Bibel 2000 (B2000)
7

Varning för olika slags självsäkerhet

71Gör inget ont, så skall inget ont drabba dig;

2håll dig undan det orätta, så viker det undan för dig.

3Så inte i orättfärdighetens plogfåror, min son,

då slipper du skörda det sju gånger om.

4Be inte Herren om härskarmakt,

och begär inte ett högt ämbete av en kung.

5Gör dig inte rättfärdig inför Herren,

och försök inte vara vis inför en kung.

6Sträva inte efter att bli domare;

kanske skulle du inte rå på all orättfärdighet

utan vara försagd inför den mäktige

och sätta din heder på spel.

7Gör ingen orätt mot folket i staden,

låt inte hopen få se ditt fall.

8Begå inte en synd två gånger,

ty du undgår inte straff ens första gången.

9Säg inte:

»Han kommer att ta hänsyn till alla mina gåvor;

Gud den Högste tar emot vad jag bär fram inför honom.«

10Tröttna inte på att be,

och försumma inte att ge allmosor.

11Håna inte en människa som lider,

ty det finns en som både förnedrar och upphöjer.

12Sprid inte lögner om din broder

och inte heller om din vän.

13Tillåt dig aldrig den minsta lögn,

av vanan att ljuga kommer ingenting gott.

14Var inte pratsam bland gamla män,

och var inte mångordig när du ber.

15Sky inte mödosamt arbete,

inte åkerbruket som skapats av den Högste.

16Sälla dig inte till syndarna —

minns att vreden kommer utan dröjsmål.

17Böj dig djupt i ödmjukhet,

ty den gudlöses straff blir eld och maskar.

En familjefars plikter

18Byt inte bort en vän mot pengar

eller en sann broder mot guld från Ofir.

19Överge inte en klok och god hustru,

ty hennes älsklighet är mer värd än guld.

20Var inte hård mot en slav som arbetar ärligt

eller mot en daglönare som gör sitt yttersta.

21Älska uppriktigt en förståndig slav

och vägra inte att ge honom friheten.

22Har du kreatur, så sköt dem väl,

och behåll dem om du har nytta av dem.

23Har du barn, så fostra dem,

och lär dem att lyda alltifrån ungdomen.

24Har du döttrar, så vaka över deras oskuld,

och ge dem inga vänliga blickar.

25Gift bort din dotter, så har du fullgjort en stor uppgift;

men ge henne åt en förnuftig man.

26Har du en hustru efter ditt sinne, så förskjut henne inte.

Och anförtro dig inte åt den du försmått.

27Ära din far av hela ditt hjärta

och glöm aldrig din mors födslovåndor.

28Kom ihåg att du blev till genom dessa båda.

Vad kan du ge dem i gengäld?

29Vörda Herren av hela din själ

och visa aktning för hans präster.

30Älska din skapare av hela din kraft,

och lämna inte hans tjänare utan stöd.

31Frukta Herren, ära prästen

och ge honom hans andel enligt de bud du fått:

det första av skörden, skuldoffret, bringan och låret,

helgelseoffret och det första av heliga ting.

32Var också frikostig mot den fattige,

så skall din välsignelse bli fullkomlig.

33Gläd alla med gåvor medan de lever

och var givmild även när de är döda.

34Vänd inte ryggen åt dem som gråter,

utan sörj med de sörjande.

35Tveka inte att besöka den sjuke,

ty för sådant blir du älskad.

36Tänk på livets slut i allt vad du gör,

då kommer du aldrig någonsin att synda.