Bibel 2000 (B2000)
4

Femte synen: lampstället och olivträden

41Ängeln som talade med mig kom tillbaka och väckte mig som när man väcker någon ur sömnen. 2Han frågade: »Vad ser du?« och jag svarade: »Jag ser ett lampställ, helt av guld, med en skål ovanpå; där sitter också sju lampor, och varje lampa därovanpå har sju pipar. 3Två olivträd står bredvid, ett till höger om skålen och ett till vänster.«

4Jag frågade ängeln som talade med mig: »Vad betyder detta, herre?« 5Han frågade: »Förstår du inte vad det betyder?« — »Nej, herre«, svarade jag. 6aDå sade han: 10b»De sju är Herrens ögon som överblickar hela jorden.« 11Jag frågade honom: »Vad betyder de båda olivträden till höger och till vänster om lampstället?« 12Och jag frågade honom vidare: »Vad betyder de båda olivkvistarna som leder ner den gyllene oljan genom de två gyllene rören?« — 13»Förstår du inte vad de betyder?« frågade han. »Nej, herre«, svarade jag. 14Då sade han: »Det är de båda smorda som står inför hela världens herre.«

Utsagor om Serubbabel

6bDetta är Herrens ord till Serubbabel:

Varken med styrka eller makt

utan med min ande,

säger Herren Sebaot.

7Vem du än är, du stora berg — inför Serubbabel skall du bli till slät mark. Han skall föra fram slutstenen medan man ropar: »Nåd och välsignelse!« 8Herrens ord kom till mig: 9»Serubbabels händer har lagt grunden till detta hus, hans händer skall också fullborda det.« Då skall ni inse att det är Herren Sebaot som har sänt mig till er! 10aDe som föraktade den dag då den blygsamma början skedde, de skall glädjas då de ser den utvalda stenen i Serubbabels hand.
5

Sjätte synen: den flygande bokrullen

51När jag på nytt lyfte blicken fick jag se en flygande bokrulle. 2Ängeln frågade: »Vad ser du?« Jag svarade: »Jag ser en flygande bokrulle, tio meter lång och fem meter bred.« 3Då sade han: »Det är förbannelsen som går ut över hela landet. Alltför länge har tjuven och menedaren varit utan straff. 4Nu har jag låtit förbannelsen gå ut, säger Herren Sebaot, för att den skall tränga in hos den som stjäl och hos den som svär falskt vid mitt namn. Den skall bli kvar i deras hus och rasera allt, både trävirke och sten.«

Sjunde synen: kvinnan i sädestunnan

5Ängeln som talade med mig gick nu fram och sade till mig: »Lyft blicken och se vad som kommer.« — 6»Vad är det?« frågade jag, och han svarade: »Det är en sädestunna.« Han fortsatte: »Detta är den skuld som finns i landet.«

7Nu lyftes ett runt blylock, och inne i sädestunnan satt en kvinna. 8»Detta är ondskan«, sade han och knuffade henne tillbaka i sädestunnan. Och så lade han på blyskivan. 9Sedan lyfte jag blicken och såg två kvinnor komma, och vinden fyllde deras vingar, och deras vingar var som hägervingar. De lyfte upp sädestunnan mellan jord och himmel. 10»Vart för de tunnan?« frågade jag ängeln som talade med mig. 11Han svarade: »Till Shinar, för att bygga ett tempel åt kvinnan. När det är färdigt skall hon ställas upp på sin plats.«

6

Åttonde synen: de fyra vagnarna

61När jag på nytt lyfte blicken fick jag se fyra vagnar komma fram mellan två berg, och bergen var av koppar. 2Den första vagnen drogs av röda hästar, den andra av svarta, 3den tredje av vita och den fjärde av fläckiga hästar, idel starka hästar. 4Jag frågade ängeln som talade med mig: »Vad betyder de, herre?« 5Ängeln svarade: »De är himlens fyra vindar som drar ut efter att ha stått inför hela världens herre. 6Vagnen med de röda hästarna drar ut mot landet i öster, de svarta hästarna mot landet i norr, de vita mot landet i väster och de fläckiga mot landet i söder.«

7Och de starka hästarna kom fram, ivriga att färdas över jorden. Han sade: »Far bort över jorden!« Och när de hade dragit ut över jorden 8ropade han på mig: »Se hur de som drar ut mot landet i norr tömmer min vrede över det.«

Josuas kröning

9Herrens ord kom till mig:

10Ta emot gåvorna från de deporterade, från Heldaj, Tobia och Jedaja. Du skall söka upp det hus som tillhör Josia, Sefanjas son; dit har de kommit från Babylonien. 11Där skall du hämta silver och guld och låta göra en krona och sätta den på översteprästen Josua, Josadaks son. 12Säg till honom: Så säger Herren: Här är han vars namn är Telningen. Där han står skall det spira, och han skall bygga Herrens tempel. 13Ja, han skall bygga Herrens tempel, få kungavärdighet och sitta som härskare på sin tron. En präst skall dela tronen med honom, och mellan dem skall full enighet råda. 14Kronan skall vara kvar i Herrens tempel till minne av Heldaj, Tobia, Jedaja och Josia, Sefanjas son.

15Människor skall komma från fjärran för att vara med och bygga Herrens hus. Då skall ni inse att det är Herren Sebaot som har sänt mig till er. Detta skall ske om ni verkligen lyssnar på Herrens, er Guds, röst.