Bibel 2000 (B2000)
9

Om kvinnor

91Var inte svartsjuk på kvinnan som delar din bädd,

lär henne inte sådant som skadar dig själv.

2Hänge dig inte så åt en kvinna

att hon tar makten över dig.

3Besök inte en lösaktig kvinna,

du kan fastna i hennes snaror.

4Umgås inte med en harpspelerska,

du kan fångas av hennes konster.

5Titta inte för länge på en ung flicka,

hon kan kosta dig dryga böter.

6Hänge dig inte åt gatflickor,

då mister du snart allt du äger.

7Gå inte och spana på stadens gator,

driv inte omkring i folktomma kvarter.

8Vänd bort blicken från en välskapt kvinna,

se inte närgånget på en annans vackra hustru.

Av kvinnlig skönhet har många förförts,

den kommer lidelsen att flamma upp som eld.

9Var aldrig tillsammans med en gift kvinna

och drick inte vin i sällskap med en sådan,

ty du kan komma att dras till henne

och möta en våldsam död.

Val av vänner

10Överge inte en gammal vän,

en ny är inte detsamma.

En ny vän är som nytt vin:

först när det mognat dricker du det med välbehag.

11Avundas inte en syndare hans framgång —

du vet inte vilket slut han får.

12Gläd dig inte då det går de gudlösa väl —

minns att straffet når dem före döden.

13Håll dig på avstånd från den som har makt att döda,

då slipper du frukta för ditt liv.

Och närmar du dig honom, så gör inga misstag,

ty då tar han livet av dig.

Du skall veta att du trampar bland fällor

och att du rör dig på stadsmurens krön.

14Lär känna dina medmänniskor så noga du kan,

och rådgör sedan med dem som är visa.

15Med kloka män skall du föra dina samtal,

och allt vad du säger skall röra den Högstes lag.

16Ha rättfärdiga män som gäster vid ditt bord,

och låt gudsfruktan vara din stolthet.

Den vise härskaren

17Konstnärens händer gör verket värt att prisas;

folkets styresman röjer sin vishet i ord.

18Den grälsjuke är en skräck för sin stad,

den som inte styr sin tunga gör sig avskydd.