Bibel 2000 (B2000)
48

481

48:1–3
1~Kung 17–18
Luk 4:25
Jak 5:17
48:1 Elia. Anspelningarna i v. 1–9 motsvarar i huvudsak 1 Kung 17–18; 2 Kung 1–2; 2 Krön 21:12–19.Sedan framträdde Elia, den glödande profeten,

vars ord flammade som en fackla.

2Han sände hungersnöd över folket

och blev genom sin heliga iver mångas död.

3Med Herrens ord höll han himlen stängd,

och tre gånger kallade han ner eld därifrån.

4Hur ärad blev du inte, Elia, för dina underverk!

Vem kan berömma sig av att vara din like?

5

48:5
1~Kung 17:17–24
Du väckte den döde till liv med den Högstes ord,

från dödsriket räddade du honom.

6

48:6
1~Kung 21:17–24
2~Kung 1:2–17
2~Krön 21:12–20
Du störtade kungar i fördärvet

och lät stormän dö på sjukbädden.

7

48:7 f.
1~Kung 19:15–18
48:7 fick du höra om bestraffningen Se 1 Kung 19:15–17; Sinai. Horeb.På Sinai fick du höra om bestraffningen,

på Horeb om domen och vedergällningen.

8Du smorde kungar till hämnare

och profeter till efterträdare åt dig.

9

48:9
2~Kung 2:11
1~Mack 2:58
Du fördes till himlen i en flammande stormby,

i en vagn dragen av eldhästar.

10

48:10
Mal 4:6
Luk 1:17
Du är bestämd för den tiden, står det skrivet,

då du skall mildra vreden innan den blossar upp

och vända faderns hjärta till hans son

och återupprätta Jakobs stammar.

1148:11 Saliga de som har fått se dig Dvs. de som får uppleva Elias återkomst. Den grekiska textens upphovsman räknar sig inte till dem men hoppas på liv efter döden («även vi skall få leva«). Salig.Saliga de som har fått se dig

men också de som har somnat in i kärlek,

ty även vi skall få leva.

12

48:12
2~Kung 2:9–14
3:136:8–23
48:12 fylldes Elisha av hans ande Se 2 Kung 2, och beträffande Elishas orädda uppträdande inför makthavare 2 Kung 3:13 f.; 6:30–7:2.När Elia höljdes i stormbyn

fylldes Elisha av hans ande.

Under sin livstid vek han aldrig för en furste,

och ingen gjorde sig till herre över honom.

13

48:13 f.
2~Kung 13:21
48:13 profeterade hans kropp Enligt 2 Kung 13:21 återfick en död man livet när han kom i beröring med Elishas benknotor.Ingen uppgift var honom för svår,

och efter hans bortgång profeterade hans kropp.

14Medan han levde gjorde han sällsamma ting,

och även efter döden var hans gärningar förunderliga.

15

48:15
Syr 47:24
48:15 en ringa rest blev kvar Juda rike, som bestod och regerades av ättlingar till David efter Nordrikets undergång år 722 f.Kr.; Rest.Trots allt detta omvände sig inte folket

och upphörde inte med sina synder

förrän de släpades som krigsbyte från sitt land

och skingrades över hela världen,

så att bara en ringa rest blev kvar av folket,

bland dem en furste av Davids ätt.

16

48:16
Syr 49:4
Några av dem gjorde det som behagar Herren,

andra begick ständigt flera synder.

Kungar och profeter i Juda rike

17

48:17
2~Kung 20:20
2~Krön 32:2–5,30
48:17 Hiskia Beträffande Hiskias befästningsarbeten och hans delvis ännu bevarade vattenledning se 2 Krön 32:5, 30. Beträffande Sanheribs försök att erövra Jerusalem (v. 18–21) se 2 Kung 18–19 och Jes 36–37.Hiskia befäste sin stad

och ledde in Gichonkällan i den;

han högg sig genom klippan med yxa

och byggde dammar för vattnet.

18

48:18–21
2~Kung 18–19
Tob 1:18+
48:18 Rab-Sake Ordet anses numera vara en titel och översätts med »stabschef« (t.ex. 2 Kung 18:17). I Septuaginta tolkas det som egennamn, så också här.Under hans regering gick Sanherib till angrepp

och sände Rab-Sake mot Hiskia.

Rab-Sake lyfte sin hand mot Sion

och talade övermodigt stora ord.

19

48:19
Jes 13:8
Då bävade de, och deras händer darrade;

de våndades som födande kvinnor.

20Men de åkallade Herren, den Barmhärtige,

och sträckte sina händer mot honom.

Den Helige hörde dem genast i sin himmel

och sände dem räddning genom Jesaja;

21han krossade assyriernas här,

hans ängel tillintetgjorde den.

22Ty Hiskia gjorde det som behagar Herren

och följde orubbligt sin fader Davids väg.

Den som ledde honom var Jesaja,

den store profeten, osviklig i sina syner.

23

48:23
Jes 38:1–8
48:23 vände solen om Se 2 Kung 20:1–11 och jfr not till Syr 46:4.På hans tid vände solen om,

och han förlängde kungens liv.

24

48:24 f.
2~Kung 20:16–18
Jes 35:10
40:1
48:24 tröstade dem som sörjde Se Jes 40:1 med not. Profetböcker.Med sin andes kraft såg han vad slutet skall bli

och tröstade dem som sörjde i Sion.

25Han förutsade allt som skall ske i framtiden

och avslöjade det fördolda innan det inträffat.