Bibel 2000 (B2000)
15

Bilddyrkans meningslöshet

151

15:1
Vish 11:23–26+
Men du, vår Gud, är god och sann, du är tålmodig och styr allt med barmhärtighet. 2Även om vi syndar tillhör vi dig, eftersom vi vet vad du förmår, men vi kommer inte att synda, eftersom vi vet att vi räknas som din egendom. 3
15:3
Joh 17:3
Att känna dig är fullkomlig rättfärdighet, och att veta vad du förmår är odödlighetens rot. 4
15:4–13
Vish 13:10–19+
15:4
Judit 8:18
Oss lurar inte människors illistiga påfund och inte målarnas meningslösa mödor, deras skenbilder av brokiga färgfläckar, 5som väcker den dåraktiges begär när han ser dem, så att han åtrår den döda bildens livlösa gestalt. 6Det de älskar är ont, och på sådant förtjänar de att bygga sitt hopp, både de som gör dessa ting, de som åtrår dem och de som tillber dem.

7

15:7
Jer 18:6–10
Rom 9:21
Krukmakaren, som strävsamt knådar leran mjuk, kan tillverka allt som är till nytta för oss. Men av samma jord drejar han både kärl för rena ändamål och kärl av motsatt slag – alla på samma sätt. Vilken användning vart och ett av dessa föremål får bestämmer den som formar leran, 8
15:8
Job 10:9
Pred 12:7
Syr 17:1
och om hans strävan är ond formar han av samma jord en falsk gud, han som själv nyss blev till av jord och strax skall vända åter dit varifrån han hämtades, när själen återkrävs som han har haft till låns. 9
15:9
Ps 39:5
90:12
Ändå är hans bekymmer inte att han skall dö eller att hans liv så snart skall ta slut. Nej, han tävlar med guldsmeder och silvergjutare, han tar efter bronsskulptörer, och att förfalska deras produkter anser han ärofullt. 10Aska är hans hjärta, simplare än jord är hans hopp och värdelösare än lera är hans liv. 11
15:11
1~Mos 2:7
Ty han känner inte den som formade honom själv, som andades in en själ med kraft att verka och blåste in en ande med liv i honom. 12
15:12 f.
Apg 19:24–27
I stället menar han att vår tillvaro är en lek, att livet är en marknadsfest där det finns pengar att tjäna. »Inkomster måste man skaffa sig bäst man kan«, säger han, »även om medlen blir onda.« 13Han vet ju bättre än någon annan att han syndar när han tillverkar bräckliga kärl och gudabilder av samma jordiska material.

1415:14 Men dåraktigast av alla Utvikningen om gudabilderna avslutas här med en ny anknytning till uttågsberättelsen: egypternas djurdyrkan (v. 18; jfr 11:15 med not) framställs som höjden av all dårskap.Men dåraktigast av alla, klenare än spädbarn till förståndet, var ditt folks fiender och förtryckare. 15

15:15
Ps 115:4–8
135:15–18
De höll alla hedningarnas bilder för gudar, dessa som varken har ögon att se med eller näsor som kan dra in luft eller öron som kan höra eller fingrar att känna med och vars fötter inte duger att gå med. 16Det var en människa som gjorde dem, en som har anden till låns gav dem form, och ingen människa kan göra en gud av det som liknar henne själv. 17Hon är dödlig, och tinget som hon tillverkar med sina syndiga händer är livlöst. De föremål hon dyrkar är sämre än hon själv: hon har fått liv, men aldrig de.

18

15:18
Vish 11:15+
Men dessutom dyrkar de djur av vidrigaste slag, djur som har mindre förnuft än några andra, 19
15:19
1~Mos 3:14
15:19 som till och med står utanför Kanske en anspelning på förbannelsen över ormen (1 Mos 3:14).som inte ens har sådan skönhet som man kan lockas av hos djur, och som till och med står utanför när Gud prisar och välsignar sitt verk.