Bibel 2000 (B2000)
13

Falska gudar och profeter

131

13:1
Hes 47:1–12+
Den dagen skall en källa rinna upp som renar Davids ätt och Jerusalems invånare från synd och orenhet.

213:2–6 Det är osäkert om avsnittet är riktat enbart mot en grupp falska profeter eller mot profetinstitutionen som sådan.Den dagen, säger Herren Sebaot, skall jag utrota avgudarna ur landet, och ingen skall längre nämna deras namn. Profeterna och orenhetens anda skall jag fördriva ur landet. 3

13:3
5~Mos 18:20
Om någon därefter uppträder som profet skall hans egen far och mor säga till honom: »Du får inte leva, du har uttalat lögner i Herrens namn.« Hans egen far och mor skall sticka ner honom då han profeterar. 4
13:4
2~Kung 1:8
Matt 3:4
13:4 hårmantel En mantel av kamelhår bars av profeterna som kännetecken på deras uppdrag; jfr 2 Kung 1:8.Den dagen skall varje profet skämmas för sina profetsyner, och för att inte avslöjas låter han bli att klä sig i hårmantel. 5
13:5
Am 7:14
13:5 Jag är ingen profet Jfr Am 7:14.13:5 ända sedan ungdomen har jag brukat min jord Grundtextens innebörd osäker.Och han skall säga: »Jag är ingen profet, jag är bonde; ända sedan ungdomen har jag brukat min jord.« 613:6 sår … på kroppen Profeter kunde under extasen tillfoga sig själva sår; se t.ex. 1 Kung 18:28.Frågar man honom då vad det är för sår han har på kroppen, så svarar han: »Dem fick jag hemma hos mina vänner.«

En rest blir renad

7

13:7
Sak 11:17Matt 26:31+
Upp, svärd, mot min herde,

mot min förtrogne,

säger Herren Sebaot.

Dräp herden så att fåren skingras!

Jag lyfter min hand mot de svaga.

813:8 lämnas kvar Jfr 8:6. Rest.I hela landet, säger Herren,

skall två tredjedelar utrotas och gå under,

men en tredjedel skall lämnas kvar.

9

13:9
Jes 1:22,25Jer 7:23+
Den tredjedelen skall jag låta gå genom eld,

jag skall rena den som man renar silver,

jag skall pröva den som man prövar guld.

De skall åkalla mig

och jag skall svara dem.

Jag skall säga: »Detta är mitt folk«,

och de skall säga: »Herren är vår Gud.«