Bibel 2000 (B2000)
7

Tobias hos Raguel

71När han kom in i Ekbatana sade han: »Asarja, min broder, för mig raka vägen till vår broder Raguel.« Ängeln förde honom då hem till Raguel, och de fann honom sittande vid dörren till gården. De hälsade först, och han svarade: »Var hjärtligt hälsade, bröder, och varmt välkomna.« Så förde han dem in i huset. 2Han sade till sin hustru Edna: »Vad den här unge mannen är lik min broder Tobit!« 3

7:3
Tob 1:1–3
7:3 naftaliterna Dvs. den stam som nämnts i 1:1, 4.Edna vände sig till dem och frågade: »Varifrån är ni, bröder?« De svarade: »Vi hör till naftaliterna som är krigsfångar i Nineve.« – 4»Känner ni vår broder Tobit?« frågade hon, och de svarade: »Ja, vi känner honom.« – »Mår han bra?« frågade hon. 5»Ja, han lever och har hälsan«, svarade de, och Tobias sade: »Det är min far.« 6Då sprang Raguel upp, kysste honom och brast i gråt. 7Sedan tog han till orda och sade: »Gud välsigne dig, pojke, du har en god och fin man till far. Vilken förfärlig olycka att en så rättfärdig och givmild man har blivit blind!« Han föll sin broder Tobias om halsen och grät. 8Hans hustru Edna började också gråta över Tobit, och deras dotter Sara brast även hon i gråt. 97:9 badat och tvättat sig När en särskild tvättning nämns efter badet tyder detta på att den rituella handtvättningen före måltiden praktiserades av fromma judar på författarens tid (jfr Mark 7:2 ff.).Raguel slaktade en bagge och tog med glädje emot sina gäster.

När de hade badat och tvättat sig och slagit sig ner för att äta sade Tobias till Rafael: »Asarja, min broder, be nu Raguel att ge mig min syster Sara till hustru.« 10Raguel hörde det och sade till den unge mannen: »Ät och drick och ha trevligt i kväll: det tillkommer ingen annan än dig, broder, att äkta min dotter Sara, och jag har ingen rätt att ge henne åt någon annan man, eftersom du är min närmaste släkting. Men, min pojke, jag måste säga dig sanningen. 11

7:11
Tob 3:71~Mos 24:33Tob 1:9+
7:11 din syster Se not till 5:21.Jag har gift bort henne sju gånger med bröder till oss, och de dog alla på bröllopsnatten när de kom in till henne. Men ät och drick nu, min pojke, er framtid ligger i Herrens hand.« Tobias svarade: »Jag skall varken äta eller dricka mer förrän du ger mig ett bindande löfte.« Då sade Raguel: »Nåväl, härmed ger jag henne åt dig enligt bestämmelsen i Moses bok. Det är himlens vilja att hon skall ges åt dig. Ta din syster: från denna stund är du hennes broder och hon din syster, från denna dag tillhör hon dig för alltid. Må himlens herre låta denna natt sluta lyckligt för er, min pojke, må han vara barmhärtig och ge er frid.«

12Så kallade Raguel på sin dotter Sara, och hon kom in till honom. Han tog hennes hand och överlämnade henne åt Tobias med orden: »Ta henne enligt lagen och enligt den bestämmelse i Moses bok som ger henne till hustru åt dig. Må du oskadd kunna behålla henne och föra henne hem till din far. Himlens Gud må låta allt gå lyckligt för er och ge er frid.« 137:13 äktenskapskontrakt Formerna för giftermål bestäms inte i Moseböckerna. Liksom i rabbinsk judendom uppfattas äktenskapet här som ett juridiskt avtal. Kontraktet tjänade bl.a. som skydd för kvinnans rättigheter vid en eventuell skilsmässa. Någon religiös ceremoni krävdes tydligen inte för att avtalet skulle bli giltigt, men bönen i 8:5–7 har satt spår i både judiska och kristna bröllopsritualer.Så kallade han på flickans mor och sade till om papper att skriva på, så att han kunde sätta upp ett äktenskapskontrakt, genom vilket han skulle ge henne till hustru åt honom enligt bestämmelsen i Moses lag. Flickans mor hämtade det, och han skrev ut ett kontrakt och satte sitt sigill på det. 14Därefter började de äta och dricka. 15Raguel kallade på sin hustru Edna och sade: »Min syster, gör i ordning den andra kammaren och ta med henne dit.« 16Hon gick och bäddade i kammaren, som han hade sagt, och tog henne med dit. Hon började gråta över henne men torkade tårarna och sade: 17»Fatta mod, min dotter. Måtte himlens herre ge dig glädje efter all din sorg. Fatta mod, min dotter.« Sedan gick hon ut.