Bibel 2000 (B2000)
40

Människans hårda lott

401

40:1 f.
Job 7:1–4
14:1
Ps 90:10
Pred 2:23
En ständig möda har skapats åt alla människor,

ett tungt ok har lagts på Adams söner

alltifrån den dag de lämnar moderlivet

till den dag de återvänder till allas moder:

2

40:2
Heb 2:15
bekymrade tankar, hjärtats ångest,

oro för det som väntar, dödsdagen.

3

40:3–5
Vish 7:5
Från den som sitter i prakt på tronen

till den som sjunkit ner i stoft och aska,

4från den som bär purpur och krona

till den som går klädd i grovt linnetyg:

5

40:5 f.
5~Mos 28:66Job 7:13
vrede och avund, förvirring och oro,

dödsskräck, förbittring och strid.

Och när det är tid för nattvilan

förvränger drömmen den sovandes föreställningar.

6En liten stund, knappt märkbar, får han ro,

men sedan plågas han i sömnen som på dagen,

lika fylld av ångest för det han ser inom sig

som den som flytt ur en strid.

7I det avgörande ögonblicket vaknar han

och häpnar över att inget finns att frukta.

8

40:8 f.
Syr 39:25,29
Bland allt som lever, såväl människor som djur,

men sjufalt värre bland syndarna,

9härskar pest och blodsutgjutelse, strid och svärd,

olyckor och hunger, förstörelse och lidande.

10

40:10
1~Mos 6:5–7
För de laglösa har allt detta skapats;

för deras skull kom också floden.

11

40:11
1~Mos 3:19
Pred 1:7
12:7
40:11 och det som är av vatten går tillbaka till havet Kroppens förmultning jämförs med vattnets kretslopp. Den hebreiska texten har »men det som kommer från höjden vänder åter dit«; jfr Pred 12:7.Allt som är av jord vänder åter till jorden,

och det som är av vatten går tillbaka till havet.

Värden som består

12

40:12
Ords 10:2
15:27
Syr 5:8
All korruption och orätt skall sopas bort,

men redbarheten skall alltid bestå.

13De orättfärdigas rikedom är lik bäcken som torkar ut,

lik åskmullret som dör bort i regnet.

14Den som är frikostig får leva i glädje,

men lagbrytaren skall förintas fullständigt.

15

40:15
Vish 4:3Syr 23:25
De gudlösas avkomma skjuter inte många skott,

för deras orena rötter finns bara hårda klippan.

16

40:16
Job 8:11
Vassen som växer vid sjöar och flodstränder

rycks upp före alla andra gräsarter,

17men godheten är som en grönskande trädgård,

och barmhärtigheten fortlever för alltid.

18Att vara sin egen eller ha ett arbete är behagligt,

men bättre än båda är att finna en skatt.

19

40:19
Syr 26:1
Att få barn och att grunda en stad tryggar eftermälet,

men bättre än båda anses en oförvitlig hustru.

20

40:20
Vish 7:8–11
Vin och musik ger glädje åt hjärtat,

men bättre än båda är kärlek till visheten.

21

40:21
Ords 12:25
Flöjt och harpa frambringar sköna toner,

men bättre än båda är älskvärda ord.

22Skönhet och behag är en lust för ögat,

men bättre än båda är spirande gröda.

23

40:23
Syr 36:26
Vän och kamrat skyndar till när det behövs,

men bättre än båda är hustrun vid mannens sida.

24

40:24
Syr 29:12
Bröder och hjälpsamhet gagnar i nödens stund,

men bättre än båda skyddar din egen godhet.

25

40:25
Ords 16:16
Silver och guld ger säkert fotfäste,

men bättre än båda anses klokhet.

26

40:26
Ords 12:21
Pengar och makt ger självsäkerhet,

men bättre än båda är gudsfruktan.

För den gudfruktige finns ingen motgång,

han behöver aldrig söka hjälp.

27

40:27
Ords 11:28
14:26Syr 23:27
Gudsfruktan är som en grönskande trädgård

och skyddar bättre än någon jordisk härlighet.

Fattigdom, död och vanära

28Mitt barn, lev inte en tiggares liv;

det är bättre att dö än att tigga.

29

40:29
Syr 29:24
En man som måste snegla åt andras bord –

hans tillvaro kan inte kallas liv.

Att äta andras mat fläckar hans själ,

och en man med förstånd och fostran tar sig i akt.

30I den skamlöses mun smakar gåvan sött,

men i hans mage bränner den som eld.