Bibel 2000 (B2000)
4

41Mitt barn, beröva inte den fattige hans uppehälle,

låt honom inte vänta med bedjande blick.

2Såra inte den som svälter,

väck inte förbittring hos en man som lider brist.

3Upprör inte mer ett redan bittert hjärta,

låt inte den som tigger vänta på din gåva.

4Avvisa inte den som ber om hjälp i sin nöd,

vänd dig inte bort från den fattige.

5Vänd inte bort blicken från den som tigger,

ge honom inte skäl att förbanna dig,

6ty om han förbannar dig i sin själs bitterhet

skall hans skapare höra hans bön.

7Gör dig omtyckt i folkförsamlingen,

och böj ditt huvud för den mäktige.

8Lyssna på den fattige

och svara honom vänligt och anspråkslöst.

9Rädda den förtryckte från förtryckaren;

var oförfärad när du fäller din dom.

10Var som en far för de faderlösa

och i makens ställe för deras mor.

Då skall du bli som en son till den Högste,

mer än din mor skall han älska dig.

Hur visheten fostrar en människa

11Visheten ger sina söner framgång

och tar sig an dem som söker henne.

12Att älska henne är att älska livet,

rik på lycka blir den som vaknar tidigt för hennes skull.

13Den som äger henne vinner ära,

och där hon går in följer Herrens välsignelse med.

14De som tjänar henne gör tjänst inför den Helige,

och de som älskar henne blir älskade av Herren.

15Den som lyder henne skall döma folken,

och den som följer henne kan vila tryggt.

16Om han litar på henne blir hon hans egendom

och förblir i hans efterkommandes ägo.

17Ty först leder hon honom på slingrande vägar,

hon låter honom känna ängslan och skräck

och ger honom ingen ro med sin hårdhänta fostran

förrän han litar fullkomligt på henne.

Hon prövar honom med sina krav,

18men sedan går hon raka vägen tillbaka till honom,

ger honom glädje och röjer sina hemligheter för honom.

19Men lockas han vilse, överger hon honom

och lämnar honom åt undergången.

Den rätta tiden för blygsel och för frimodighet

20Ta tillfället i akt, men sky det onda.

Blygs inte över dig själv.

21Ty det finns en blygsel som för med sig synd,

och det finns en blygsel som ger ära och beröm.

22Ta inte hänsyn till person — då skadar du dig själv.

Var inte undfallande — det blir din olycka.

23Håll inte tillbaka ett ord i rättan tid,

24ty orden röjer visheten

och talet en människas fostran.

25Säg inte emot sanningen;

om du brister i vett skall du känna skam.

26Blygs inte för att erkänna dina synder,

sök inte hejda en flod i dess lopp.

27Låt inte en dåraktig människa trampa på dig,

och ta inte parti för en härskare.

28Kämpa intill döden för sanningen,

så skall Herren Gud strida för dig.

29Var inte djärv i ord

men trög och slapp i handling.

30Var inte ett rytande lejon i ditt hem,

jaga inte inbillade fel hos ditt husfolk.

31Låt inte din hand sträckas ut för att få

men dras tillbaka när det gäller att ge.