Bibel 2000 (B2000)
9

91

9:1
Ps 33:6
Mina fäders Gud, barmhärtighetens herre,

du som har skapat allt med ditt ord,

2

9:2
1~Mos 1:26
Ps 8:4–9
Vish 10:2
och som genom din vishet gjorde människan

för att hon skulle härska över allt du skapat

3och styra världen heligt och rättfärdigt

och fälla rättsinniga domar.

4Ge mig visheten som delar tronen med dig,

uteslut mig inte från dem som får tjäna dig.

5

9:5
Ps 116:16
Jag är ju din tjänare, din tjänarinnas son,

en svag människa, vars tid snart är förbi.

Lag och rätt förstår jag bristfälligt,

6ty även om man räknas som fullkomlig bland människor,

är man ingenting värd

utan den vishet som kommer från dig.

7

9:7 f.
1~Krön 28:5–7
Ps 132:132~Mos 25:8
9:7 utvalde mig Anspelning på att Salomo fick efterträda David trots att han hade äldre bröder.Det var du som utvalde mig till konung över ditt folk

och till härskare över dina söner och döttrar.

89:8 att bygga ett tempel Jfr 1 Kung 5:5. Tempel. Uppenbarelsetältet.Du befallde mig att bygga ett tempel på ditt heliga berg

och ett altare i den stad där du ville bo,

en avbild av det heliga tält du reste vid begynnelsen.

9

9:9
Ords 8:22–31
Hos dig finns visheten som känner dina verk,

som var med när du skapade världen

och som vet vad dina ögon finner glädje i

och vad som är rätt enligt dina bud.

10Sänd ut henne från din heliga himmel,

låt henne komma från din härlighets tron

och arbeta vid min sida,

så att jag kan lära mig vad som gläder dig.

119:11 beskydda mig med sin härlighet Kanske en anspelning på den eldpelare som enligt 2 Mos 13:21 ledde israeliterna i öknen; jfr v. 17 med not; 18:3.Ty hon vet och förstår allt,

och hon skall vägleda mig med klokhet i vad jag gör

och beskydda mig med sin härlighet.

12Då skall mina verk behaga dig,

och jag skall styra ditt folk med rättrådighet

och visa mig värdig min faders tron.

13

9:13 ff.
Jes 40:13+
Vilken människa har kunskap om Guds vilja?

Vem kan tänka ut vad Herren vill?

14De dödligas tankar är otillräckliga,

våra beräkningar är inte att lita på.

15Den förgängliga kroppen är en börda för själen,

det jordiska höljet tynger sinnet med alla dess tankar.

16

9:16
Pred 3:11
Vi kan knappt göra oss en bild av det som finns på jorden,

bara med svårighet finner vi det vi har inom räckhåll.

Men vem har utforskat det som finns i himlen?

17Vem har förstått din vilja utan att du skänkt honom vishet

och sänt din heliga ande från höjden?

18

9:18
Bar 3:14
Det var så jordens invånare leddes på rätta vägar,

så lärde sig människorna vad som gläder dig:

genom visheten blev de räddade.