Bibel 2000 (B2000)
5

51

5:1
Ps 62:11
Ords 11:28
Syr 11:19,24
Lita inte på din rikedom,

säg inte: »Jag har allt jag behöver.«

2Låt inte din lust och din kraft förleda dig

att leva efter dina egna begär.

3

5:3
Ps 12:5
Syr 11:26
Säg inte: »Över mig befaller ingen«,

ty Herren skall sannerligen ställa dig till svars.

4

5:4–8
Rom 2:4–8
2~Pet 3:9
5:4
Pred 8:11
Vish 12:2
5:4 Herren visar tålamod Läran att lidande följer på synd är grundläggande i Syr. Om en syndare tycks ha det bra innebär det bara att hans straff kommer senare i livet.Säg inte: »Jag har syndat, och ingenting hände«,

ty Herren visar tålamod.

5Var inte så säker på förlåtelse

att du staplar synd på synd.

6

5:6
2~Mos 20:5Syr 16:11
Och säg inte: »Hans barmhärtighet är stor,

han kommer att förlåta alla mina synder.«

Ty hos honom finns barmhärtighet, men också vrede,

och hans harm viker inte från syndaren.

7

5:7
5~Mos 7:10
Jes 55:6
2~Pet 3:10
Dröj inte med att vända om till Herren,

skjut inte upp det dag efter dag.

Ty Herrens vrede slår utan förvarning

och i straffets stund är det ute med dig.

8

5:8
Ords 10:2
Sef 1:18
Lita inte till vad du förvärvat med orätt;

av det får du ingen hjälp på olyckans dag.

Pålitlighet i ord och gärning

9

5:9
Ps 12:3
5:9 Rensa inte säden Detta arbete krävde att vinden blåste stadigt i rätt riktning. Den tröskade säden kastades upp i luften, så att vinden förde med sig agnarna.5:9 med sitt lösa prat Den grekiska textens uttryck (ordagrant »den tvetungade«) kan syfta på hyckleri, lögn eller allmän opålitlighet.Rensa inte säden vid vilken vind som helst,

och slå inte in på varje stig du ser –

så gör syndaren med sitt lösa prat.

10Var fast i din övertygelse

och pålitlig i ditt tal.

11

5:11
Ords 15:28
Jak 1:19
Var genast beredd att lyssna,

men tänk dig för innan du svarar.

12

5:12
Ords 10:19
21:23
Har du begrepp om saken, så svara din nästa;

om inte, så håll tand för tunga.

13

5:13
Ords 13:3
18:21
Matt 12:37
Jak 3:8
Ära liksom vanära följer av ord,

en människas tunga kan bli hennes fall.

14

5:14
Ords 25:8–10
Syr 19:4–12
28:13–26
Se till att du inte får heta bakdantare:

lägg aldrig försåt med dina ord.

Ty en tjuv drar skam över sig,

och en hård dom får den som går med skvaller.

15Fela varken i stort eller smått,