Bibel 2000 (B2000)
4

Femte synen: lampstället och olivträden

41Ängeln som talade med mig kom tillbaka och väckte mig som när man väcker någon ur sömnen. 24:2 lampställ En symbol för Herren, som övervakar hela jorden (jfr v. 10b).Han frågade: »Vad ser du?« och jag svarade: »Jag ser ett lampställ, helt av guld, med en skål ovanpå; där sitter också sju lampor, och varje lampa därovanpå har sju pipar. 3Två olivträd står bredvid, ett till höger om skålen och ett till vänster.«

4Jag frågade ängeln som talade med mig: »Vad betyder detta, herre?« 5Han frågade: »Förstår du inte vad det betyder?« – »Nej, herre«, svarade jag. 6a4:6a-14 Grundtexten har här uppenbarligen råkat i oordning: avsnittet v. 6b-10a bryter sammanhanget mellan v. 6a och v. 10b. I översättningen har detta sammanhang återställts.Då sade han: 10b

4:10b
Sak 3:9
»De sju är Herrens ögon som överblickar hela jorden.« 11Jag frågade honom: »Vad betyder de båda olivträden till höger och till vänster om lampstället?« 12Och jag frågade honom vidare: »Vad betyder de båda olivkvistarna som leder ner den gyllene oljan genom de två gyllene rören?« – 13»Förstår du inte vad de betyder?« frågade han. »Nej, herre«, svarade jag. 14
4:14
Upp 11:1–6
4:14 de båda smorda Davidsättlingen Serubbabel och översteprästen Josua (se not till Hagg 1:1) som representanter för världslig och andlig makt; Smord.Då sade han: »Det är de båda smorda som står inför hela världens herre.«

Utsagor om Serubbabel

6b

4:6b
Jes 31:1–3+
Detta är Herrens ord till Serubbabel:

Varken med styrka eller makt

utan med min ande,

säger Herren Sebaot.

7Vem du än är, du stora berg – inför Serubbabel skall du bli till slät mark. Han skall föra fram slutstenen medan man ropar: »Nåd och välsignelse!« 8Herrens ord kom till mig: 9»Serubbabels händer har lagt grunden till detta hus, hans händer skall också fullborda det.« Då skall ni inse att det är Herren Sebaot som har sänt mig till er! 10a4:10a den utvalda stenen Slutstenen i tempelbygget; se v. 7.De som föraktade den dag då den blygsamma början skedde, de skall glädjas då de ser den utvalda stenen i Serubbabels hand.