Bibel 2000 (B2000)
2

Tredje synen: mätsnöret

21Jag lyfte blicken och fick se en man med ett mätsnöre i handen. 2Jag frågade honom: »Vart är du på väg?« och han svarade: »För att mäta upp Jerusalem och se hur långt och brett det skall bli.« 3Då kom den ängel som talade med mig, och en annan ängel gick honom till mötes 4och sade: »Skynda dig och säg till den unge mannen där:

Jerusalem skall bli en stad utan murar,

ty många människor och djur skall rymmas där.

5Jag skall själv vara en mur av eld runt staden,

säger Herren,

och visa min härlighet där inne.«

Herren kallar på de deporterade

6Bryt upp, bryt upp! säger Herren.

Fly från landet i norr!

I alla väderstreck har jag skingrat er,

säger Herren.

7Bryt upp och rädda dig, Sion,

du som bor i Babylon!

8Ty så säger Herren Sebaot

om de folk som plundrat er:

Den som rör vid er, han rör vid min ögonsten.

9Ja, jag lyfter min hand mot dem,

de skall bli sina slavars byte.

Då skall ni inse

att Herren Sebaot har sänt mig.

10Gläd dig och jubla, dotter Sion!

Se, jag kommer

och tar min boning hos dig,

säger Herren.

11Många folk skall den dagen

sluta sig till Herren och bli mitt folk.

Jag tar min boning hos dig.

Då skall du inse

att Herren Sebaot har sänt mig till dig.

12Herren skall ta Juda i besittning

som sin del av den heliga marken.

Än en gång utväljer han Jerusalem.

13Var stilla inför Herren, allt levande,

han bryter upp från sin heliga boning.