Bibel 2000 (B2000)
16

Egypterna plågas av djur, israeliterna räddas

161

16:1
2~Mack 4:26+
Därför var det rättvist att dessa människor straffades med liknande ting: med djur i mängder som plågade dem. 2
16:2
Vish 11:7
16:20
18:1,8,20
19:52~Mos 16:13
4~Mos 11:31
Och det straffet lät du motsvaras av en välgärning mot ditt eget folk, ty när hunger ansatte dem bjöd du dem vaktlar att äta, något som de aldrig förr hade smakat. 316:3 lusten att äta Jämförelsen mellan gåvor och straff återupptas (se not till 11:4). Israeliterna fick läcker föda (2 Mos 16:13; 4 Mos 11:31), egypternas mat blev oätlig då grodor krälade i baktrågen (2 Mos 8:3). – Att utmåla bibelns berättelser med detaljer, så som sker i kap. 16–19, var vanligt i gammal judisk skriftutläggning.När fienderna längtade efter mat skulle de till och med mista den livsnödvändiga lusten att äta – så vidriga var de djur som sändes ut mot dem – medan ditt folk skulle få mat, till och med sådan som de aldrig smakat, efter bara en kort tid av brist. 4Förtryckarna skulle obönhörligt känna bristen, men de dina skulle bara få en föreställning om hur deras fiender led.

5

16:5 f.
4~Mos 21:6–9
Joh 3:14
16:5 f. ormarnas bett … ett tecken som lovade räddning Se 4 Mos 21:6 ff.Inte ens när de själva överfölls av vilda och rasande djur och höll på att tillintetgöras av de ringlande ormarnas bett, höll din vrede i sig till det yttersta. 6Att de hölls i skräck för en tid var bara en varning; de hade ett tecken som lovade räddning och påminde om ditt lagbud. 7
16:7
Jes 45:21
Ty den hjälpsökande räddades inte av tecknet han såg utan av dig, allas räddare. 8Också på det sättet bevisade du för våra fiender att du är den som befriar från allt ont. 9
16:9
2~Mos 8:24
10:13–15
16:9 De dödades Insekterna i 2 Mos 8:16–21 gav enligt en gammal judisk utläggning dödande bett. Jfr utmålningen av gräshoppsangrepp («denna dödliga plåga«, 2 Mos 10:17) i Joel 2:4–9; Upp 9:3–11.De dödades av gräshoppors och flugors bett och fann inget botemedel att rädda livet med, ty de förtjänade att straffas av sådana djur.

10Men dina söner kunde inte ens giftiga reptilers tänder rå på, ty din barmhärtighet kom dem till hjälp och botade dem. 11För att påminnas om dina ord blev de stungna och sedan snabbt hjälpta; de skulle inte få försjunka i glömskans dvala och bli likgiltiga för din godhet. 12

16:12
Ps 107:20
Ty det var varken örter eller salvor som gjorde dem friska utan ditt ord, Herre, det som botar allt. 13
16:13
Tob 4:19+
Du har makten över liv och död, du leder oss ner till dödsrikets portar och för oss upp därifrån. 14
16:14
Ps 49:8–10
En människa däremot kan visserligen döda i sin ondska, men hon kan inte föra anden tillbaka sedan den lämnat kroppen och inte befria en själ som döden tagit till fånga.

Hagel över egypterna, manna åt israeliterna

15Att undkomma din hand är omöjligt. 16

16:16
2~Mos 9:23Ps 78:47105:32
De gudlösa, som förnekade att de kände dig, blev tuktade av din starka arm: de förföljdes av oerhörda skyfall, av hagel och skoningslösa oväder, och de förtärdes av eld. 17Och allra förunderligast var detta: i vattnet, som släcker allt, rasade elden starkare, ty naturen strider på de rättfärdigas sida. 1816:18 Än dämpades lågan Eldar, som var det vanliga medlet att hejda gräshoppssvärmar, hjälpte inte egypterna (jfr 19:21). – Att elden brann i vatten (v. 17, 19) kan syfta på blixtarna som flammade mitt i hagelskurarna (2 Mos 9:24; jfr Ps 105:32).Än dämpades lågan för att inte förbränna de djur som hade sänts ut mot de gudlösa – dessa skulle med egna ögon få se att det var Guds rättvisa som förföljde dem. 19Än flammade den med större kraft än eldens egen, och det fastän den omgavs av vatten, för att förstöra allt som växte i det orättfärdiga landet.

20

16:20–29
2~Mos 16
Ps 78:23–25
16:20 anpassa sig till vars och ens smak Denna tanke kan ha uppstått ur en jämförelse mellan 2 Mos 16:31 och 4 Mos 11:8.Men åt ditt folk delade du i stället ut änglars mat; från himlen bjöd du dem ett bröd som var färdigt att ätas utan besvär för dem, som förmådde ge all tänkbar njutning och som kunde anpassa sig till vars och ens smak. 21
16:21
Ps 34:9–13
Det ämne som kom från dig gav en föreställning om hur ljuv du är mot dina barn. Det fogade sig efter den ätandes önskan och förvandlades till vad var och en ville ha. 2216:22 förblev det snö och is Enligt 2 Mos 16 liknade mannat rimfrost (v. 14) men kunde kokas och bakas (v. 23). Det tålde alltså eld, men det som lämnats kvar på marken smälte i förmiddagens solvärme (v. 21); detta drag i berättelsen utläggs här i v. 28 f.När det utsattes för eld förblev det snö och is och smälte inte. Så skulle de få se att medan elden förstörde fiendernas gröda när den brann i haglet och flammade i regnskurarna, 23glömde den nu till och med bort sin egen kraft för att de rättfärdiga skulle bli mättade.

24

16:24
Ps 119:91
Vish 19:6–21
Syr 39:25
Ty för att tjäna dig, sin upphovsman, spänner skapelsen sina krafter mot de orättfärdiga och straffar dem men ger efter för att hjälpa dem som litar på dig. 25Därför gjorde sig skapelsen även den gången till tjänare åt din gåva, som kom med näring åt alla. Den antog alla tänkbara former alltefter vad de bad om och önskade, 26
16:26
5~Mos 8:3
Matt 4:4
för att dina älskade söner, Herre, skulle förstå att det inte är markens gröda som livnär människan med sina olika arter, utan att det är ditt ord som uppehåller dem som tror på dig. 27Och detta som elden inte kunde förstöra smälte för blotta värmen av en flyktig solstråle, 28
16:28
Syr 39:5
för att visa att man måste tacka dig innan solen går upp och be till dig innan dagen gryr. 29
16:29
Vish 5:14+
Ty den otacksammes hopp skall smälta som vinterns rimfrost och flyta bort som utspillt vatten.