Bibel 2000 (B2000)
5

Sjätte synen: den flygande bokrullen

51När jag på nytt lyfte blicken fick jag se en flygande bokrulle. 2Ängeln frågade: »Vad ser du?« Jag svarade: »Jag ser en flygande bokrulle, tio meter lång och fem meter bred.« 3Då sade han: »Det är förbannelsen som går ut över hela landet. Alltför länge har tjuven och menedaren varit utan straff. 4Nu har jag låtit förbannelsen gå ut, säger Herren Sebaot, för att den skall tränga in hos den som stjäl och hos den som svär falskt vid mitt namn. Den skall bli kvar i deras hus och rasera allt, både trävirke och sten.«

Sjunde synen: kvinnan i sädestunnan

5Ängeln som talade med mig gick nu fram och sade till mig: »Lyft blicken och se vad som kommer.« — 6»Vad är det?« frågade jag, och han svarade: »Det är en sädestunna.« Han fortsatte: »Detta är den skuld som finns i landet.«

7Nu lyftes ett runt blylock, och inne i sädestunnan satt en kvinna. 8»Detta är ondskan«, sade han och knuffade henne tillbaka i sädestunnan. Och så lade han på blyskivan. 9Sedan lyfte jag blicken och såg två kvinnor komma, och vinden fyllde deras vingar, och deras vingar var som hägervingar. De lyfte upp sädestunnan mellan jord och himmel. 10»Vart för de tunnan?« frågade jag ängeln som talade med mig. 11Han svarade: »Till Shinar, för att bygga ett tempel åt kvinnan. När det är färdigt skall hon ställas upp på sin plats.«