Bibel 2000 (B2000)
5

De gudlösas ånger

51

5:1
Dan 12:22~Thess 1:6
Då skall den rättfärdige stå där oförskräckt

inför dem som plågade honom

och föraktade hans mödor.

2När de ser honom

skall de gripas av fruktansvärd skräck

och häpna över hans ofattbara räddning.

3Ångerfulla skall de säga till sig själva,

suckande i sin själs betryck:

4

5:4
Tob 3:4
»Den mannen var det som vi brukade håna,

smäda och göra narr av, vi dårar!

Vi tyckte att hans liv var en galenskap

och hans slut en nesa.

5

5:5
Ps 89:6Dan 7:18
Matt 5:9
5:5 Guds söner, de heliga Dvs. änglarna. Son. Helig.Hur kommer det sig att han räknas till Guds söner

och har fått sin plats bland de heliga?

6

5:6 f.
Ps 95:10
Jes 59:8
Vi gick alltså vilse från sanningens väg,

rättfärdighetens ljus har inte lyst för oss,

solen gick aldrig upp för oss.

75:7 Vi snärjde in oss i laglöshetens och fördärvets tistlar Den grekiska texten är oklar. Översättningen bygger på en rekonstruerad text.Vi snärjde in oss i laglöshetens och fördärvets tistlar,

vi strövade genom stiglösa ödemarker,

men Herrens väg lärde vi inte känna.

8Vad har vi haft för nytta av vårt övermod?

Vilken hjälp har vi fått av rikedom och prål?

9

5:9–13
Job 9:2520:8
Vish 2:5+
Alltsammans har försvunnit som en skugga,

som när en budbärare skyndar förbi,

10

5:10 f.
Ords 30:18
som när ett skepp plöjer det svallande havet:

dess färd lämnar inget spår,

dess köl ingen väg genom vågorna.

11Eller som när en fågel flyger genom luften:

man finner ingenting som vittnar om dess flykt.

Genom den lätta luften röjs en väg

när den piskas av vingslagen

och klyvs av de susande vingarnas kraft,

men efteråt finns inget spår att se av färden.

12Eller som när en pil skjuts mot målet:

luften delas men flyter genast samman,

så att ingen vet vilken bana den följde.

13På samma sätt har vi blivit till och försvunnit.

Vi kan inte visa något tecken på att vi dög något till,

utan vi förtärdes i vår ondska.«

14

5:14
Ps 1:4
Ords 11:7
Jes 29:5
Vish 16:29
Ja, den gudlöses hopp liknar fjun som flyger bort i blåsten,

eller lätta agnar som stormen driver framför sig.

Det skingras som rök för vinden,

försvinner som minnet av gästen som stannade bara en dag.

15

5:15
1~Mos 15:1
Syr 51:30Ps 40:18
Men de rättfärdiga lever för evigt.

Hos Herren har de sin lön

och den Högste sörjer för dem.

16

5:16
Jak 1:12
Därför skall de ur Herrens hand ta emot

den strålande kungakronan och det sköna diademet.

Sin högra hand skall han hålla över dem,

och med sin arm skall han ge dem skydd.

17

5:17–20
Jes 59:17Vish 16:17
Syr 39:28–31
Han skall rusta sig med helig iver

och väpna skapelsen till värn mot fienderna.

18Han skall klä sig i rättfärdighetens harnesk

och sätta den opartiska domens hjälm på sitt huvud.

19Oövervinnelig helighet skall han bära som sköld,

205:20 Vrede.skoningslös vrede skall han slipa till svärd,

och hela världen skall följa honom

i strid mot de vanvettiga.

21

5:21 f.
Ps 18:15Hab 3:11–16
Blixtar skall fara ut som välriktade pilar

och slungas mot sitt mål från skyarna

som från en hårdspänd båge.

22Vredens hagel skall vina från stenslungan.

Havets vatten skall stiga i raseri mot de onda

och floderna obarmhärtigt dränka dem.

23

5:23
Job 4:9
Vish 11:20
Kraftens ande skall strida mot dem

och sopa bort dem som en stormvind.

Så skall laglösheten lägga jorden öde,

och illgärningarna skall störta härskarnas troner.