Bibel 2000 (B2000)
47

471Efter honom framträdde Natan

som profet på Davids tid.

2Liksom fettet skiljs ut från gemenskapsoffret

blev David utvald bland israeliterna.

3Han lekte med lejon som med killingar

och med björnar som med fårens lamm.

4Det var han som i sin ungdom dödade jätten

och utplånade folkets skam.

Han svingade armen med slungstenen,

och den skrävlande Goljat fälldes till marken.

5Ty han ropade till Herren, den Högste,

och Herren gav hans hand styrka

att fälla den väldige krigaren

och vinna makt åt sitt folk.

6Därför blev han ärad som segrare över tiotusenden,

han blev prisad för att Herren välsignat honom,

och han erbjöds den ärofulla kronan.

7Ty han krossade motståndarna runt omkring

och förintade sina fiender filisteerna;

ända tills nu har deras makt varit bruten.

8I allt han gjorde tackade han Herren

och hyllade den Helige och Högste.

Av allt hjärta sjöng han sin skapares lov

och betygade honom sin kärlek.

9Han utsåg sångare för altartjänsten,

vilkas röster skulle klinga i sköna melodier.

10Han införde ett storslaget högtidsfirande

och utformade för all framtid de fester

då det heliga namnet skall prisas

och sången ljuda i templet från tidig morgon.

11Herren tog bort hans synder

och befäste hans makt för evigt;

han slöt ett förbund med honom om kungadömet

och den ärofulla tronen i Israel.

Salomo

12Efter honom följde hans vise son,

som tack vare fadern fick ett liv i trygghet.

13Under Salomos regering rådde fred,

ty Gud gav honom lugn på alla sidor,

så att han kunde resa ett tempel åt hans namn

och bygga helgedomen som består i evighet.

14Hur vis var du inte i din ungdom!

Du svällde som en flod av klokhet,

15ditt förstånd flödade över jorden,

och du spred dina sinnrika tänkespråk över den.

16Ditt rykte nådde avlägsna öar,

du blev älskad för freden under ditt styre.

17För dina sånger, dina ordspråk och visdomsord

och för din tydningskonst blev du beundrad över världen.

18I Herren Guds namn

— han som kallas Israels Gud —

samlade du guld som om det var tenn

och hopade silver som om det var bly.

19Men du gav dig hän åt kvinnor

och lät dem få makt över dig.

20Du fläckade ditt rykte

och besudlade dina ättlingar,

så att du drog vreden över dina barn

och bittert fick ångra din dårskap.

21Väldet delades i två,

ur Efraim uppstod ett upproriskt rike.

22Men Herren upphör aldrig med sin godhet,

varje ord han talat skall besannas.

Sin utvaldes ättlingar skall han inte utplåna,

avkomman till den som älskat honom förgör han inte.

En rest av Jakobs släkt lät han överleva,

han lät ett skott växa upp från Davids rot.

Det delade riket

23När Salomo gick till vila hos fäderna

lämnade han efter sig sin son,

en dåre bland sitt folk, helt utan förstånd:

Rehabeam, vars beslut drev folket till uppror.

Och Jerobeam, Nevats son, fick Israel att synda;

han ledde Efraim in på syndens väg.

24Deras synder blev omåttligt stora,

tills de tvingades bort från sitt land.

25Allt slags ondska ville de pröva på,

ända tills straffet drabbade dem.