Bibel 2000 (B2000)
9

Dom över Israels fiender

91Profetord.

Herrens ord är i landet Hadrak,

och till Damaskus har det kommit

— ty denna Arams ögonsten tillhör Herren,

liksom alla Israels stammar —

2ja, också till grannlandet Hamat

och till Tyros och Sidon

med all deras visdom.

3Tyros har byggt sig en fästning,

silver har hopats som damm

och guld som avfall på gatan,

4men Herren skall plundra staden

och störta dess murar i havet,

eld skall förtära den.

5Vid denna syn skall Ashkelon förfäras

och Gaza darra av ångest

liksom Ekron då dess hopp går om intet.

Gaza skall berövas sin kung,

Ashkelon skall ligga öde,

6i Ashdod skall ett blandfolk bo.

Ja, jag skall göra slut på filisteernas stolthet.

7De blodiga vidrigheter de sätter tänderna i

skall jag rycka ur munnen på dem.

De som blir kvar av detta folk

skall också de tillhöra vår Gud,

de skall vara som en släkt i Juda,

Ekrons folk skall vara som jevuseerna.

8Jag vill hålla vakt vid mitt hus

mot härar som kommer och går.

Aldrig mer skall någon förtryckare komma.

Nu är mina ögon öppna.

Sions konung

9Ropa ut din glädje, dotter Sion,

jubla, dotter Jerusalem!

Se, din konung kommer till dig.

Rättfärdig är han, seger är honom given.

I ringhet kommer han, ridande på en åsna,

på en ung åsnehingst.

10Jag skall förinta alla stridsvagnar i Efraim,

alla hästar i Jerusalem.

Krigets vapen skall förintas.

Han skall förkunna fred för folken,

och hans välde skall nå från hav till hav,

från floden till världens ände.

Herren upprättar sitt folk

11I kraft av blodsförbundet med dig

skall jag släppa dina fångar ur den tomma brunnen.

12Kom tillbaka till borgen,

ni fångar som fått ett hopp!

I dag förkunnar jag:

Jag skall gottgöra er dubbelt.

13Ja, jag spänner Juda som en båge

och lägger Efraim på den som en pil.

Jag slungar dina söner, Sion,

mot dina söner, Javan.

Jag gör dig till en hjältes svärd.

14Herren skall visa sig över dem,

som blixten skall hans pil fara i väg.

Herren Gud skall stöta i horn

och dra fram i sydstormarna.

15Herren Sebaot skall ge dem skydd,

stenarna från hans slunga

skall förtära och underkuva,

skall dricka blod som vin,

fyllas som offerskålar,

dränkas i blod som altarets hörn.

16Herren, deras Gud, skall rädda dem,

den dagen skall han valla dem som får.

Som ädelstenar i ett diadem

skall de stråla över hans land.

17Vilken lycka, vilken skönhet!

De unga männen skall blomstra av dess säd

och flickorna av dess vin.