Bibel 2000 (B2000)
7

Varning för olika slags självsäkerhet

71

7:1
Ords 12:21
13:6
Gör inget ont, så skall inget ont drabba dig;

2håll dig undan det orätta, så viker det undan för dig.

3

7:3
Job 4:8
Ords 22:8
Hos 10:12
Så inte i orättfärdighetens plogfåror, min son,

då slipper du skörda det sju gånger om.

4

7:4
Ords 25:6
Be inte Herren om härskarmakt,

och begär inte ett högt ämbete av en kung.

5Gör dig inte rättfärdig inför Herren,

och försök inte vara vis inför en kung.

6Sträva inte efter att bli domare;

kanske skulle du inte rå på all orättfärdighet

utan vara försagd inför den mäktige

och sätta din heder på spel.

7Gör ingen orätt mot folket i staden,

låt inte hopen få se ditt fall.

8Begå inte en synd två gånger,

ty du undgår inte straff ens första gången.

9

7:9
Ords 15:8
Am 5:22
Mik 6:6Syr 34:23
7:9 Säg inte Offer befriar inte från skuld, om man saknar vilja att bättra sig; jfr Ps 51:18 f.; Jes 66:2 ff.; Am 5:22 ff.Säg inte:

»Han kommer att ta hänsyn till alla mina gåvor;

Gud den Högste tar emot vad jag bär fram inför honom.«

10

7:10
Syr 3:30–4:6+
Tröttna inte på att be,

och försumma inte att ge allmosor.

11

7:11
1~Sam 2:7
Ords 17:5
Syr 4:2Luk 1:52
Håna inte en människa som lider,

ty det finns en som både förnedrar och upphöjer.

12

7:12
3~Mos 19:11
Ef 4:25
Sprid inte lögner om din broder

och inte heller om din vän.

13

7:13
Syr 20:24
Tillåt dig aldrig den minsta lögn,

av vanan att ljuga kommer ingenting gott.

14

7:14
Pred 5:1
Syr 32:9Matt 6:7
Var inte pratsam bland gamla män,

och var inte mångordig när du ber.

15

7:15
1~Mos 2:15
Ords 24:27
Sky inte mödosamt arbete,

inte åkerbruket som skapats av den Högste.

16

7:16
Ps 1:1
7:16 Vrede.Sälla dig inte till syndarna –

minns att vreden kommer utan dröjsmål.

17

7:17
Jes 66:24
Judit 16:17
Syr 16:6
21:9
7:17 den gudlöses straff blir eld och maskar Den grekiske översättaren har fört in tanken på straff och belöningar efter döden; Dödsriket. Den hebreiska texten säger bara att kroppens förmultning är alla människors lott; Tabell 5, Bihang till Syr.Böj dig djupt i ödmjukhet,

ty den gudlöses straff blir eld och maskar.

En familjefars plikter

18

7:18
Syr 6:15
7:18 Ofir Se not till 1 Kung 9:28.Byt inte bort en vän mot pengar

eller en sann broder mot guld från Ofir.

19

7:19
Ords 31:10
Syr 7:26
26:1–4
Överge inte en klok och god hustru,

ty hennes älsklighet är mer värd än guld.

20

7:20
5~Mos 24:14Syr 33:31
Var inte hård mot en slav som arbetar ärligt

eller mot en daglönare som gör sitt yttersta.

21

7:21
2~Mos 21:2
7:21 ge honom friheten Judiska slavar skulle friges efter sex års tjänst (2 Mos 21:2; 5 Mos 15:12).Älska uppriktigt en förståndig slav

och vägra inte att ge honom friheten.

22

7:22
Ords 12:10
27:23
Har du kreatur, så sköt dem väl,

och behåll dem om du har nytta av dem.

23

7:23
Ords 23:13Syr 30:1–13
Har du barn, så fostra dem,

och lär dem att lyda alltifrån ungdomen.

24

7:24
Syr 22:3–5
26:10
42:9–11
Har du döttrar, så vaka över deras oskuld,

och ge dem inga vänliga blickar.

25Gift bort din dotter, så har du fullgjort en stor uppgift;

men ge henne åt en förnuftig man.

267:26 den du försmått Eller »den som fått andra rummet i din kärlek«. Orden kan alltså syfta antingen på en oälskad och förskjuten hustru eller på en bihustru.Har du en hustru efter ditt sinne, så förskjut henne inte.

Och anförtro dig inte åt den du försmått.

27

7:27
Tob 4:3Syr 3:1–16
Ära din far av hela ditt hjärta

och glöm aldrig din mors födslovåndor.

28Kom ihåg att du blev till genom dessa båda.

Vad kan du ge dem i gengäld?

29

7:29 f.
5~Mos 6:5
12:19
Vörda Herren av hela din själ

och visa aktning för hans präster.

30Älska din skapare av hela din kraft,

och lämna inte hans tjänare utan stöd.

31

7:31
4~Mos 18:11–19
7:31 hans andel Uppräkningen av prästernas rättigheter svarar i huvudsak mot 4 Mos 18:8–19. Termen »helgelseoffret« finns dock bara här, och det är oklart vad den syftar på.Frukta Herren, ära prästen

och ge honom hans andel enligt de bud du fått:

det första av skörden, skuldoffret, bringan och låret,

helgelseoffret och det första av heliga ting.

32

7:32
Ps 41:2
Syr 3:30–4:6+
Var också frikostig mot den fattige,

så skall din välsignelse bli fullkomlig.

33

7:33
Tob 1:17
4:17
7:33 när de är döda Troligen menas bidrag till begravningshögtiden; Sorg.Gläd alla med gåvor medan de lever

och var givmild även när de är döda.

34

7:34
Rom 12:15
Vänd inte ryggen åt dem som gråter,

utan sörj med de sörjande.

35

7:35
Matt 25:35
Tveka inte att besöka den sjuke,

ty för sådant blir du älskad.

36

7:36
Syr 28:6
Tänk på livets slut i allt vad du gör,

då kommer du aldrig någonsin att synda.