Bibel 2000 (B2000)
47

471

47:1
2~Sam 7:1–17
12:1–15,25
Efter honom framträdde Natan

som profet på Davids tid.

2

47:2
3~Mos 3:3–5,14–16
47:2 fettet Det betraktades som den viktigaste och värdefullaste delen av ett offer och tillhörde därför Herren (3 Mos 3:16).Liksom fettet skiljs ut från gemenskapsoffret

blev David utvald bland israeliterna.

3

47:3
1~Sam 17:34–36
47:3–11 Han lekte med lejon … dödade jätten … ärad som segrare … Anspelningarna i v. 3–7 gäller främst berättelser i 1 Sam 17–18. Avsnittet om Davids insatser för gudstjänsten (v. 8–10) anknyter till 1 Krön 16; 25. Beträffande Herrens förbund med honom (v. 11) se 2 Sam 7.Han lekte med lejon som med killingar

och med björnar som med fårens lamm.

4

47:4 f.
1~Sam 17
Det var han som i sin ungdom dödade jätten

och utplånade folkets skam.

Han svingade armen med slungstenen,

och den skrävlande Goljat fälldes till marken.

5Ty han ropade till Herren, den Högste,

och Herren gav hans hand styrka

att fälla den väldige krigaren

och vinna makt åt sitt folk.

6

47:6
1~Sam 18:72~Sam 5:1–5
Därför blev han ärad som segrare över tiotusenden,

han blev prisad för att Herren välsignat honom,

och han erbjöds den ärofulla kronan.

7

47:7
2~Sam 5:17–25
8:1–8
21:15–22
Ty han krossade motståndarna runt omkring

och förintade sina fiender filisteerna;

ända tills nu har deras makt varit bruten.

8

47:8
2~Sam 22
23:1–7
I allt han gjorde tackade han Herren

och hyllade den Helige och Högste.

Av allt hjärta sjöng han sin skapares lov

och betygade honom sin kärlek.

9

47:9 f.
1~Krön 16
25
Neh 12:24
Han utsåg sångare för altartjänsten,

vilkas röster skulle klinga i sköna melodier.

10Han införde ett storslaget högtidsfirande

och utformade för all framtid de fester

då det heliga namnet skall prisas

och sången ljuda i templet från tidig morgon.

11

47:11
2~Sam 12:131~Mack 2:57
Syr 45:25+
Herren tog bort hans synder

och befäste hans makt för evigt;

han slöt ett förbund med honom om kungadömet

och den ärofulla tronen i Israel.

Salomo

12

47:12
1~Kung 2:12
4:20–25
47:12 hans vise son Salomos vishet och lyckosamma regeringstid (v. 12–18) och hans avfall från Herren med dess konsekvenser (v. 19–21) skildras efter mönster av 1 Kung 3–11.Efter honom följde hans vise son,

som tack vare fadern fick ett liv i trygghet.

13

47:13
1~Kung 5:46–8
Under Salomos regering rådde fred,

ty Gud gav honom lugn på alla sidor,

så att han kunde resa ett tempel åt hans namn

och bygga helgedomen som består i evighet.

14

47:14 f.
1~Kung 4:29–34
Pred 1:16
Vish 8:10–13
Hur vis var du inte i din ungdom!

Du svällde som en flod av klokhet,

15ditt förstånd flödade över jorden,

och du spred dina sinnrika tänkespråk över den.

16

47:16
1~Kung 5:7
10:1–9,24
Ditt rykte nådde avlägsna öar,

du blev älskad för freden under ditt styre.

17För dina sånger, dina ordspråk och visdomsord

och för din tydningskonst blev du beundrad över världen.

18

47:18
1~Kung 10:14–22,27
2~Krön 1:15
47:18 I Herren Guds namn Den hebreiska texten säger här att Salomo benämndes med Guds namn; enligt 2 Sam 12:25 kallades han Jedidjah, »Herrens älskade«. Tabell 5, Bihang till Syr.I Herren Guds namn

– han som kallas Israels Gud –

samlade du guld som om det var tenn

och hopade silver som om det var bly.

19

47:19
1~Kung 11:1–13
Ords 31:3
Men du gav dig hän åt kvinnor

och lät dem få makt över dig.

20Du fläckade ditt rykte

och besudlade dina ättlingar,

så att du drog vreden över dina barn

och bittert fick ångra din dårskap.

21

47:21
1~Kung 12:1–19
47:21 Efraim. Beträffande rikets delning se 1 Kung 12.Väldet delades i två,

ur Efraim uppstod ett upproriskt rike.

22

47:22
2~Sam 7:14–16
1~Kung 11:34–36
Ps 89:31–36
47:22 Rest.Men Herren upphör aldrig med sin godhet,

varje ord han talat skall besannas.

Sin utvaldes ättlingar skall han inte utplåna,

avkomman till den som älskat honom förgör han inte.

En rest av Jakobs släkt lät han överleva,

han lät ett skott växa upp från Davids rot.

Det delade riket

23

47:23
1~Kung 11:43
12
47:23 en dåre bland sitt folk En ordlek med namnet Rehabeam, tolkat som en sammansättning med innebörden »stor bland sitt folk«. I den hebreiska texten förvrängs det andra ledet till »stor i dårskap«; Tabell 5, Bihang till Syr.47:23 Jerobeam I GT:s historieskrivning ett huvudexempel på avgudadyrkare som drar sitt folk i olycka; se t.ex. 1 Kung 12:25–33; 2 Kung 17:21–23.När Salomo gick till vila hos fäderna

lämnade han efter sig sin son,

en dåre bland sitt folk, helt utan förstånd:

Rehabeam, vars beslut drev folket till uppror.

Och Jerobeam, Nevats son, fick Israel att synda;

han ledde Efraim in på syndens väg.

24

47:24
2~Kung 17:20–23
Deras synder blev omåttligt stora,

tills de tvingades bort från sitt land.

25Allt slags ondska ville de pröva på,

ända tills straffet drabbade dem.