Bibel 2000 (B2000)
4

41

4:1
Syr 16:3Ps 112:6
Det är bättre att vara barnlös och rättrådig;

minnet av den rättrådige är odödligt,

både Gud och människor känner honom.

2

4:2
Syr 1:18
1~Kor 9:25
2~Tim 4:8
När han lever här är han allas föredöme,

och när han går bort sörjs han av alla.

I evigheten bär han stolt sin segerkrans:

han har vunnit en tävling om ädla priser.

3

4:3
Vish 3:16–19+
Men de gudlösa får ingen nytta av sina många barn.

Plantor av oäkta skott rotar sig inte djupt

och skaffar sig inget säkert fäste.

4

4:4
Ps 37:35
Om de också skjuter i höjden en tid och får grenar,

står de ostadigt; de skakas av stormen

och rycks upp med roten av vindarnas kraft.

5Alla de späda kvistarna bryts av,

och frukten blir värdelös, omöjlig att äta

och oduglig till allt.

6

4:6
Neh 13:23–27
Barn som blivit till i en syndig förening

vittnar vid rannsakningen om föräldrarnas ondska.

Den rättfärdiges död

7

4:7
Vish 3:3+
Men den rättfärdige skall få vila,

om han också dör i förtid.

8

4:8 f.
Job 32:9
Ps 119:100
Vördnadsvärd ålder beror inte av livets längd,

det är inte årens antal som räknas.

94:9 klokheten … är en människas vita hår En vis människa förtjänar samma respekt som enligt bibelns levnadsregler tillkommer åldringar (3 Mos 19:32; Ords 16:31; 20:29; jfr Till Dan A:50).Det är klokheten som är en människas vita hår

och ett oförvitligt liv som är hög ålder.

10

4:10
1~Mos 5:24
Syr 44:16
49:14
Heb 11:5
4:10 f. Den rättfärdige … rycktes bort I Vish anspelas ofta på gammaltestamentliga gestalter utan att de nämns vid namn; jfr 10:1 med not. Här avses Henok (1 Mos 5:24). Bland de långa levnadsåldrar som anges för Adams första ättlingar (jfr not till 1 Mos 5:3 ff.) var hans den kortaste. Han företräder därför alla rättfärdiga som dött i förtid.Den rättfärdige behagade Gud,

därför älskade Gud honom

och hämtade honom, där han levde bland syndarna.

11Han rycktes bort

för att inte ondskan skulle förvilla hans förstånd

eller falskheten snärja hans själ,

12ty uselheten söker illvilligt fläcka ner det sköna,

och begärets konster fördärvar ett oskuldsfullt sinne.

13När han dog hade han på kort tid levat länge.

14Hans själ behagade Herren,

därför fick den undkomma ondskan så snart.

Men människorna som såg det utan att förstå

och inte besinnade detta

15

4:15 f.
Vish 3:8
att hans utvalda får nåd och barmhärtighet

och att han kommer till sina heliga –

164:16 dessa gudlösa som lever I den grekiska texten börjar här en ny mening, och den föregående lämnas oavslutad. Avbrottet kan bero på att v. 16 har lagts till i efterhand.dessa gudlösa som lever

skall få sin dom av den rättfärdige som dött,

den tidigt bortgångne skall döma

den som grånat i orättfärdighet.

17De skall se den vises död

utan att förstå vad Herren beslutat om honom

eller varför han tog honom i sitt beskydd.

18

4:18
Ps 2:4
59:9
Ords 1:26
De skall se det med förakt,

men Herren skall skratta åt dem.

19

4:19
Jes 14:9 f., 18 f.;
66:24
Efteråt skall de bli eländiga kadaver,

till spott och spe bland de döda i evighet.

Ty han skall slå dem till marken och förstumma dem,

han skall rycka undan fotfästet för dem

och tillintetgöra dem helt.

I kval skall de leva,

och minnet av dem skall utplånas.

20Darrande skall de komma

när deras synder räknas samman,

och deras lagbrott skall anklaga och överbevisa dem.