Bibel 2000 (B2000)
5

51Lita inte på din rikedom,

säg inte: »Jag har allt jag behöver.«

2Låt inte din lust och din kraft förleda dig

att leva efter dina egna begär.

3Säg inte: »Över mig befaller ingen«,

ty Herren skall sannerligen ställa dig till svars.

4Säg inte: »Jag har syndat, och ingenting hände«,

ty Herren visar tålamod.

5Var inte så säker på förlåtelse

att du staplar synd på synd.

6Och säg inte: »Hans barmhärtighet är stor,

han kommer att förlåta alla mina synder.«

Ty hos honom finns barmhärtighet, men också vrede,

och hans harm viker inte från syndaren.

7Dröj inte med att vända om till Herren,

skjut inte upp det dag efter dag.

Ty Herrens vrede slår utan förvarning

och i straffets stund är det ute med dig.

8Lita inte till vad du förvärvat med orätt;

av det får du ingen hjälp på olyckans dag.

Pålitlighet i ord och gärning

9Rensa inte säden vid vilken vind som helst,

och slå inte in på varje stig du ser —

så gör syndaren med sitt lösa prat.

10Var fast i din övertygelse

och pålitlig i ditt tal.

11Var genast beredd att lyssna,

men tänk dig för innan du svarar.

12Har du begrepp om saken, så svara din nästa;

om inte, så håll tand för tunga.

13Ära liksom vanära följer av ord,

en människas tunga kan bli hennes fall.

14Se till att du inte får heta bakdantare:

lägg aldrig försåt med dina ord.

Ty en tjuv drar skam över sig,

och en hård dom får den som går med skvaller.

15Fela varken i stort eller smått,