Bibel 2000 (B2000)
4

Tobit förmanar Tobias

41

4:1
Tob 1:14
4:1 Rages Stad i närheten av det nuvarande Teheran, troligen samma plats som Ragau i Judit 1:5, 15.Samma dag erinrade sig Tobit pengarna som han hade lämnat i förvar hos Gabael i Rages i Medien, 2och han tänkte: »När jag nu har bett att få dö, borde jag då inte kalla på min son Tobias och berätta för honom om de där pengarna innan jag dör?« 3
4:3
Tob 14:12~Mos 20:12
Syr 3:1–16
4:3–19 Avsnittet är utformat som ett andligt testamente från far till son (jfr 14:3 ff.) och sammanfattar den moraliska undervisning som författaren vill ge med sin bok. I v. 15 uttrycks den koncentrerat genom en variant av den s.k. gyllene regeln. Jfr vishetsskrifter som Ords och Syr, där lärjungen också tilltalas med »min son« eller »mitt barn«.Han kallade alltså på sin son. När han kom sade Tobit till honom: »Min pojke!« – »Ja, far«, svarade han, och Tobit fortsatte: »Ge mig en hederlig begravning. Visa din mor aktning och överge henne inte så länge hon lever. Var henne till lags, och vålla henne inte sorg genom något som du gör. 4
4:4
Syr 7:27Tob 14:10
Mitt barn, kom ihåg alla faror som hon utsatte sig för genom att bära dig i sin kropp. Och när hon dör skall du begrava henne vid min sida i samma grav.

5Tänk på Herren hela ditt liv, mitt barn, akta dig för att synda och överträda hans bud. Gör rättfärdiga gärningar så länge du lever, och gå inte på orätta vägar, 6

4:6 f.
Ords 3:27
Syr 4:1–6
Luk 6:30
ty är du hederlig får du framgång i allt du gör. Åt alla som lever rättfärdigt 74:7 skall du ge allmosor V. 7–18 saknas i den äldsta grekiska handskriften men finns i en sen grekisk handskrift och i den gamla latinska översättningen.skall du ge allmosor av vad du har. Vänd dig aldrig bort från den fattige, så kommer inte Gud att vända sig från dig. 8
4:8
Syr 14:13
35:12
Ge efter dina tillgångar, mitt barn: äger du mycket, så använd det för att hjälpa, äger du litet, så hjälp med det du har. Och oroa dig inte, mitt barn, när du ger din allmosa; 9
4:9 f.
Syr 3:30
du samlar en skatt åt dig för nödens dag, 10ty allmosor räddar från döden och gör att du slipper gå in i mörkret. 11
4:11
Heb 13:16
De är gåvor som alltid gagnar givarna inför den Högste.

12

4:12
Tob 1:9+
4:12 alla dessa tog hustrur från sin egen släkt Att Abraham, Isak och Jakob gifte sig med nära släktingar sägs i 1 Mos 20:12; 24; 28:2. Samma slags uppgifter om Noa finns i gammal judisk tradition, där det också förekommer att han kallas profet.Akta dig för otukt av alla slag, mitt barn, och framför allt: ta dig en hustru från din egen släkt. Välj inte en främmande kvinna, en som inte tillhör dina fäders stam, ty vi är profeters söner, ja, i sanning söner till profeter. Noa var den förste profeten, sedan kom Abraham, Isak och Jakob, våra urtida fäder. Kom ihåg, mitt barn, att alla dessa tog hustrur från sin egen släkt; så vann de också välsignelse genom sina barn, och deras efterkommande skall ärva landet. 13
4:13
Ords 16:18
Var alltså dina bröder tillgiven, mitt barn, och tyck inte att du är förmer än ditt folks döttrar, så att du försmår dem, ty högmod leder till olycka och otrygghet, och av oduglighet kommer fattigdom och elände; odugligheten är hungerns mor.

14

4:14
3~Mos 19:13
5~Mos 24:14Jer 22:13
Mal 3:5
Syr 34:27
Jak 5:4
Den som arbetar hos dig skall du alltid ge lön samma dag. Håll inte inne någons lön över natten, så kommer inte heller din lön att hållas inne, om du uppriktigt tjänar Gud. Ge akt på dig själv, mitt barn, vad du än företar dig, och visa dig väluppfostrad vart du än kommer. 15
4:15
Matt 7:12+
4:15 Låt aldrig det onda slå följe med dig Annan läsart »Drick dig inte berusad på vin, och låt inte ruset slå följe med dig«.Gör inte mot någon det du själv avskyr. Låt aldrig det onda slå följe med dig på vägen. 16Dela ditt bröd med de hungriga och dina kläder med de nakna. Ge bort allt du kan avvara, mitt barn, och följ inte din allmosa med missunnsamma blickar. 17
4:17
Jer 16:5–7
Hes 24:16Tob 1:17+
4:17 mat och vin vid de rättfärdigas gravar Se Syr 7:33 med not; Sorg.Slösa med det du har av mat och vin vid de rättfärdigas gravar, och låt inte syndarna få det. 18
4:18
Ords 12:15
Be om råd från alla som är kloka, håll dig inte för god för det, ty alla råd är till nytta. 19
4:19
5~Mos 32:39
1~Sam 2:6Ps 75:8
Vish 16:13
Tob 13:2
Prisa alltid Gud, be honom att han leder dig rätt och gör ditt liv lyckligt och alla dina tankar kloka. Ty andra folk har inte kloka tankar, de är en gåva av Herren själv; vem han vill upphöjer han, och vem han vill sänder han längst ner i dödsriket. Kom nu ihåg dessa förmaningar, mitt barn, och låt dem aldrig utplånas ur ditt hjärta.

20

4:20
Tob 1:14+
Och nu, min pojke, vill jag tala om för dig att jag har lämnat tio talenter silver i förvar hos Gabael, Gabris son, i Rages i Medien. 21Oroa dig inte över att vi har blivit fattiga; du äger en stor rikedom, om du är gudfruktig och undviker all synd och gör det som är gott inför Herren, din Gud.«