Bibel 2000 (B2000)
7

Varning för olika slags självsäkerhet

71Gör inget ont, så skall inget ont drabba dig;

2håll dig undan det orätta, så viker det undan för dig.

3Så inte i orättfärdighetens plogfåror, min son,

då slipper du skörda det sju gånger om.

4Be inte Herren om härskarmakt,

och begär inte ett högt ämbete av en kung.

5Gör dig inte rättfärdig inför Herren,

och försök inte vara vis inför en kung.

6Sträva inte efter att bli domare;

kanske skulle du inte rå på all orättfärdighet

utan vara försagd inför den mäktige

och sätta din heder på spel.

7Gör ingen orätt mot folket i staden,

låt inte hopen få se ditt fall.

8Begå inte en synd två gånger,

ty du undgår inte straff ens första gången.

9Säg inte:

»Han kommer att ta hänsyn till alla mina gåvor;

Gud den Högste tar emot vad jag bär fram inför honom.«

10Tröttna inte på att be,

och försumma inte att ge allmosor.

11Håna inte en människa som lider,

ty det finns en som både förnedrar och upphöjer.

12Sprid inte lögner om din broder

och inte heller om din vän.

13Tillåt dig aldrig den minsta lögn,

av vanan att ljuga kommer ingenting gott.

14Var inte pratsam bland gamla män,

och var inte mångordig när du ber.

15Sky inte mödosamt arbete,

inte åkerbruket som skapats av den Högste.

16Sälla dig inte till syndarna —

minns att vreden kommer utan dröjsmål.

17Böj dig djupt i ödmjukhet,

ty den gudlöses straff blir eld och maskar.

En familjefars plikter

18Byt inte bort en vän mot pengar

eller en sann broder mot guld från Ofir.

19Överge inte en klok och god hustru,

ty hennes älsklighet är mer värd än guld.

20Var inte hård mot en slav som arbetar ärligt

eller mot en daglönare som gör sitt yttersta.

21Älska uppriktigt en förståndig slav

och vägra inte att ge honom friheten.

22Har du kreatur, så sköt dem väl,

och behåll dem om du har nytta av dem.

23Har du barn, så fostra dem,

och lär dem att lyda alltifrån ungdomen.

24Har du döttrar, så vaka över deras oskuld,

och ge dem inga vänliga blickar.

25Gift bort din dotter, så har du fullgjort en stor uppgift;

men ge henne åt en förnuftig man.

26Har du en hustru efter ditt sinne, så förskjut henne inte.

Och anförtro dig inte åt den du försmått.

27Ära din far av hela ditt hjärta

och glöm aldrig din mors födslovåndor.

28Kom ihåg att du blev till genom dessa båda.

Vad kan du ge dem i gengäld?

29Vörda Herren av hela din själ

och visa aktning för hans präster.

30Älska din skapare av hela din kraft,

och lämna inte hans tjänare utan stöd.

31Frukta Herren, ära prästen

och ge honom hans andel enligt de bud du fått:

det första av skörden, skuldoffret, bringan och låret,

helgelseoffret och det första av heliga ting.

32Var också frikostig mot den fattige,

så skall din välsignelse bli fullkomlig.

33Gläd alla med gåvor medan de lever

och var givmild även när de är döda.

34Vänd inte ryggen åt dem som gråter,

utan sörj med de sörjande.

35Tveka inte att besöka den sjuke,

ty för sådant blir du älskad.

36Tänk på livets slut i allt vad du gör,

då kommer du aldrig någonsin att synda.

8

Klokhet och försiktighet

81Sök inte strid med en härskare;

du dukar snart under för hans övermakt.

2Tvista inte med en rik man;

du väger lätt mot hans pengar.

Guldet har ju fördärvat många,

kungars sinnen har det förvillat.

3Sök inte strid med den grälsjuke,

lägg inte ved på hans brasa.

4Gör inte narr av en obildad man;

föraktet kan drabba dina fäder.

5Håna inte en som ångrar sin synd,

kom ihåg att vi alla förtjänar straff.

6Förakta inte en människa då hon åldras;

en del av oss skall också bli gamla.

7Jubla inte över någons död,

kom ihåg att slutet väntar oss alla.

8Försumma inte att lyssna på de visa,

fördjupa dig i deras tänkespråk.

Genom dem kan du få bildning

och lära dig att tjäna stormän.

9Underlåt inte att lyssna på de gamla;

de har ju själva lärt av sina fäder.

Genom dem kan du få insikt

och lära dig att ge svar när det behövs.

10Blås inte liv i syndarens glöd;

du kan bli förtärd av hans flammande eld.

11Släpp inte den samvetslöse ur sikte,

ty då vänder han bakslugt dina ord emot dig.

12Ge inget lån åt en som är mäktigare än du.

Gör du det, så betrakta det som förlorat.

13Gå inte i borgen för mer än du har,

och går du i borgen, så räkna med att få betala.

14Processa inte med en domare;

man följer hans åsikt och dömer till hans fördel.

15Med den dumdristige skall du inte göra en resa,

han kan vålla dig svåra olyckor.

Han reser efter sitt eget huvud,

och genom hans dårskap dras också du i fördärvet.

16Med den hetlevrade skall du inte tvista,

färdas aldrig med honom genom öde trakter.

Han drar sig inte för att spilla blod,

och då ingen hjälp finns slår han ner dig.

17Med den enfaldige skall du inte rådgöra,

ty han kan inte hålla tyst med något.

18Syssla inte med hemligheter i en främlings närvaro,

ty du vet inte vad han kan ställa till med.

19Blotta inte ditt innersta för vem som helst;

för det får du bara otack.

9

Om kvinnor

91Var inte svartsjuk på kvinnan som delar din bädd,

lär henne inte sådant som skadar dig själv.

2Hänge dig inte så åt en kvinna

att hon tar makten över dig.

3Besök inte en lösaktig kvinna,

du kan fastna i hennes snaror.

4Umgås inte med en harpspelerska,

du kan fångas av hennes konster.

5Titta inte för länge på en ung flicka,

hon kan kosta dig dryga böter.

6Hänge dig inte åt gatflickor,

då mister du snart allt du äger.

7Gå inte och spana på stadens gator,

driv inte omkring i folktomma kvarter.

8Vänd bort blicken från en välskapt kvinna,

se inte närgånget på en annans vackra hustru.

Av kvinnlig skönhet har många förförts,

den kommer lidelsen att flamma upp som eld.

9Var aldrig tillsammans med en gift kvinna

och drick inte vin i sällskap med en sådan,

ty du kan komma att dras till henne

och möta en våldsam död.

Val av vänner

10Överge inte en gammal vän,

en ny är inte detsamma.

En ny vän är som nytt vin:

först när det mognat dricker du det med välbehag.

11Avundas inte en syndare hans framgång —

du vet inte vilket slut han får.

12Gläd dig inte då det går de gudlösa väl —

minns att straffet når dem före döden.

13Håll dig på avstånd från den som har makt att döda,

då slipper du frukta för ditt liv.

Och närmar du dig honom, så gör inga misstag,

ty då tar han livet av dig.

Du skall veta att du trampar bland fällor

och att du rör dig på stadsmurens krön.

14Lär känna dina medmänniskor så noga du kan,

och rådgör sedan med dem som är visa.

15Med kloka män skall du föra dina samtal,

och allt vad du säger skall röra den Högstes lag.

16Ha rättfärdiga män som gäster vid ditt bord,

och låt gudsfruktan vara din stolthet.

Den vise härskaren

17Konstnärens händer gör verket värt att prisas;

folkets styresman röjer sin vishet i ord.

18Den grälsjuke är en skräck för sin stad,

den som inte styr sin tunga gör sig avskydd.