Bibel 2000 (B2000)
41

411

41:1
Job 21:23
O död, hur bitter är inte tanken på dig

för en man som lever i lugn och välstånd,

en man utan bekymmer som har framgång i allt

och som ännu kan njuta av en god måltid.

2

41:2
Job 3:20–23
O död, en lycka är det bud du sänder

för en man som är fattig och orkeslös,

en utlevad gubbe som har bekymmer med allt,

som vägrar finna sig och inte längre håller ut.

3

41:3
Ps 89:49
Syr 38:22
Frukta inte för dödens bud –

tänk på dem som gått före och dem som kommer efter.

4

41:4
1~Mos 3:19
Syr 14:17
41:4 Dödsriket.Detta är Herrens bud för alla som lever,

och hur kan du förkasta den Högstes beslut?

Tio år eller hundra eller tusen –

i dödsriket kan ingen klaga över sitt liv.

5

41:5
Vish 3:12
Syndares barn blir vidriga barn,

som vistas i de gudlösas sällskap.

6

41:6
Ords 13:22
Vish 3:16
Syndares barn går miste om sitt arv,

deras avkomma lever i ständig vanära.

7

41:7
Syr 3:11
En gudlös far får höra klander från barnen,

ty de blir vanärade för hans skull.

8

41:8 f.
5~Mos 27:26
Ve er, alla gudlösa,

som har övergett den Högstes lag!

9När ni föds, föds ni till förbannelse,

och när ni dör, blir förbannelse er lott.

10

41:10
Syr 40:11
Allt som kommer ur jord vänder åter till jorden;

så går de gudlösa från förbannelse till förintelse.

11

41:11
Ords 10:7
41:11 Namn.Människor sörjer över kroppens död,

men för syndaren utplånas även hans onda namn.

12

41:12
Ords 22:1
Pred 7:2
Var rädd om ditt namn, ty det följer dig

längre än tusentals väldiga guldskatter.

13Det goda livet har sin utmätta tid,

men ett gott namn lever kvar för alltid.

Berättigad blygsel och oberättigad

14

41:14 f.
Syr 20:30Matt 5:14–16
Följ min lära, mina barn, och lev i frid.

Vishet som döljs och en skatt som är gömd –

vad är det för nytta med sådant?

15Bättre en man som döljer sin dårskap

än en som döljer sin vishet.

16

41:16
Syr 4:2020:22
Låt alltså skamkänslan styras av mina regler,

ty all blygsel man känner är inte bra

och vinner inte allas uppriktiga gillande.

17

41:17
Syr 7:13
Blygs inför din far och mor över otukt

och inför furste och härskare över lögn,

18inför domare och ämbetsmän över felsteg

och inför menighet och folk över lagbrott,

inför vän och kompanjon över ohederlighet

19och inför folket där du bor över stöld

och för att glömma Gud och förbundet.

Blygs för att lägga armbågen i maten,

för att förbanna den som ber om en gåva

20

41:20
Syr 9:3
och för att lämna en hälsning obesvarad,

för att se efter en lösaktig kvinna

21

41:21
Syr 9:8
och för att vända ryggen åt en släkting,

för att ta ifrån någon hans rättmätiga andel,

för att titta närgånget på en annans hustru

22

41:22
Syr 18:15
och för att springa efter tjänsteflickan –

kom inte i närheten av hennes säng.

Blygs för att tala sårande till en vän

– låt inte en gåva följas av kränkande ord –