Bibel 2000 (B2000)
1

Rättfärdigheten ger liv

11Älska rättfärdigheten, ni som härskar över jorden.

Tänk på Herren med svekfritt sinne,

och sök honom med uppriktigt hjärta.

2Ty de som inte utmanar honom finner honom,

han visar sig för dem som inte misstror honom.

3Svekfull beräkning leder bort från Gud,

och hans makt avslöjar de dårar som sätter den på prov.

4Till en ränksmidares själ kommer inte visheten,

den vill inte bo i en kropp som har sålt sig åt synden.

5Nej, fostrans heliga ande skyr svek

och flyr de oförnuftigas beräkning,

den visar vad den är när orätt kommer nära.

6Ty visheten är en ande som älskar människan,

den överser inte med vad hädaren säger.

Gud är vittne till vad som rör sig inom honom,

bevakar omutligt hans tankar

och hör alla hans ord.

7Ja, Herrens ande uppfyller världen,

den håller samman allt och uppfattar varje ljud.

8Därför kan ingen som talar orättfärdigt gömma sig,

han undkommer inte den rannsakande rättvisan.

9Den gudlöses planer kommer att granskas,

och hans ord skall nå fram till Herren,

så att hans brott blir avslöjade.

10Ty med helig lidelse lyssnar Herren till allt,

inget mumlande knot undgår hans öra.

11Akta er alltså för detta farliga knot,

och sluta med lömska smädelser.

Det som sägs i lönndom går inte spårlöst förbi,

när munnen ljuger dör själen.

12Locka inte fram döden med ert förvillade liv,

och dra inte fördärv över er med era handlingar.

13Det är inte Gud som har gjort döden,

han gläder sig inte åt att liv släcks.

14Nej, till att leva skapade han allt,

och i allt som blir till i världen bor hälsa.

Där finns inget gift som dräper,

och döden har inte sin kungaborg på jorden.

15Rättfärdigheten är odödlig.

16Men de gudlösa kallar till sig döden

med ord och gärningar.

De trånar efter honom som om han vore deras vän.

De sluter förbund med honom,

ty de har förtjänat att bli hans egendom.