Bibel 2000 (B2000)
9

Dom över Israels fiender

919–14 Avsnittet utgör den andra delen av Sakarjaboken; se not till 1:1. Profetböcker.9:1 Hadrak Stadsstat i norra Syrien.9:1 Arams ögonsten Rättelse; MT har »en människas ögonsten«.Profetord.

Herrens ord är i landet Hadrak,

och till Damaskus har det kommit

– ty denna Arams ögonsten tillhör Herren,

liksom alla Israels stammar –

2

9:2
Hes 28:1
9:2 Hamat. Tyros. Sidon.ja, också till grannlandet Hamat

och till Tyros och Sidon

med all deras visdom.

3Tyros har byggt sig en fästning,

silver har hopats som damm

och guld som avfall på gatan,

49:4 murar Eller »rikedom«.men Herren skall plundra staden

och störta dess murar i havet,

eld skall förtära den.

59:5 ff. Profetian gäller filisteiska städer.Vid denna syn skall Ashkelon förfäras

och Gaza darra av ångest

liksom Ekron då dess hopp går om intet.

Gaza skall berövas sin kung,

Ashkelon skall ligga öde,

6i Ashdod skall ett blandfolk bo.

Ja, jag skall göra slut på filisteernas stolthet.

79:7 blodiga vidrigheter Att äta kött med blod i var förbjudet för israeliterna; se 3 Mos 3:17; 17:10 ff. Här utlovas att filisteerna som proselyter skall ansluta sig till Guds folk. De måste då följa de judiska renhetsföreskrifterna.9:7 jevuseerna Jerusalems förisraelitiska invånare besegrades av David men fördrevs inte. De tycks ha levt sida vid sida med israeliterna; Jevus.De blodiga vidrigheter de sätter tänderna i

skall jag rycka ur munnen på dem.

De som blir kvar av detta folk

skall också de tillhöra vår Gud,

de skall vara som en släkt i Juda,

Ekrons folk skall vara som jevuseerna.

89:8 mitt hus Här avses troligen landet, inte templet; jfr Jer 12:7; Hos 9:15.Jag vill hålla vakt vid mitt hus

mot härar som kommer och går.

Aldrig mer skall någon förtryckare komma.

Nu är mina ögon öppna.

Sions konung

9

9:9
Sak 2:10Matt 21:5+
9:9 Dotter. Sion.9:9 åsna, ung åsnehingst I äldre främreorientaliska riken var åsnan ett kungligt riddjur.Ropa ut din glädje, dotter Sion,

jubla, dotter Jerusalem!

Se, din konung kommer till dig.

Rättfärdig är han, seger är honom given.

I ringhet kommer han, ridande på en åsna,

på en ung åsnehingst.

10

9:10
Jes 2:4Mik 5:10
9:10 från hav till hav … världens ände Se not till Ps 72:8.Jag skall förinta alla stridsvagnar i Efraim,

alla hästar i Jerusalem.

Krigets vapen skall förintas.

Han skall förkunna fred för folken,

och hans välde skall nå från hav till hav,

från floden till världens ände.

Herren upprättar sitt folk

11

9:11
2~Mos 24:8+
9:11 blodsförbundet Syftar troligen på det förbund som slöts på Sinai; se 2 Mos 24:4–8.9:11 den tomma brunnen Bild för fångenskap och betryck; jfr Ps 40:3. Vattenlösa brunnar kunde användas som fängelsehålor; jfr 1 Mos 37:20, 24; Jer 38:6.I kraft av blodsförbundet med dig

skall jag släppa dina fångar ur den tomma brunnen.

129:12 borgen Jerusalem.Kom tillbaka till borgen,

ni fångar som fått ett hopp!

I dag förkunnar jag:

Jag skall gottgöra er dubbelt.

139:13 Juda, Efraim Sydriket och Nordriket (Israel).9:13 Javan Grekland; se not till 1 Mos 10.Ja, jag spänner Juda som en båge

och lägger Efraim på den som en pil.

Jag slungar dina söner, Sion,

mot dina söner, Javan.

Jag gör dig till en hjältes svärd.

149:14 dra fram i sydstormarna Jfr not till Hes 1:4.Herren skall visa sig över dem,

som blixten skall hans pil fara i väg.

Herren Gud skall stöta i horn

och dra fram i sydstormarna.

159:15 Grundtextens innebörd osäker.Herren Sebaot skall ge dem skydd,

stenarna från hans slunga

skall förtära och underkuva,

skall dricka blod som vin,

fyllas som offerskålar,

dränkas i blod som altarets hörn.

16Herren, deras Gud, skall rädda dem,

den dagen skall han valla dem som får.

Som ädelstenar i ett diadem

skall de stråla över hans land.

17Vilken lycka, vilken skönhet!

De unga männen skall blomstra av dess säd

och flickorna av dess vin.