Bibel 2000 (B2000)
3

Fjärde synen: översteprästen Josua och löftet om Telningen

31Herren lät mig se Josua, översteprästen, där han stod inför Herrens ängel. På hans högra sida stod Anklagaren, beredd att anklaga honom. 2Herrens ängel sade till Anklagaren: »Herren skall tillrättavisa dig, Anklagare, ja, han som har utvalt Jerusalem skall tillrättavisa dig. Är inte denne man en brand ryckt ur elden?« 3Josua bar smutsiga kläder där han stod framför ängeln, 4och ängeln befallde sina tjänare: »Ta av honom de smutsiga kläderna!« Och han sade till Josua: »Jag befriar dig från din skuld, och du skall kläs i högtidsdräkt.« 5Sedan befallde han: »Sätt på honom en ren turban!« Och de satte på honom en ren turban och klädde honom, medan Herrens ängel stod bredvid. 6Och detta är vad Herrens ängel försäkrade Josua:

7Så säger Herren Sebaot:

Om du vandrar mina vägar

och håller mina bud

skall du råda över mitt hus

och vaka över mina tempelgårdar.

Jag skall ge dig tillträde

till den krets som tjänar mig här.

8Lyssna, Josua, överstepräst, du och dina ämbetsbröder som sitter framför dig — dessa män är ett tecken: Se, jag skall låta Telningen, min tjänare, komma. 9På stenen där, som jag har lagt framför Josua, på denna enda sten med sju ögon ristar jag en inskrift, säger Herren Sebaot. Jag skall utplåna landets skuld på en enda dag. 10Den dagen, säger Herren Sebaot, skall ni bjuda varandra till fest under vinrankor och fikonträd.

4

Femte synen: lampstället och olivträden

41Ängeln som talade med mig kom tillbaka och väckte mig som när man väcker någon ur sömnen. 2Han frågade: »Vad ser du?« och jag svarade: »Jag ser ett lampställ, helt av guld, med en skål ovanpå; där sitter också sju lampor, och varje lampa därovanpå har sju pipar. 3Två olivträd står bredvid, ett till höger om skålen och ett till vänster.«

4Jag frågade ängeln som talade med mig: »Vad betyder detta, herre?« 5Han frågade: »Förstår du inte vad det betyder?« — »Nej, herre«, svarade jag. 6aDå sade han: 10b»De sju är Herrens ögon som överblickar hela jorden.« 11Jag frågade honom: »Vad betyder de båda olivträden till höger och till vänster om lampstället?« 12Och jag frågade honom vidare: »Vad betyder de båda olivkvistarna som leder ner den gyllene oljan genom de två gyllene rören?« — 13»Förstår du inte vad de betyder?« frågade han. »Nej, herre«, svarade jag. 14Då sade han: »Det är de båda smorda som står inför hela världens herre.«

Utsagor om Serubbabel

6bDetta är Herrens ord till Serubbabel:

Varken med styrka eller makt

utan med min ande,

säger Herren Sebaot.

7Vem du än är, du stora berg — inför Serubbabel skall du bli till slät mark. Han skall föra fram slutstenen medan man ropar: »Nåd och välsignelse!« 8Herrens ord kom till mig: 9»Serubbabels händer har lagt grunden till detta hus, hans händer skall också fullborda det.« Då skall ni inse att det är Herren Sebaot som har sänt mig till er! 10aDe som föraktade den dag då den blygsamma början skedde, de skall glädjas då de ser den utvalda stenen i Serubbabels hand.
5

Sjätte synen: den flygande bokrullen

51När jag på nytt lyfte blicken fick jag se en flygande bokrulle. 2Ängeln frågade: »Vad ser du?« Jag svarade: »Jag ser en flygande bokrulle, tio meter lång och fem meter bred.« 3Då sade han: »Det är förbannelsen som går ut över hela landet. Alltför länge har tjuven och menedaren varit utan straff. 4Nu har jag låtit förbannelsen gå ut, säger Herren Sebaot, för att den skall tränga in hos den som stjäl och hos den som svär falskt vid mitt namn. Den skall bli kvar i deras hus och rasera allt, både trävirke och sten.«

Sjunde synen: kvinnan i sädestunnan

5Ängeln som talade med mig gick nu fram och sade till mig: »Lyft blicken och se vad som kommer.« — 6»Vad är det?« frågade jag, och han svarade: »Det är en sädestunna.« Han fortsatte: »Detta är den skuld som finns i landet.«

7Nu lyftes ett runt blylock, och inne i sädestunnan satt en kvinna. 8»Detta är ondskan«, sade han och knuffade henne tillbaka i sädestunnan. Och så lade han på blyskivan. 9Sedan lyfte jag blicken och såg två kvinnor komma, och vinden fyllde deras vingar, och deras vingar var som hägervingar. De lyfte upp sädestunnan mellan jord och himmel. 10»Vart för de tunnan?« frågade jag ängeln som talade med mig. 11Han svarade: »Till Shinar, för att bygga ett tempel åt kvinnan. När det är färdigt skall hon ställas upp på sin plats.«