Bibel 2000 (B2000)
6

De mäktigas ansvar

61

6:1
Ps 2:10
Vish 1:1
Syr 33:19
Lyssna därför, konungar, och kom till insikt!

Lär av mig, ni som härskar över jordens alla länder!

2Hör noga på, ni som regerar över människorna,

ni som yvs över era många undersåtar.

3

6:3
Dan 4:14
Rom 13:1
Det är Herren som har gett er väldet,

er makt kommer från den Högste;

han skall pröva era gärningar och granska era beslut.

4

6:4
Ps 82:2–7
Ni är tjänare i hans rike men har inte regerat rättrådigt,

inte följt lagen och inte levt efter Guds vilja.

5Plötsligt skall han stå där och fylla er med fasa;

domen blir hård över höga herrar.

6För den ringe finns förlåtelse och nåd,

men de mäktiga möter makt när de rannsakas.

7

6:7
5~Mos 10:17
Job 34:19
Syr 35:15
Rom 2:11Ords 22:2
Han som är allas härskare tar inte hänsyn till person

och viker inte för världslig storhet.

Hög och låg har han själv skapat,

och han sörjer för alla på samma sätt,

8

6:8
Luk 12:48
men en sträng granskning väntar denna världens stora.

9Till er talar jag alltså, envåldshärskare,

för att ni skall lära er vishet och undgå felsteg.

106:10 Helig.De som hållit den heliga lagen i helgd

skall räknas som heliga.

De som lärt sig den blir försvarade vid domen.

11Längta därför efter mina ord

och ta begärligt emot dem; de ger er god fostran.

Att söka visheten

12

6:12–21
Syr 4:11–19+
6:12
Ords 8:17
Strålande och oförgänglig är visheten.

Hon är lätt att se för dem som älskar henne,

man finner henne om man bara vill söka.

13Längtar man efter henne ger hon sig först till känna.

14

6:14
Syr 4:12
Den som söker henne om morgonen får kort väg,

ty han finner henne sittande vid husets port.

15Att ha henne i tankarna är den högsta klokhet,

och den som ligger vaken för hennes skull

är snart utan bekymmer.

166:16 närhelst de tänker på henne Eller »med idel omtanke«.Hon går själv omkring och söker upp

dem som är henne värdiga.

Vänligt visar hon sig för dem var de än går,

hon möter dem närhelst de tänker på henne.

17

6:17
Ords 4:7
Visheten börjar när man uppriktigt längtar efter fostran.

18

6:18
Syr 2:15Vish 1:15
8:17
Matt 19:17
Att söka fostran är att älska henne,

att älska henne är att följa hennes lagar,

att hålla lagen är att försäkra sig om odödlighet,

19och odödligheten ställer människan nära Gud.

20Så leder längtan efter vishet till kunglig rang.

21Om ni gläder er åt troner och spiror, ni folkens härskare,

så håll visheten i ära; då får ni vara kungar i evighet.

226:22 inte dölja några hemligheter En markering mot »missunnsamheten« (v. 23) i miljöer där religiös visdom hölls tillgänglig bara för en liten krets av invigda. Författaren vänder sig till alla och vill göra visheten tillgänglig för envar (jfr v. 12–16).Vad visheten är och hur hon blev till skall jag låta er veta.

Jag skall inte dölja några hemligheter för er

utan följa hennes spår från allra första början.

Jag skall öppet lägga fram kunskapen om henne

och aldrig vika av från sanningens väg.

23

6:23
Vish 7:13
Med den tärande missunnsamheten skall jag inte slå följe –

den har ingenting gemensamt med visheten.

24

6:24
Ords 11:14
Syr 10:3
Nej, att många blir visa är världens räddning,

och en klok konung är folkets väl.

25Låt därför mina ord fostra er; det blir er till nytta.