Bibel 2000 (B2000)
2

Regler för församlingslivet

21Men du skall tala om för dem vad den sunda läran kräver. 2Äldre män skall uppträda nyktert, värdigt och behärskat, sunda i tron, kärleken och uthålligheten. 3På samma sätt skall äldre kvinnor uppträda så som ett heligt liv kräver, inte förtala någon och inte missbruka vin. De skall vara lärare i goda seder 4och fostra de unga kvinnorna till att älska man och barn, 5att vara anständiga, rena, husliga, goda och att underordna sig sina män, så att inte Guds ord blir smädat.

6Förmana på samma sätt de yngre männen att alltid leva anständigt, 7och var själv ett föredöme i goda gärningar. Din undervisning skall vara ofördärvad, värdig, 8sund och oantastlig, så att dina motståndare måste skämmas eftersom de inte hittar något ont att säga om oss.

9Slavar skall underordna sig sina herrar i allt och göra dem till viljes, inte säga emot 10och inte stoppa något i egen ficka. De skall alltid visa sig goda och trogna, så att de på alla sätt är en prydnad för Guds, vår frälsares, lära.

11Ty Guds nåd har blivit synlig som en räddning för alla människor. 12Den lär oss att säga nej till ett gudlöst liv och denna världens begär och att leva anständigt, rättrådigt och fromt i den tid som nu är, 13medan vi väntar på att vårt saliga hopp skall infrias och vår store gud och frälsare Kristus Jesus träda fram i sin härlighet. 14Han har offrat sig själv för oss, för att friköpa oss från alla synder och göra oss rena, så att vi blir hans eget folk, uppfyllt av iver att göra vad som är gott.

15Så skall du tala, uppmuntra och tillrättavisa, med allt eftertryck. Låt ingen se ner på dig.