Bibel 2000 (B2000)
4

41

4:1
Ords 3:27Syr 34:25
Mitt barn, beröva inte den fattige hans uppehälle,

låt honom inte vänta med bedjande blick.

2

4:2
Syr 7:11
Jak 2:6
Såra inte den som svälter,

väck inte förbittring hos en man som lider brist.

3Upprör inte mer ett redan bittert hjärta,

låt inte den som tigger vänta på din gåva.

4Avvisa inte den som ber om hjälp i sin nöd,

vänd dig inte bort från den fattige.

5

4:5
Ords 21:13
28:27
Vänd inte bort blicken från den som tigger,

ge honom inte skäl att förbanna dig,

6

4:6
2~Mos 22:23
Ords 17:5
Syr 21:5
35:16–19
ty om han förbannar dig i sin själs bitterhet

skall hans skapare höra hans bön.

74:7 böj ditt huvud Judarna hade vid denna tid stor rörelsefrihet men inte självständighet. Även en ansedd inhemsk ledare måste visa underdånighet mot den rådande stormaktens representanter. Jfr 7:4–6; 8:1. Folkförsamling.Gör dig omtyckt i folkförsamlingen,

och böj ditt huvud för den mäktige.

8

4:8
Ords 18:23
Lyssna på den fattige

och svara honom vänligt och anspråkslöst.

9

4:9
Ps 82:3Ords 31:8Syr 42:2
Rädda den förtryckte från förtryckaren;

var oförfärad när du fäller din dom.

10

4:10
5~Mos 24:17
Job 29:16
Jes 1:17Luk 6:35
Var som en far för de faderlösa

och i makens ställe för deras mor.

Då skall du bli som en son till den Högste,

mer än din mor skall han älska dig.

Hur visheten fostrar en människa

11

4:11–19
Ords 1:20–33
8:1–36
Vish 6:12–21
8:2–18
Syr 14:20–27
24:1–22
51:13–30
Visheten ger sina söner framgång

och tar sig an dem som söker henne.

12

4:12
Ords 3:16–18
Vish 6:14
7:10
Att älska henne är att älska livet,

rik på lycka blir den som vaknar tidigt för hennes skull.

13Den som äger henne vinner ära,

och där hon går in följer Herrens välsignelse med.

14

4:14
Joh 14:23
De som tjänar henne gör tjänst inför den Helige,

och de som älskar henne blir älskade av Herren.

15

4:15
Vish 3:8
1~Kor 6:2Ords 3:24
Den som lyder henne skall döma folken,

och den som följer henne kan vila tryggt.

16Om han litar på henne blir hon hans egendom

och förblir i hans efterkommandes ägo.

17

4:17
Ords 3:11Syr 51:19
Ty först leder hon honom på slingrande vägar,

hon låter honom känna ängslan och skräck

och ger honom ingen ro med sin hårdhänta fostran

förrän han litar fullkomligt på henne.

Hon prövar honom med sina krav,

18

4:18
Heb 12:11
men sedan går hon raka vägen tillbaka till honom,

ger honom glädje och röjer sina hemligheter för honom.

19Men lockas han vilse, överger hon honom

och lämnar honom åt undergången.

Den rätta tiden för blygsel och för frimodighet

20Ta tillfället i akt, men sky det onda.

Blygs inte över dig själv.

21

4:21
Syr 20:22
41:14–42:8
Ty det finns en blygsel som för med sig synd,

och det finns en blygsel som ger ära och beröm.

22Ta inte hänsyn till person – då skadar du dig själv.

Var inte undfallande – det blir din olycka.

23

4:23
Ords 15:23
Håll inte tillbaka ett ord i rättan tid,

24ty orden röjer visheten

och talet en människas fostran.

25Säg inte emot sanningen;

om du brister i vett skall du känna skam.

26

4:26
Ords 28:13
Blygs inte för att erkänna dina synder,

sök inte hejda en flod i dess lopp.

27Låt inte en dåraktig människa trampa på dig,

och ta inte parti för en härskare.

28Kämpa intill döden för sanningen,

så skall Herren Gud strida för dig.

29

4:29
1~Joh 3:18
Var inte djärv i ord

men trög och slapp i handling.

30Var inte ett rytande lejon i ditt hem,

jaga inte inbillade fel hos ditt husfolk.

31Låt inte din hand sträckas ut för att få

men dras tillbaka när det gäller att ge.