Bibel 2000 (B2000)
11

Stormakternas fall

111Öppna dina portar, Libanon:

eld skall förtära dina cedrar.

211:2 Bashan.Klaga, cypress, ty cedern har fallit,

de mäktiga träden är fällda.

Klaga, ekar i Bashan,

ty den täta skogen är skövlad.

3Hör herdarnas jämmer

då deras härlighet blir förödd!

Hör hur de unga lejonen ryter

då Jordandalens stolthet blir skövlad!

De två stavarna

4Så har Herren, min Gud, sagt: Bli en herde för fåren som skall slaktas. 5De som köper dem drar sig inte för att döda dem, och de som säljer dem säger: Lovad vare Herren, jag har blivit rik! Och deras egna herdar skonar dem inte. 6Nej, jag skall inte längre skona landets invånare, säger Herren. Jag skall utlämna människorna åt varandra och åt deras kungar; de skall ödelägga landet och jag skall inte låta någon slippa undan. 7Så blev jag en herde för boskapshandlarnas slaktfår: jag tog två stavar, den ena kallade jag Ynnest och den andra Enighet, och jag vallade hjorden. – 811:8 Jag gjorde … en månad Vad detta syftar på är osäkert. Utsagan bryter sammanhanget; troligen är den ett tillägg till den ursprungliga texten.Jag gjorde mig av med de tre herdarna på en månad. – Men jag miste tålamodet med fåren, och även de tröttnade på mig. 9Då sade jag: »Jag vill inte längre vara er herde. Låt dem dö som skall dö, låt dem gå under som skall gå under och låt dem som blir kvar äta upp varandra.« 10Så tog jag min stav Ynnest och bröt av den för att upplösa det förbund som jag slutit med alla folk. 11Den dag det upplöstes förstod boskapshandlarna som iakttog mig att detta var Herrens ord. 12

11:12 f.
Matt 26:15
27:3–10
11:12 trettio silverstycken Enligt 2 Mos 21:32 var detta den fastställda ersättningen om en slav dödats, dvs. ett blygsamt belopp. Högre värderades inte profetens verksamhet.Sedan sade jag till dem: »Om ni tycker att det är rätt, så ge mig min lön – låt annars bli!« Då vägde de upp trettio silverstycken åt mig. 13Herren sade till mig: »Kasta dem till smältaren, denna härliga summa som de anser mig värd.« Och jag tog de trettio silverstyckena och kastade dem åt smältaren i Herrens hus. 14Så bröt jag av min andra stav Enighet för att upplösa broderskapet mellan Juda och Israel. 15Herren sade till mig: »Utrusta dig nu som en oduglig herde. 16
11:16
Hes 34:3
Ty jag skall låta det komma en herde i landet som inte bryr sig om de bortsprungna, inte letar efter de jämrande, inte läker de skadade, inte sörjer för de friska utan äter de fetas kött och sliter av dem klövarna.«

17

11:17
Sak 13:7
Joh 10:12
Ve den oduglige herden,

som överger sina får!

Må svärdet träffa hans arm

och hans högra öga!

Må hans arm förtvina

och hans högra öga utsläckas för alltid!