Bibel 2000 (B2000)
2

Tredje synen: mätsnöret

21Jag lyfte blicken och fick se en man med ett mätsnöre i handen. 2Jag frågade honom: »Vart är du på väg?« och han svarade: »För att mäta upp Jerusalem och se hur långt och brett det skall bli.« 3Då kom den ängel som talade med mig, och en annan ängel gick honom till mötes 4och sade: »Skynda dig och säg till den unge mannen där:

Jerusalem skall bli en stad utan murar,

ty många människor och djur skall rymmas där.

5Jag skall själv vara en mur av eld runt staden,

säger Herren,

och visa min härlighet där inne.«

Herren kallar på de deporterade

6Bryt upp, bryt upp! säger Herren.

Fly från landet i norr!

I alla väderstreck har jag skingrat er,

säger Herren.

7Bryt upp och rädda dig, Sion,

du som bor i Babylon!

8Ty så säger Herren Sebaot

om de folk som plundrat er:

Den som rör vid er, han rör vid min ögonsten.

9Ja, jag lyfter min hand mot dem,

de skall bli sina slavars byte.

Då skall ni inse

att Herren Sebaot har sänt mig.

10Gläd dig och jubla, dotter Sion!

Se, jag kommer

och tar min boning hos dig,

säger Herren.

11Många folk skall den dagen

sluta sig till Herren och bli mitt folk.

Jag tar min boning hos dig.

Då skall du inse

att Herren Sebaot har sänt mig till dig.

12Herren skall ta Juda i besittning

som sin del av den heliga marken.

Än en gång utväljer han Jerusalem.

13Var stilla inför Herren, allt levande,

han bryter upp från sin heliga boning.

3

Fjärde synen: översteprästen Josua och löftet om Telningen

31Herren lät mig se Josua, översteprästen, där han stod inför Herrens ängel. På hans högra sida stod Anklagaren, beredd att anklaga honom. 2Herrens ängel sade till Anklagaren: »Herren skall tillrättavisa dig, Anklagare, ja, han som har utvalt Jerusalem skall tillrättavisa dig. Är inte denne man en brand ryckt ur elden?« 3Josua bar smutsiga kläder där han stod framför ängeln, 4och ängeln befallde sina tjänare: »Ta av honom de smutsiga kläderna!« Och han sade till Josua: »Jag befriar dig från din skuld, och du skall kläs i högtidsdräkt.« 5Sedan befallde han: »Sätt på honom en ren turban!« Och de satte på honom en ren turban och klädde honom, medan Herrens ängel stod bredvid. 6Och detta är vad Herrens ängel försäkrade Josua:

7Så säger Herren Sebaot:

Om du vandrar mina vägar

och håller mina bud

skall du råda över mitt hus

och vaka över mina tempelgårdar.

Jag skall ge dig tillträde

till den krets som tjänar mig här.

8Lyssna, Josua, överstepräst, du och dina ämbetsbröder som sitter framför dig — dessa män är ett tecken: Se, jag skall låta Telningen, min tjänare, komma. 9På stenen där, som jag har lagt framför Josua, på denna enda sten med sju ögon ristar jag en inskrift, säger Herren Sebaot. Jag skall utplåna landets skuld på en enda dag. 10Den dagen, säger Herren Sebaot, skall ni bjuda varandra till fest under vinrankor och fikonträd.

4

Femte synen: lampstället och olivträden

41Ängeln som talade med mig kom tillbaka och väckte mig som när man väcker någon ur sömnen. 2Han frågade: »Vad ser du?« och jag svarade: »Jag ser ett lampställ, helt av guld, med en skål ovanpå; där sitter också sju lampor, och varje lampa därovanpå har sju pipar. 3Två olivträd står bredvid, ett till höger om skålen och ett till vänster.«

4Jag frågade ängeln som talade med mig: »Vad betyder detta, herre?« 5Han frågade: »Förstår du inte vad det betyder?« — »Nej, herre«, svarade jag. 6aDå sade han: 10b»De sju är Herrens ögon som överblickar hela jorden.« 11Jag frågade honom: »Vad betyder de båda olivträden till höger och till vänster om lampstället?« 12Och jag frågade honom vidare: »Vad betyder de båda olivkvistarna som leder ner den gyllene oljan genom de två gyllene rören?« — 13»Förstår du inte vad de betyder?« frågade han. »Nej, herre«, svarade jag. 14Då sade han: »Det är de båda smorda som står inför hela världens herre.«

Utsagor om Serubbabel

6bDetta är Herrens ord till Serubbabel:

Varken med styrka eller makt

utan med min ande,

säger Herren Sebaot.

7Vem du än är, du stora berg — inför Serubbabel skall du bli till slät mark. Han skall föra fram slutstenen medan man ropar: »Nåd och välsignelse!« 8Herrens ord kom till mig: 9»Serubbabels händer har lagt grunden till detta hus, hans händer skall också fullborda det.« Då skall ni inse att det är Herren Sebaot som har sänt mig till er! 10aDe som föraktade den dag då den blygsamma början skedde, de skall glädjas då de ser den utvalda stenen i Serubbabels hand.