Bibel 2000 (B2000)
45

451

45:1–3
2~Mos 7–12
och som blev älskad av både Gud och människor:

Mose, välsignat vare hans minne.

245:2 sina heliga Liksom änglarna fick Mose tala med Gud ansikte mot ansikte (2 Mos 33:11; 5 Mos 34:10). Enligt 2 Mos 33:23 lät Gud honom dock bara se »en glimt av sin härlighet« (v. 3).Han gjorde honom lik sina heliga i härlighet

och lät honom triumfera över skräckslagna fiender.

3

45:3
2~Mos 33:18–34:28
Han lät underverken följa med ens på hans ord,

han förhärligade honom inför det kungliga hovet.

Han gav honom befallningar om sitt folk

och visade honom en glimt av sin härlighet.

4

45:4
4~Mos 12:3–8
Syr 33:12
Han helgade honom för hans trohets och mildhets skull

och utvalde honom bland alla människor.

5

45:5
2~Mos 19–20
24:12–18
31:18Syr 17:11+
Han lät honom höra sin röst,

han förde honom in i töcknet

och överlämnade själv buden till honom,

livets och vishetens lag,

för att Jakobs ätt skulle undervisas om förbundet

och Israel om hans stadgar.

6

45:6
2~Mos 4:14
Till samma helighet upphöjde han Aron,

Moses bror, av Levis stam.

7

45:7–13
2~Mos 28
39:1–31
Han lät en evig ordning utgå från honom:

han gav honom ämbetet som präst för folket.

Med en rik klädsel ärade han honom

och iförde honom en lysande skrud.

845:8 ting fulla av kraft Jfr Vish 18:24 med noter.Han klädde honom i den ståtligaste dräkt

och krönte honom med ting fulla av kraft.

Byxor, kåpa och efod gav han honom.

945:9 en påminnelse Här uppfattas bjällerklangen som en signal till folket om att gudstjänsten pågår inne i tempelhuset. Den tolkas på annat sätt i 2 Mos 28:35.Runt om dräkten fäste han granatäpplen

och en mängd guldbjällror, i en krans;

de skulle klinga vid hans steg,

så att ljudet hördes i templet

som en påminnelse för alla i hans folk.

1045:10 lotterna för domsutslag Urim och tummim.Det var en helig dräkt i guld och violett

och purpurrött, en konstvävares verk.

Dit hörde bröstväskan, med lotterna för domsutslag,

11av karmosinrött garn, en konstnärs verk,

och ädelstenarna, graverade som sigill

och infattade i guld, en juvelerares verk;

deras inskriptioner skulle vara en påminnelse:

de var lika många som Israels stammar.

12

45:12
Vish 18:24
På turbanen satt en krona av guld

med en inskrift till bekräftelse av hans helighet,

ett tecken på ära och upphöjdhet, fullt av kraft.

Allt var en lust för ögat, konstfärdigt och skönt;

13

45:13
2~Mos 29:29
före Arons tid hade ingenting liknande funnits.

Ingen av annan släkt har någonsin fått klä sig i detta,

bara hans söner, hans ättlingar genom tiderna.

14

45:14
2~Mos 29:38–46
4~Mos 28:1–8
Hans brännoffer skall bäras fram

två gånger varje dag, för all framtid.

15

45:15
2~Mos 29:1–37
3~Mos 84~Mos 6:22–27
Syr 50:20
45:15 lade offergåvor i hans händer och smorde honom Båda handlingarna nämns i skildringen av Arons prästvigning (2 Mos 29:7, 24).45:15 välsigna hans folk med Namnet Jfr 50:20 med not.Mose lade offergåvor i hans händer

och smorde honom med helig olja.

Så blev det en evig ordning för honom

och för hans ättlingar, så länge himlen består,

att vara Herrens tjänare och präster

och välsigna hans folk med Namnet.

16

45:16
2~Mos 30:34–38
3~Mos 1–7
16
Herren utvalde honom bland alla människor

till att komma inför sig med eldoffer,

med rökelse och vällukt som påminnelseoffer

och till att utverka försoning åt folket.

17

45:17
3~Mos 10:11
5~Mos 33:10
Mal 2:7
45:17 Förbundstecknet.45:17 rättsskipningen Tolkningen av lagen, som efter hand anförtroddes åt särskilt utbildade skriftlärda, var enligt vissa traditioner prästernas uppgift (5 Mos 33:10; Mal 2:7).Med sina bud gav han honom makt över rättsskipningen,

för att Jakobs ätt skulle lära känna förbundstecknet

och Israel bli upplyst av Herrens lag.

18

45:18 f.
4~Mos 16
Ps 106:16–18
45:18 Män av annan släkt Enligt 4 Mos 16:3, 10, 40 gjorde de tre männen anspråk på privilegier som tillkom Aron och hans ättlingar. Berättelsens fortsättning i 4 Mos 17–18 betonar Arons och prästernas rättigheter; jfr v. 20, »Aron ärade han ännu mer«.Män av annan släkt greps av avund

och reste sig mot honom i öknen,

fulla av raseri och vrede:

männen kring Datan och Aviram

liksom Korach med sitt anhang.

19Herren såg det, och hans misshag väcktes,

de krossades av hans rasande vrede.

Han lät något sällsamt drabba dem,

han förintade dem med sin flammande eld.

20

45:20 f.
4~Mos 18
45:20 Så fick han först och främst bröd Den grekiska texten är oklar men tycks syfta på de vegetabiliska förstlingsoffren, som tillföll prästen (4 Mos 18:12). Den hebreiska förlagan kan ha handlat om skådebröden (3 Mos 24:5–9).Men Aron ärade han ännu mer,

han gav honom ärftliga rättigheter:

offren från den första grödan blev hans andel.

Så fick han först och främst bröd att mätta sig med.

21Prästerna skall ju leva av offren,

som Herren gav honom och hans ättlingar.

22

45:22
4~Mos 18:20
5~Mos 18:1
45:22 Egendom.Men av folkets jord får prästen ingen arvslott,

och han har ingen andel i folkets egendom:

Herren själv är din andel och din egendom.

23

45:23 f.
4~Mos 25:6–13
Ps 106:301~Mack 2:26,54
45:23 Pinechas Se 4 Mos 25; jfr 1 Mack 2:26, 54.45:23 den tredje i ära Dvs. efter Mose (v. 1 f.) och Aron (v. 6).Pinechas, Elasars son, är den tredje i ära:

han visade helig iver i sin gudsfruktan,

och när folket avföll stod han fast

med sitt mod och sin handlingskraft

och vann försoning åt Israel.

24Därför slöts ett fredsförbund med honom:

han skulle förestå templet och sitt folk,

så att han och hans ättlingar för all framtid

skulle äga översteprästämbetets värdighet.

25

45:25
2~Sam 7Jer 33:17
45:25 Förbund.45:25 kungens makt … Arons arv Jämförelsen tycks gå ut på att det prästerliga arvet var livskraftigare. Den avspeglar en tid då översteprästen hade övertagit kungens funktioner.Även med David slöts ett förbund,

med Jishajs son av Juda stam;

men kungens makt ärvs endast från son till son,

medan Arons arv tillfaller alla hans ättlingar.

26Må Herren fylla era hjärtan med vishet

och låta er styra hans folk med rättfärdighet,

så att inte dess välstånd går om intet.

Må dess ära bestå till kommande släkten.