Bibel 2000 (B2000)
6

61och bli inte fiende i stället för vän.

Dåligt rykte ger skam och nesa;

så går det syndaren med hans lösa prat.

2Låt dig inte hetsas upp av ditt egensinne,

det sliter sönder din styrka som en tjur.

3Du förtär dina blad och fördärvar dina frukter,

och själv står du kvar som ett förtorkat träd.

4En människas ondska förstör henne själv

och gör henne till åtlöje bland fienderna.

Om vänskap

5Vackra ord ger många vänner,

den som talar väl blir väl bemött.

6Stå på god fot med många,

men var förtrolig med en bland tusen.

7Vill du ha en vän, så pröva honom först,

och ge honom inte ditt förtroende genast.

8Ty somliga är vänner bara när det passar dem

och stannar inte hos dig i nödens stund.

9Somliga vänner förvandlas till fiender

och skämmer ut dig genom att röja er osämja.

10Somliga vänner är gärna gäster vid ditt bord

men stannar inte hos dig i nödens stund.

11När du har framgång vill de vara som du

och tar sig ton mot ditt husfolk.

12Men går det utför med dig blir de motståndare

och gör sig osynliga för dig.

13Håll dig undan för dina fiender

och se upp med dina vänner!

14En trogen vän är ett starkt värn.

Att finna en sådan är att finna en skatt.

15En trogen vän är ett omätligt värde,

en tillgång som inte kan vägas på våg.

16En trogen vän är en livgivande dryck,

och den gudfruktige finner en sådan.

17Den gudfruktige väljer sina vänner rätt,

ty de som står honom nära liknar honom själv.

Vägen till visheten

18Mitt barn, låt dig fostras alltifrån ungdomen,

då finner du visheten ännu på ålderns höst.

19Närma dig visheten likt en som plöjer och sår:

vänta på hennes goda skörd.

Ty med det arbetet strävar du en kort tid

och får strax smaka den frukt hon ger.

20Hur svår är inte visheten för den som saknar fostran!

Den tanklöse orkar inte med henne.

21Hon blir en alltför tung lyftesten för honom,

och han släpper henne snart.

22Ty visheten förtjänar sitt rykte:

hon är inte tillgänglig för alla.

23Lyssna, mitt barn, hör på min maning

och förkasta inte mitt råd.

24Stick dina fötter i vishetens fjättrar

och huvudet i hennes halsträ.

25Lyft upp henne på ryggen och bär henne,

förarga dig inte över hennes bojor.

26Sök dig till henne av hela ditt hjärta,

och följ hennes vägar av all din kraft.

27Spana och leta, så skall hon visa sig för dig,

och har du väl fått tag i henne, så släpp henne inte.

28Till slut skall du finna den vila hon ger,

och hon förvandlas och ger dig glädje.

29Då blir hennes fjättrar din starka rustning

och hennes halsträ din lysande festdräkt.

30Ty hennes ok är ett smycke av guld,

och hennes bojor är purpurband.

31Du får klä dig i henne som i en lysande dräkt

och sätta festkransen på ditt huvud.

32Om du vill, mitt barn, skall du få fostran,

och strävar du ivrigt blir du skarpsinnig.

33Om du lyssnar med glädje lär du dig,

och håller du öronen öppna blir du vis.

34Ställ dig mitt bland de gamla

och ta till dig deras kloka ord.

35Lyssna villigt till allt tal om upphöjda ting,

låt inga visdomsord undgå dig.

36Finner du en förståndig man, så stig tidigt upp,

och låt dina fötter nöta hans tröskel.

37Tänk på Herrens befallningar,

och begrunda alltid hans bud;

han skall skänka ditt sinne stadga

och ge dig den vishet du begär.

7

Varning för olika slags självsäkerhet

71Gör inget ont, så skall inget ont drabba dig;

2håll dig undan det orätta, så viker det undan för dig.

3Så inte i orättfärdighetens plogfåror, min son,

då slipper du skörda det sju gånger om.

4Be inte Herren om härskarmakt,

och begär inte ett högt ämbete av en kung.

5Gör dig inte rättfärdig inför Herren,

och försök inte vara vis inför en kung.

6Sträva inte efter att bli domare;

kanske skulle du inte rå på all orättfärdighet

utan vara försagd inför den mäktige

och sätta din heder på spel.

7Gör ingen orätt mot folket i staden,

låt inte hopen få se ditt fall.

8Begå inte en synd två gånger,

ty du undgår inte straff ens första gången.

9Säg inte:

»Han kommer att ta hänsyn till alla mina gåvor;

Gud den Högste tar emot vad jag bär fram inför honom.«

10Tröttna inte på att be,

och försumma inte att ge allmosor.

11Håna inte en människa som lider,

ty det finns en som både förnedrar och upphöjer.

12Sprid inte lögner om din broder

och inte heller om din vän.

13Tillåt dig aldrig den minsta lögn,

av vanan att ljuga kommer ingenting gott.

14Var inte pratsam bland gamla män,

och var inte mångordig när du ber.

15Sky inte mödosamt arbete,

inte åkerbruket som skapats av den Högste.

16Sälla dig inte till syndarna —

minns att vreden kommer utan dröjsmål.

17Böj dig djupt i ödmjukhet,

ty den gudlöses straff blir eld och maskar.

En familjefars plikter

18Byt inte bort en vän mot pengar

eller en sann broder mot guld från Ofir.

19Överge inte en klok och god hustru,

ty hennes älsklighet är mer värd än guld.

20Var inte hård mot en slav som arbetar ärligt

eller mot en daglönare som gör sitt yttersta.

21Älska uppriktigt en förståndig slav

och vägra inte att ge honom friheten.

22Har du kreatur, så sköt dem väl,

och behåll dem om du har nytta av dem.

23Har du barn, så fostra dem,

och lär dem att lyda alltifrån ungdomen.

24Har du döttrar, så vaka över deras oskuld,

och ge dem inga vänliga blickar.

25Gift bort din dotter, så har du fullgjort en stor uppgift;

men ge henne åt en förnuftig man.

26Har du en hustru efter ditt sinne, så förskjut henne inte.

Och anförtro dig inte åt den du försmått.

27Ära din far av hela ditt hjärta

och glöm aldrig din mors födslovåndor.

28Kom ihåg att du blev till genom dessa båda.

Vad kan du ge dem i gengäld?

29Vörda Herren av hela din själ

och visa aktning för hans präster.

30Älska din skapare av hela din kraft,

och lämna inte hans tjänare utan stöd.

31Frukta Herren, ära prästen

och ge honom hans andel enligt de bud du fått:

det första av skörden, skuldoffret, bringan och låret,

helgelseoffret och det första av heliga ting.

32Var också frikostig mot den fattige,

så skall din välsignelse bli fullkomlig.

33Gläd alla med gåvor medan de lever

och var givmild även när de är döda.

34Vänd inte ryggen åt dem som gråter,

utan sörj med de sörjande.

35Tveka inte att besöka den sjuke,

ty för sådant blir du älskad.

36Tänk på livets slut i allt vad du gör,

då kommer du aldrig någonsin att synda.

8

Klokhet och försiktighet

81Sök inte strid med en härskare;

du dukar snart under för hans övermakt.

2Tvista inte med en rik man;

du väger lätt mot hans pengar.

Guldet har ju fördärvat många,

kungars sinnen har det förvillat.

3Sök inte strid med den grälsjuke,

lägg inte ved på hans brasa.

4Gör inte narr av en obildad man;

föraktet kan drabba dina fäder.

5Håna inte en som ångrar sin synd,

kom ihåg att vi alla förtjänar straff.

6Förakta inte en människa då hon åldras;

en del av oss skall också bli gamla.

7Jubla inte över någons död,

kom ihåg att slutet väntar oss alla.

8Försumma inte att lyssna på de visa,

fördjupa dig i deras tänkespråk.

Genom dem kan du få bildning

och lära dig att tjäna stormän.

9Underlåt inte att lyssna på de gamla;

de har ju själva lärt av sina fäder.

Genom dem kan du få insikt

och lära dig att ge svar när det behövs.

10Blås inte liv i syndarens glöd;

du kan bli förtärd av hans flammande eld.

11Släpp inte den samvetslöse ur sikte,

ty då vänder han bakslugt dina ord emot dig.

12Ge inget lån åt en som är mäktigare än du.

Gör du det, så betrakta det som förlorat.

13Gå inte i borgen för mer än du har,

och går du i borgen, så räkna med att få betala.

14Processa inte med en domare;

man följer hans åsikt och dömer till hans fördel.

15Med den dumdristige skall du inte göra en resa,

han kan vålla dig svåra olyckor.

Han reser efter sitt eget huvud,

och genom hans dårskap dras också du i fördärvet.

16Med den hetlevrade skall du inte tvista,

färdas aldrig med honom genom öde trakter.

Han drar sig inte för att spilla blod,

och då ingen hjälp finns slår han ner dig.

17Med den enfaldige skall du inte rådgöra,

ty han kan inte hålla tyst med något.

18Syssla inte med hemligheter i en främlings närvaro,

ty du vet inte vad han kan ställa till med.

19Blotta inte ditt innersta för vem som helst;

för det får du bara otack.