Bibel 2000 (B2000)
3

De kristnas tro i världen

31Påminn dem om att de skall underordna sig och lyda makthavare och myndigheter och alltid vara beredda att göra det som är gott. 2De får inte förolämpa någon utan skall vara fridsamma och försynta och visa ödmjukhet mot alla människor.

3Vi var ju också själva en gång dåraktiga, olydiga och vilsegångna, slavar under alla möjliga impulser och lustar. Vi levde i ondska och avund, vi var avskyvärda och vi avskydde varandra.

4Men när Guds, vår frälsares, godhet och kärlek till människorna blev uppenbara 5räddade han oss — inte därför att vi gjort några rättfärdiga gärningar utan därför att han är barmhärtig — och han gjorde det med det bad som återföder och förnyar genom den heliga anden. 6Genom Jesus Kristus, vår frälsare, har han låtit Anden strömma över oss, 7för att vi genom Guds nåd skall bli rättfärdiga och, så som det är vårt hopp, vinna evigt liv. 8Det är ett ord att lita på.

Jag vill att du skall inskärpa detta, så att de som tror på Gud vinnlägger sig om att utföra goda gärningar. Dessa föreskrifter är bra och nyttiga för alla människor. 9Men dumma dispyter om förfäderna och strider och tvister om lagen skall du hålla dig ifrån; de är onyttiga och leder ingenstans. 10Den som vållar splittring skall du vägra att befatta dig med, efter en första och en andra tillrättavisning. 11Du kan vara säker på att han har gått vilse och är en syndare som har dömt sig själv.

Personliga anvisningar

12När jag har skickat Artemas eller Tychikos till dig, så försök komma till mig i Nikopolis. Där har jag tänkt stanna över vintern. 13Se till att Zenas, juristen, och Apollos verkligen får allt de behöver när de reser. 14Även de våra måste lära sig att utföra goda gärningar när något behöver göras, annars blir deras liv fruktlöst.

15Jag har hälsningar till dig från alla här hos mig. Hälsa alla våra vänner i tron. Nåd åt er alla.