Bibel 2000 (B2000)
13

Falska gudar och profeter

131Den dagen skall en källa rinna upp som renar Davids ätt och Jerusalems invånare från synd och orenhet.

2Den dagen, säger Herren Sebaot, skall jag utrota avgudarna ur landet, och ingen skall längre nämna deras namn. Profeterna och orenhetens anda skall jag fördriva ur landet. 3Om någon därefter uppträder som profet skall hans egen far och mor säga till honom: »Du får inte leva, du har uttalat lögner i Herrens namn.« Hans egen far och mor skall sticka ner honom då han profeterar. 4Den dagen skall varje profet skämmas för sina profetsyner, och för att inte avslöjas låter han bli att klä sig i hårmantel. 5Och han skall säga: »Jag är ingen profet, jag är bonde; ända sedan ungdomen har jag brukat min jord.« 6Frågar man honom då vad det är för sår han har på kroppen, så svarar han: »Dem fick jag hemma hos mina vänner.«

En rest blir renad

7Upp, svärd, mot min herde,

mot min förtrogne,

säger Herren Sebaot.

Dräp herden så att fåren skingras!

Jag lyfter min hand mot de svaga.

8I hela landet, säger Herren,

skall två tredjedelar utrotas och gå under,

men en tredjedel skall lämnas kvar.

9Den tredjedelen skall jag låta gå genom eld,

jag skall rena den som man renar silver,

jag skall pröva den som man prövar guld.

De skall åkalla mig

och jag skall svara dem.

Jag skall säga: »Detta är mitt folk«,

och de skall säga: »Herren är vår Gud.«