Bibel 2000 (B2000)
46

Invandringens och domartidens stormän

461En hjälte i strid var Josua, Nuns son,

Moses efterträdare som profet.

Han blev vad hans namn betyder,

en stor räddare för Herrens utvalda,

och straffade fienderna när de gick till angrepp,

så att Israel kunde ta landet i besittning.

2Vilken ära vann han inte när han grep in

och vände sitt svärd mot städerna!

3Vem före honom hade stått så stark som han!

Så var det också Herrens krig han förde.

4Ja, det var han som fick solen att vända om,

så att en dag blev lång som två.

5Han åkallade den högste härskaren

när fiender anföll från alla håll,

och Herren, den Väldige, bönhörde honom

med en våldsam skur av hagelstenar.

6Den vräkte ner över fiendefolket

och förintade motståndarna på sluttningen,

för att hans vapenmakt skulle bli känd för hedningarna;

ty deras krig var ett krig mot Herren,

men Josua följde Härskaren.

7Medan Mose levde gjorde han en välgärning

tillsammans med Kalev, Jefunnes son,

genom att göra motstånd mot menigheten,

så att folket hindrades från synd

och det ondsinta knotandet tystades.

8Bara dessa två överlevde

av en här på sexhundra tusen man,

och de ledde folket till dess arvslott,

till landet som flödar av mjölk och honung.

9Herren gav Kalev krafter

som han fick behålla till ålderdomen,

så att han nådde fram till bergen i landet

och hans ätt fick sin arvslott där.

10Därigenom skulle hela Israel förstå

vilken fördel det är att lyda Herren.

11Så handlade också var och en i raden av domare.

De hade ingen tanke på trolöshet,

de avföll inte från Herren.

Må deras minne vara välsignat

12och deras ben skjuta skott ur graven!

Må deras namn och rykte gå i arv

till de ärorika männens avkomlingar!

Den första kungatiden

13Samuel var älskad av Herren,

en Herrens profet som grundade kungadömet

och smorde furstar över hans folk.

14Han skipade rätt bland folket efter Herrens lag,

och Herren kom Jakobs ättlingar till hjälp.

15Genom sin tillförlitlighet blev han berömd som profet,

hans ord bevisade att hans syner var sanna.

16När hans fiender anföll från alla håll

åkallade han Herren, härskaren,

och offrade ett dilamm åt honom.

17Då lät Herren åskan dåna från himlen

och lät sin röst ljuda i mullret;

18han tillintetgjorde furstarna från Tyros

och alla filisteernas hövdingar.

19Innan han gick till den eviga vilan

bedyrade han inför Herren och hans smorde:

»Inte så mycket som ett par skor

har jag tagit från någon människa.«

Och ingen kunde anklaga honom för något.

20Även efter sin bortgång profeterade han

och röjde för kungen när han skulle dö.

Ur jorden lät han sin röst höras

för att med sin profetia hejda folkets laglöshet.