Bibel 2000 (B2000)
1

Hälsning

11

1:1
1~Tim 2:43:15
1:1 Från Paulus Brev. Apostel.Från Paulus, Guds tjänare och Jesu Kristi apostel, sänd att föra Guds utvalda till tro och till kunskap om vår religions sanning, 2
1:2 f.
2~Tim 1:9Rom 3:41~Tim 2:61:111:1+
med dess hopp om evigt liv som Gud, som aldrig ljuger, har utlovat för oändligt länge sedan – 31:3 Guds, vår frälsares Rädda.när tiden var inne gjorde han sitt ord känt för alla genom den förkunnelse som har anförtrotts mig enligt Guds, vår frälsares, befallning – 4
1:4
1~Tim 1:2+
1:4 Titus Se 2 Kor 2:13; Gal 2:1 med noter. Beträffande den situation som brevet förutsätter se noter till v. 5 och 1 Tim 1:2. Barn.från Paulus till Titus, hans äkta barn i den gemensamma tron. Nåd och frid från Gud fadern och Kristus Jesus, vår frälsare.

Församlingarna på Kreta

5

1:5–9
Apg 14:23
2~Tim 2:2Apg 20:28
1~Tim 3:2–7
2~Tim 2:24–26
1~Pet 5:2
1:5 Kreta Enligt Apg 27:7 ff. passerade Paulus Kreta när han som fånge fördes till Rom. I detta brev befinner sig författaren i frihet och planerar resor åt annat håll; se 3:12 med not. Det förutsätts alltså att Paulus gjort för oss okända resor; jfr noter till Apg 28:30; 1 Tim 1:3.1:5 Äldste.När jag lämnade dig kvar på Kreta var det för att du skulle ordna det som återstod att göra och tillsätta äldste i varje stad efter mina anvisningar: 61:6 som inte har gift sig mer än en gång Se not till 1 Tim 3:2.oförvitliga män, som inte har gift sig mer än en gång och vilkas barn är troende och inte kan beskyllas för ett vilt och självsvåldigt liv. 71:7 Församlingsledare.Församlingsledaren måste ju vara oförvitlig, eftersom han är Guds förvaltare. Han får inte vara självgod, inte häftig, inte missbruka vin, inte vara hårdhänt, inte sniken, 8utan skall vara gästfri, godhjärtad, behärskad, rättrådig, from och sträng mot sig själv. 9
1:9
1~Tim 1:10Ef 5:10
Han skall hålla sig till lärans pålitliga ord, så att han kan styrka andra med en sund undervisning och vederlägga motståndarna. 10
1:10
1~Tim 1:6+
Det finns, särskilt bland de omskurna, många som inte vet sin plats, pratmakare som förvrider huvudet på andra. 11
1:11
2~Tim 3:61~Tim 6:5
1:11 otillåtna läror Se not till 1 Tim 1:3.Dem måste man tysta munnen på, för de vänder upp och ner på hela familjer genom att för snöd vinnings skull sprida otillåtna läror. 121:12 En landsman till dem Dvs. till folket på Kreta. Citatet, en hexameterrad, har tillskrivits Epimenides, en halvt legendarisk vishetslärare och diktare från 500-talet f.Kr. Profet.En landsman till dem, en av deras egna profeter, har sagt: »Kreterna ljuger i ett och är odjur, glupska och lata.« 13
1:13
1~Tim 5:20
Tit 1:91~Tim 1:10+
Det vittnesbördet är sant. Vederlägg dem därför med kraft, så att de blir sunda i tron 14
1:14
1~Tim 1:46:5+
1:14 judiska legender Se not till 1 Tim 1:4.1:14 påbud Av fortsättningen att döma gäller det regler om ren och oren mat; jfr 1 Tim 4:3.och inte ägnar sig åt judiska legender och åt påbud från människor som vänder sig bort från sanningen. 15
1:15
Rom 14:141~Tim 4:2
6:5+
För de rena är allting rent, men för dem som lever i orenhet och otro är ingenting rent, de är orena både i sinne och samvete. 16
1:16
Gal 4:8Kol 1:10
2~Thess 1:82~Tim 2:121~Joh 1:6
2:4
De försäkrar att de känner Gud, men i sina handlingar förnekar de honom. Avskyvärda är de, oförbätterliga och odugliga till varje god gärning.