Bibel 2000 (B2000)
3

Fjärde synen: översteprästen Josua och löftet om Telningen

31

3:1 f.
1~Krön 21:1
Job 1:62:1
3:1 Josua, översteprästen Se not till Hagg 1:1.3:1 Ängel.3:1 Anklagaren Se not till Job 1:6. Djävulen.Herren lät mig se Josua, översteprästen, där han stod inför Herrens ängel. På hans högra sida stod Anklagaren, beredd att anklaga honom. 2
3:2
Am 4:11
3:2 Herrens ängel Med Peshitta; MT har »Herren«.Herrens ängel sade till Anklagaren: »Herren skall tillrättavisa dig, Anklagare, ja, han som har utvalt Jerusalem skall tillrättavisa dig. Är inte denne man en brand ryckt ur elden?« 3Josua bar smutsiga kläder där han stod framför ängeln, 43:4 Kläder.och ängeln befallde sina tjänare: »Ta av honom de smutsiga kläderna!« Och han sade till Josua: »Jag befriar dig från din skuld, och du skall kläs i högtidsdräkt.« 53:5 han Med Peshitta och Vulgata; MT har »jag«.Sedan befallde han: »Sätt på honom en ren turban!« Och de satte på honom en ren turban och klädde honom, medan Herrens ängel stod bredvid. 6Och detta är vad Herrens ängel försäkrade Josua:

7Så säger Herren Sebaot:

Om du vandrar mina vägar

och håller mina bud

skall du råda över mitt hus

och vaka över mina tempelgårdar.

Jag skall ge dig tillträde

till den krets som tjänar mig här.

8

3:8
Jes 11:1
3:8 tecken Att prästämbetet återupprättas förebådar Messias ankomst.3:8 Telningen, min tjänare Beteckningar för Messias; se Jer 23:5; 33:15 och jfr Jes 11:1 f.Lyssna, Josua, överstepräst, du och dina ämbetsbröder som sitter framför dig – dessa män är ett tecken: Se, jag skall låta Telningen, min tjänare, komma. 9
3:9
Sak 4:10b
3:9 stenen Vad som åsyftas är oklart.3:9 sju ögon Kanske Herrens sju ögon (4:10b), en symbol för att han övervakar allt. Det hebreiska ordet för »ögon« har också tolkats som »fasetter« på stenen; jfr Hes 1:18. Sju.3:9 inskrift Möjligen av samma slag som i 2 Mos 28:36; Sak 14:20 f.På stenen där, som jag har lagt framför Josua, på denna enda sten med sju ögon ristar jag en inskrift, säger Herren Sebaot. Jag skall utplåna landets skuld på en enda dag. 10
3:10
Mik 4:4+
3:10 under vinrankor och fikonträd Se not till 1 Kung 4:25.Den dagen, säger Herren Sebaot, skall ni bjuda varandra till fest under vinrankor och fikonträd.