Bibel 2000 (B2000)
40

Människans hårda lott

401En ständig möda har skapats åt alla människor,

ett tungt ok har lagts på Adams söner

alltifrån den dag de lämnar moderlivet

till den dag de återvänder till allas moder:

2bekymrade tankar, hjärtats ångest,

oro för det som väntar, dödsdagen.

3Från den som sitter i prakt på tronen

till den som sjunkit ner i stoft och aska,

4från den som bär purpur och krona

till den som går klädd i grovt linnetyg:

5vrede och avund, förvirring och oro,

dödsskräck, förbittring och strid.

Och när det är tid för nattvilan

förvränger drömmen den sovandes föreställningar.

6En liten stund, knappt märkbar, får han ro,

men sedan plågas han i sömnen som på dagen,

lika fylld av ångest för det han ser inom sig

som den som flytt ur en strid.

7I det avgörande ögonblicket vaknar han

och häpnar över att inget finns att frukta.

8Bland allt som lever, såväl människor som djur,

men sjufalt värre bland syndarna,

9härskar pest och blodsutgjutelse, strid och svärd,

olyckor och hunger, förstörelse och lidande.

10För de laglösa har allt detta skapats;

för deras skull kom också floden.

11Allt som är av jord vänder åter till jorden,

och det som är av vatten går tillbaka till havet.

Värden som består

12All korruption och orätt skall sopas bort,

men redbarheten skall alltid bestå.

13De orättfärdigas rikedom är lik bäcken som torkar ut,

lik åskmullret som dör bort i regnet.

14Den som är frikostig får leva i glädje,

men lagbrytaren skall förintas fullständigt.

15De gudlösas avkomma skjuter inte många skott,

för deras orena rötter finns bara hårda klippan.

16Vassen som växer vid sjöar och flodstränder

rycks upp före alla andra gräsarter,

17men godheten är som en grönskande trädgård,

och barmhärtigheten fortlever för alltid.

18Att vara sin egen eller ha ett arbete är behagligt,

men bättre än båda är att finna en skatt.

19Att få barn och att grunda en stad tryggar eftermälet,

men bättre än båda anses en oförvitlig hustru.

20Vin och musik ger glädje åt hjärtat,

men bättre än båda är kärlek till visheten.

21Flöjt och harpa frambringar sköna toner,

men bättre än båda är älskvärda ord.

22Skönhet och behag är en lust för ögat,

men bättre än båda är spirande gröda.

23Vän och kamrat skyndar till när det behövs,

men bättre än båda är hustrun vid mannens sida.

24Bröder och hjälpsamhet gagnar i nödens stund,

men bättre än båda skyddar din egen godhet.

25Silver och guld ger säkert fotfäste,

men bättre än båda anses klokhet.

26Pengar och makt ger självsäkerhet,

men bättre än båda är gudsfruktan.

För den gudfruktige finns ingen motgång,

han behöver aldrig söka hjälp.

27Gudsfruktan är som en grönskande trädgård

och skyddar bättre än någon jordisk härlighet.

Fattigdom, död och vanära

28Mitt barn, lev inte en tiggares liv;

det är bättre att dö än att tigga.

29En man som måste snegla åt andras bord —

hans tillvaro kan inte kallas liv.

Att äta andras mat fläckar hans själ,

och en man med förstånd och fostran tar sig i akt.

30I den skamlöses mun smakar gåvan sött,

men i hans mage bränner den som eld.