Bibel 2000 (B2000)
10

De maktlösa gudarna

101Be Herren om regn

vid tiden för vårregnet.

Det är Herren som skapar molnen,

han ger er strömmande regn,

han ger gröda på marken åt alla.

2Men husgudarna ger lögner till svar

och spåmännen ser falska syner,

de berättar bedrägliga drömmar,

tom är deras tröst.

Därför måste folket bryta upp som en fårhjord

och lida nöd, ty de har ingen herde.

Israel befrias och återvänder

3Min vrede har flammat upp mot herdarna,

och bockarna skall jag ställa till svars.

Herren Sebaot tar sig an sin hjord, Judas folk,

och gör den till sin ståtliga stridshäst.

4Från Juda skall hörnstenen komma,

därifrån skall tältpluggen komma,

därifrån skall krigets vapen komma,

därifrån skall varje härskare utgå.

5De skall likna hjältar

som i striden trampar ner fienden

som smuts på gatan.

De skall strida, ty Herren är med dem,

och ryttarna skall besegras.

6Jag skall stärka Judas folk,

och Josefs folk skall jag rädda.

Jag skall föra dem tillbaka,

ty jag förbarmar mig över dem,

och det skall vara som om jag aldrig förkastat dem.

Jag är Herren, deras Gud,

jag skall höra deras böner.

7Efraims folk skall vara som hjältar,

och de skall bli upprymda som av vin,

deras barn skall se det och glädjas

och jubla över Herren.

8Jag skall vissla på dem och kalla dem samman,

ty jag har friköpt dem,

och de skall bli lika talrika som förr.

9Om jag sprider ut dem bland folken

och de tänker på mig därborta,

så skall de och deras barn få leva och komma tillbaka.

10Jag skall låta dem återvända från Egypten,

och från Assyrien skall jag samla dem.

Till Gilead och till Libanon skall jag leda dem,

och inte ens där skall de rymmas.

11Floden skall drabbas,

dess vågor skall slås ner,

Nilens alla djup skall torka ut.

Assyriens välde skall störtas

och Egypten förlora sin spira.

12I Herren har de sin styrka,

hans namn skall ge dem ära.

Så lyder Herrens ord.