Bibel 2000 (B2000)
8

Klokhet och försiktighet

81Sök inte strid med en härskare;

du dukar snart under för hans övermakt.

2Tvista inte med en rik man;

du väger lätt mot hans pengar.

Guldet har ju fördärvat många,

kungars sinnen har det förvillat.

3Sök inte strid med den grälsjuke,

lägg inte ved på hans brasa.

4Gör inte narr av en obildad man;

föraktet kan drabba dina fäder.

5Håna inte en som ångrar sin synd,

kom ihåg att vi alla förtjänar straff.

6Förakta inte en människa då hon åldras;

en del av oss skall också bli gamla.

7Jubla inte över någons död,

kom ihåg att slutet väntar oss alla.

8Försumma inte att lyssna på de visa,

fördjupa dig i deras tänkespråk.

Genom dem kan du få bildning

och lära dig att tjäna stormän.

9Underlåt inte att lyssna på de gamla;

de har ju själva lärt av sina fäder.

Genom dem kan du få insikt

och lära dig att ge svar när det behövs.

10Blås inte liv i syndarens glöd;

du kan bli förtärd av hans flammande eld.

11Släpp inte den samvetslöse ur sikte,

ty då vänder han bakslugt dina ord emot dig.

12Ge inget lån åt en som är mäktigare än du.

Gör du det, så betrakta det som förlorat.

13Gå inte i borgen för mer än du har,

och går du i borgen, så räkna med att få betala.

14Processa inte med en domare;

man följer hans åsikt och dömer till hans fördel.

15Med den dumdristige skall du inte göra en resa,

han kan vålla dig svåra olyckor.

Han reser efter sitt eget huvud,

och genom hans dårskap dras också du i fördärvet.

16Med den hetlevrade skall du inte tvista,

färdas aldrig med honom genom öde trakter.

Han drar sig inte för att spilla blod,

och då ingen hjälp finns slår han ner dig.

17Med den enfaldige skall du inte rådgöra,

ty han kan inte hålla tyst med något.

18Syssla inte med hemligheter i en främlings närvaro,

ty du vet inte vad han kan ställa till med.

19Blotta inte ditt innersta för vem som helst;

för det får du bara otack.