Bibel 2000 (B2000)
2

Regler för församlingslivet

21

2:1
Tit 1:9+
Men du skall tala om för dem vad den sunda läran kräver. 2
2:2
1~Tim 5:11~Thess 1:3
Äldre män skall uppträda nyktert, värdigt och behärskat, sunda i tron, kärleken och uthålligheten. 3
2:3–5
1~Tim 3:115:2,11–14Ef 5:221~Tim 6:1
På samma sätt skall äldre kvinnor uppträda så som ett heligt liv kräver, inte förtala någon och inte missbruka vin. De skall vara lärare i goda seder 4och fostra de unga kvinnorna till att älska man och barn, 5att vara anständiga, rena, husliga, goda och att underordna sig sina män, så att inte Guds ord blir smädat.

6

2:6–8
1~Tim 5:14:121:102~Thess 3:14
1~Pet 2:12,15
3:16
Förmana på samma sätt de yngre männen att alltid leva anständigt, 7och var själv ett föredöme i goda gärningar. Din undervisning skall vara ofördärvad, värdig, 8sund och oantastlig, så att dina motståndare måste skämmas eftersom de inte hittar något ont att säga om oss.

9

2:9 f.
Ef 6:5–9+
2:9 Slav.Slavar skall underordna sig sina herrar i allt och göra dem till viljes, inte säga emot 10
2:10
1~Tim 1:1+
och inte stoppa något i egen ficka. De skall alltid visa sig goda och trogna, så att de på alla sätt är en prydnad för Guds, vår frälsares, lära.

11

2:11
Luk 1:79
Tit 3:41~Tim 2:4+
Ty Guds nåd har blivit synlig som en räddning för alla människor. 12
2:12
Mark 4:191~Joh 2:15
Den lär oss att säga nej till ett gudlöst liv och denna världens begär och att leva anständigt, rättrådigt och fromt i den tid som nu är, 13
2:13
1~Kor 1:7
Fil 3:20
1~Thess 1:102~Tim 1:9
2:13 vår store gud och frälsare Kristus Jesus Se not till Joh 1:1. – Eller »den store Guden och vår frälsare Kristus Jesus«. Rädda. Härlighet.medan vi väntar på att vårt saliga hopp skall infrias och vår store gud och frälsare Kristus Jesus träda fram i sin härlighet. 14
2:14
Gal 2:201~Tim 2:62~Mos 19:5
Hes 37:23
1~Pet 2:9Ef 2:10
1~Tim 6:18
Tit 3:8,14
1~Pet 3:13
2:14 friköpa oss från alla synder Synden tänks som en slavägare från vilken Kristus befriat de sina; jfr Matt 20:28 med not; Joh 8:34–36; 1 Kor 6:20.2:14 hans eget folk Egendom.Han har offrat sig själv för oss, för att friköpa oss från alla synder och göra oss rena, så att vi blir hans eget folk, uppfyllt av iver att göra vad som är gott.

15

2:15
Tit 1:91~Tim 4:12+
Så skall du tala, uppmuntra och tillrättavisa, med allt eftertryck. Låt ingen se ner på dig.