Bibel 2000 (B2000)
49

491

49:1–3
2~Kung 22:1–23:28
2~Krön 34–35
Minnet av Josia är som en rökelse,

blandad av en skicklig parfymberedare.

Det är sött som honung för varje mun,

det är som sång och spel vid festen.

249:2 utplånade de brottsliga skändligheterna Josia gjorde slut på främmande inslag i kulten och förstörde kultplatser utanför Jerusalem. Se 2 Kung 23.Han handlade rätt när han omvände folket

och utplånade de brottsliga skändligheterna.

3Han hade alltid Herren i tankarna,

i en laglös tid stärkte han gudsfruktan.

4

49:4
2~Kung 16:1–4
21
23:32,37
Förutom David, Hiskia och Josia

gjorde sig alla skyldiga till brott.

Den Högstes lag övergav de,

och kungarna i Juda gick under.

5Ty de skänkte bort sin makt till andra

och sin ära till ett främmande folk,

6

49:6
2~Kung 25:1–12
2~Krön 36:11–21
Jer 25:1–11
49:6 Det skedde genom Jeremia Profetens stränga förutsägelser uppfattas som maktord, vilka direkt bidrog till Jerusalems fall, och utgången ses som ett straff för hans förföljare (jfr t.ex. Jer 26). Beträffande hans kallelse (v. 7) se Jer 1.som brände hans utvalda tempelstad

och gjorde dess gator till ödemark.

Det skedde genom Jeremia, 7

49:7
Jer 20:137:11–38:131:51:10
ty han blev förföljd,

han som i moderlivet helgats till profet,

till att rycka upp, förgöra och förstöra

men också till att bygga upp och plantera.

Fångenskapen och Jerusalems återupprättande

8

49:8
Hes 1
10
49:8 kerubvagnen Hesekiel representeras här av sin särpräglade kallelsevision; se Hes 1. I v. 9 anspelas på Hes 13:13; 33:11. Den hebreiska texten nämner Job, vilket gör genomgången av bibliska skrifter mer fullständig; Tabell 5, Bihang till Syr.Hesekiel fick i en syn se Herrens härlighet;

den visade sig för honom på kerubvagnen.

9

49:9
Hes 13:11–13
38:2218:21–23
33:11
Han hotade fienderna med slagregn

men lovade välgång åt dem som levt rättfärdigt.

10

49:10
Syr 46:12
49:10 De tolv profeternas ben Det äldsta kända belägget för att de tolv s.k. mindre profeterna sammanförts till en grupp; Profetböcker.De tolv profeternas ben må skjuta skott ur graven!

Ty de ingav Jakob nytt mod

och ett fast hopp som blev folkets räddning.

11

49:11
Hagg 2:24
49:11 Serubbabel Han ledde tillsammans med Jeshua templets återuppbyggnad under 500-talets senare del; se not till Hagg 1:1.Hur skall jag nog kunna prisa Serubbabel,

som liknats vid en sigillring på högra handen?

12

49:12
Esr 3:25:1Hagg 1:1–14
Sådan var också Jeshua, Josadaks son.

Det var de som på sin tid byggde templet;

de reste en helgedom åt Herren

som skall bestå för evigt i sin härlighet.

13

49:13
Neh 2:11–3:32
5:16
7:1
49:13 Nehemja Hans verksamhet som persisk ståthållare i Juda (jfr Neh 2–6) inföll efter 400-talets mitt.Nehemjas minne skall också leva länge.

Det var han som reste våra fallna murar;

han lät göra portar och bommar

och byggde nytt där våra hus hade stått.

Andra märkesmän

14

49:14
1~Mos 5:24
Vish 4:10+
49:14 Henok Jfr 44:16 med not. Den kompletterande återblicken på bibelns inledande bok (1 Mos 4:25; 5; 37–50) markerar att avsnittet om »fäderna« (44:1) är slut. Kap. 50 rör sig inom den hebreiske författarens livstid.Ingen har skapats på jorden lik Henok;

så blev han ju också tagen härifrån.

15

49:15
1~Mos 37:2–11
45:4–8
47:11
Vish 10:131~Mos 50:252~Mos 13:19
Jos 24:32
Inte heller har det fötts en man som Josef;

han blev brödernas herre och folkets stöd,

och hans ben blev väl omhändertagna.

16

49:16
1~Mos 4:25
5:32
9:26
Sem och Set har blivit ärade bland människor,

men över allt levande i skapelsen står Adam.