Bibel 2000 (B2000)
12

121

12:1
Vish 1:7
Ps 104:30
ty din oförgängliga ande finns i allt.

Tillfälle till omvändelse

2Därför låter du straffet komma steg för steg över dem som felar; du varnar dem genom påminnelser om hur de syndar, för att de skall befria sig från ondskan och tro på dig, Herre. 3-4

12:3–7
3~Mos 18:245~Mos 9:4
12:31
18:9–12
12:3/4 dem som förr bodde i ditt heliga land Enligt 3 Mos 18:24–28 »utspydde« landet självt sina invånare, därför att deras synder hade förorenat det.Du hatade dem som förr bodde i ditt heliga land för deras avskyvärda gärningar: de bedrev trolldom och skändliga riter, 512:5 dräpte utan förbarmande sina barn Molok.de dräpte utan förbarmande sina barn och höll offermåltider på människors kött och blod och inälvor. Dessa deltagare i hemliga fester, 6dessa föräldrar som tagit sina hjälplösa barns liv, ville du utplåna med hjälp av våra förfäder, 7för att det land som var dig dyrbarast av alla skulle befolkas av värdiga invånare, av Guds tjänare. 812:8 getingar Så återger Septuaginta ett hebreiskt ord som numera anses betyda »modlöshet«; jfr 2 Mos 23:28; 5 Mos 7:20; Jos 24:12.Men till och med mot dessa gudlösa var du skonsam, eftersom de var människor. Som förelöpare till din krigshär sände du getingar som bara stegvis skulle utrota dem.

9

12:9
Vish 11:17+
Det hade inte varit svårt för dig att prisge dem åt de rättfärdigas vapen eller att förgöra dem på ett ögonblick genom fruktansvärda vilddjur eller med ett enda skoningslöst ord. 1012:10 tillfälle att omvända sig Människan har fri vilja, trots att Gud vet hur hon kommer att använda den. Han måste vädja till henne även när han förutser att hon skall förkasta hans anbud.Men genom att låta domen komma steg för steg gav du dem tillfälle att omvända sig, fast du inte var okunnig om att de var fördärvade från födelsen, att ondskan var medfödd hos dem och att de aldrig någonsin skulle byta sinnelag – 11
12:11
1~Mos 9:25
12:11 en förbannelse över detta släkte Egypterna ansågs härstamma från Ham och Kanaan, som enligt 1 Mos 9:20–27 förbannades av Noa.från första början vilade ju en förbannelse över detta släkte.

Det var inte heller av rädsla för någon som du höll inne straffet för deras synder. 12

12:12
Job 9:12
Jes 45:9
Dan 4:32
Rom 9:20
Ty vem kan säga till dig: »Vad har du gjort?« Vem kan motsätta sig ditt domslut? Vem kan klandra dig för att du utrotar folkslag som du själv skapat, och vem kan ställa dig till svars och kräva rätt åt orättfärdiga människor? 13Vid sidan av dig, du som sörjer för alla, finns ingen gud som kan kräva bevis för att du har dömt rätt. 14Ingen kung eller envåldshärskare kan stå öga mot öga med dig och fråga ut dig om dem du har straffat.

15

12:15
1~Mos 18:25
Ps 11:7
Hes 18:20
Rättfärdig är du, och du styr allt med rättfärdighet; att låta domen drabba den som inte förtjänat sitt straff anser du oförenligt med din makt. 16Ty din rättfärdighet kommer ur din styrka: att du härskar över alla gör dig skonsam mot alla. 17Du visar din styrka mot dem som tvivlar på att din makt är fullkomlig, och bland dem som känner den bestraffar du allt övermod. 18Du förfogar över styrka, men du dömer med mildhet; med stor skonsamhet styr du våra öden, ty det står dig fritt att bruka makt närhelst du vill.

19

12:19
Man v. 7

Genom att handla så har du lärt ditt folk att den rättfärdige skall visa människokärlek, och du har fyllt dina söner med hopp, ty du ger dem tillfälle att vända om när de syndar. 20Dina tjänares fiender, som hade förtjänat döden, straffade du med en sådan mildhet och återhållsamhet, och du gav dem uppskov och tillfälle att befria sig från ondskan. 21
12:21
1~Mos 12:3
15
17:19
22:16–18
Med vilken omsorg måste du då inte döma dina söner, åt vilkas fäder du gett löften om allt gott, bekräftade med eder och förbund.

2212:22 måttfullt Den grekiska texten har »tiotusenfalt«, säkert till följd av en felskrivning; översättningen bygger på en rättelse.Oss fostrar du alltså, och våra fiender tuktar du måttfullt, för att vi skall minnas din godhet när vi själva dömer, och vänta oss barmhärtighet när vi blir dömda. 23

12:23 f.
Vish 11:15
Dem som i dårskap levde ett ogudaktigt liv plågade du med deras egna skändligheter. 24De hade irrat så långt ut på förvillelsens vägar att de dyrkade vidriga varelser som till och med djuren föraktar – de lät lura sig som dumma småbarn. 2512:25 ett straff som gjorde dem till åtlöje Insektsplågan (11:15 med not) var en löjlig småsak i jämförelse med de förstföddas död (kap. 18) och egypternas undergång i Röda havet (kap. 19); jfr v. 27, »den slutgiltiga domen«.Därför gav du dem som enfaldiga barnungar ett straff som gjorde dem till åtlöje. 26Men de som inte låter sig varnas av en spefull tillrättavisning får känna på en dom som svarar mot Guds makt. 27När de själva led och vämjdes vid de djur som de hållit för gudar och märkte att de straffades just genom dem, då lärde de känna den sanne Guden, som de förut hade förnekat att de visste något om. Därför drabbades de också av den slutgiltiga domen.