Bibel 2000 (B2000)
8

Räddning i den kommande tiden

81Åter kom Herren Sebaots ord:

2

8:2
Sak 1:14
Så säger Herren Sebaot:

Stark är min lidelse för Sion,

jag ivrar för henne i mäktig vrede.

3

8:3
Jes 1:21,26+
Så säger Herren:

Jag vänder åter till Sion,

jag vill bo i Jerusalem.

Jerusalem skall kallas Den trogna staden

och Herren Sebaots berg Det heliga berget.

4

8:4 f.
Jes 65:20
Så säger Herren Sebaot:

Åter skall gamla män och kvinnor

sitta på torgen i Jerusalem,

alla med käpp i handen,

så gamla är de.

5Stadens gator och torg

skall fyllas av lekande barn.

6

8:6
Jer 32:27+
8:6 de som är kvar Rest.Så säger Herren Sebaot:

Om de som är kvar av folket

tror att detta är omöjligt

i kommande dagar,

är det därför omöjligt för mig?

frågar Herren Sebaot.

7Så säger Herren Sebaot:

Jag skall rädda mitt folk

ut ur österns länder och västerns.

8

8:8
Jer 7:23+
Jag skall hämta dem hit

och låta dem bo i Jerusalem.

De skall vara mitt folk

och jag skall vara deras Gud

i trohet och rättfärdighet.

9Så säger Herren Sebaot: Fatta mod, ni som i denna tid hör vad de profeter sade som verkade den gången grundstenarna lades till Herren Sebaots hus, till templet, som skulle byggas på nytt. 10

8:10
Hagg 1:6,9
Ty före denna tid var människornas arbete lönlöst och djurens möda förgäves. Alla och envar levde otrygga för fienden, och jag släppte människorna lösa mot varandra. 11Men mot dem som är kvar av mitt folk är jag inte längre som i gångna tider, säger Herren Sebaot. 128:12 Nu skall årsväxten frodas Grundtextens innebörd osäker.Nu skall årsväxten frodas, vinstocken skall ge sin frukt, jorden sin skörd och himlen sin dagg. Allt detta skall jag skänka åt dem som är kvar av folket. 13
8:13
Jes 65:16+
8:13 Liksom ert namn … en välsignelse I stället för att som tidigare utnyttjas i en förbannelseönskan skall nu Israel användas i en välsignelseönskan, »Må du bli lika välsignad som Israel«; jfr t.ex. 1 Mos 48:20.Liksom ert namn har varit en förbannelse bland folken, ni judeer och israeliter, så skall det nu bli en välsignelse när jag räddat er. Var inte ängsliga, fatta mod! 14Ja, så säger Herren Sebaot: Liksom jag planerade er olycka, säger Herren Sebaot, då era fäder väckte min vrede – och det stod jag fast vid – 15så har jag nu ändrat min plan och vill skänka Jerusalem och judeerna lycka. Var inte rädda!

16

8:16
Ef 4:25
8:16 stadsporten Port.Detta är vad ni skall göra: Var ärliga mot varandra. Fäll rättvisa och rättfärdiga domar när ni dömer i stadsporten. 17Tänk inte ut onda planer mot varandra och svär inga falska eder. Allt sådant hatar jag, säger Herren.

18

8:18 f.
Sak 7:1
Herren Sebaots ord kom till mig:

198:19 fjärde … månaden Denna månad år 587 f.Kr. slogs den första bräschen i Jerusalems stadsmur (2 Kung 25:3 f.).8:19 femte, sjunde … månaden Se noter till 7:3, 5.8:19 tionde månaden Denna månad år 589 f.Kr. började Nebukadnessar belägra Jerusalem (2 Kung 25:1).Så säger Herren Sebaot: Fastedagarna i fjärde, femte, sjunde och tionde månaden skall för Juda bli till fröjd och jubel, till glada högtider. Älska sanning och fred!

20

8:20–22
Jes 2:2–3+
Så säger Herren Sebaot: Än en gång skall folken komma, de som bor i de många städerna. 21Och befolkningen i den ena staden skall gå till den andra och säga: »Kom, låt oss gå och beveka Herren, låt oss uppsöka Herren Sebaot. Också jag går dit.« 22Många nationer och mäktiga folk skall uppsöka Herren Sebaot i Jerusalem för att beveka honom. 23Så säger Herren Sebaot: När den tiden kommer skall tio män av olika folk och språk gripa tag i mantelfliken på en judisk man och säga: »Vi vill följa er, vi har hört att Gud finns hos er.«