kom till Sefanja, son till Kushi, son till Gedalja, son till Amarja, son till Hiskia, på den tid då Josia, Amons son, var kung över Juda.

Dom över de avfälliga

2Allt skall jag utplåna

från jordens yta, säger Herren.

3Jag skall utplåna människor och djur,

himlens fåglar och havets fiskar.

Jag skall bringa de onda på fall

och utrota människorna från jorden,

säger Herren.

4Jag skall lyfta min hand mot Juda

och mot alla som bor i Jerusalem.

Där skall jag utrota Baals sista anhängare,

ingen skall minnas hans präster, avgudatjänarna.

5Jag skall utrota dem som knäfaller på taken

för att tillbe himlens här

och dem som knäfaller för Herren

men svär vid Milkom

6och dem som vänt sig bort från Herren,

inte söker Herren

och inte frågar honom till råds.

7Var stilla inför Herren Gud,

ty Herrens dag är nära.

Han har förberett en offerfest

och renat sina gäster.

8På dagen för Herrens offerfest

skall jag straffa stormän och prinsar

och alla som klär sig i utländsk dräkt.

9Den dagen skall jag straffa

alla som hoppar över tempeltröskeln

och som fyller sin herres hus med våld och svek.

10Den dagen, säger Herren,

skall man höra rop från Fiskporten,

klagan från Nya staden,

mäktigt dån från höjderna.

11Klaga och gråt, ni som bor i Morteln:

det är slut med krämarhopen,

med alla som väger upp silver.

12När den tiden kommer

skall jag leta igenom Jerusalem

med ljus och lykta.

Jag skall straffa dem som sitter där

dästa av vin, dessa som tänker:

»Herren gör ingenting, gott eller ont.«

13Deras egendom skall skövlas,

deras hus läggas öde.

De skall bygga hus

men aldrig bo i dem,

anlägga vingårdar

men aldrig dricka vinet.

Herrens dag

14Herrens stora dag är nära,

den är nära, och den kommer snabbt.

Bitter blir jämmern på Herrens dag,

då klagar hjälten högt.

15Den dagen är vredens dag,

betryckets och våndans dag,

förödelsens dag och ödslighetens,

mörkrets och molnens dag,

töcknets och dunklets dag.

16En dag med hornstötar och härskrin

mot befästa städer och höga torn.

17Jag skall ansätta människorna

så att de vacklar omkring som blinda,

ty de har syndat mot Herren.

Deras blod skall tömmas ut som avfall,

deras inälvor som dynga.

18Deras silver och guld kan inte rädda dem

på Herrens vredes dag.

Hela jorden skall förtäras

av hans lidelses eld.

Han skall förinta dem som bor på jorden,

i skräck skall de förgås.