Bibel 2000 (B2000)
39

391han forskar i alla fädernas vishet

och studerar ivrigt vad profeterna sagt.

2Han samlar på berömda mäns ord

och tränger in i sinnrika tänkespråk.

3Han söker ordspråkens dolda mening

och är förtrogen med tänkespråkens gåtor.

4Stormän tar honom i sin tjänst,

och i härskares följe blir han sedd.

Han kan resa i främmande länder,

ty han har prövat på gott och ont bland människor.

5Han beflitar sig om att börja sin dag

i bön inför Herren, sin skapare.

Han vänder sig till den Högste, åkallar honom

och ber om förlåtelse för sina synder.

6Om det är Herrens, den Väldiges, vilja

fylls han av vishetens ande.

Han låter sin vishet strömma fram i ord

och prisar Herren i bön.

7En sådan man ger rätt riktning åt sin klokhet och insikt

och ägnar sina tankar åt Herrens hemligheter.

8Han undervisar om sin lära

och har sin stolthet i Herrens förbunds lag.

9Många skall lovsjunga hans klokhet,

aldrig någonsin skall hans namn utplånas.

Minnet av honom skall inte försvinna,

hans rykte skall leva genom alla släktled.

10I främmande länder skall man tala om hans vishet,

och folkförsamlingen skall förkunna hans lov.

11Lever han länge äras hans minne mer än tusen andras,

och dör han är detta honom nog.

Allt har sitt ändamål

12Ännu fler tankar har jag att lägga fram;

som fullmånen sväller jag av dem.

13Lyssna till mig, mina fromma söner,

så skall ni grönska som rosenbusken vid bäcken.

14Ni skall sprida vällukt som rökelsen

och gå i blom som liljan.

Sprid er vällukt, stäm upp er lovsång

och prisa Herren för alla hans verk.

15Förkunna hans namns storhet,

tacka och lovsjung honom

med sånger och med spel på lyra.

Med dessa ord skall ni prisa honom:

16Allt vad Herren har skapat är underbart,

och allt vad han har befallt sker i rätt tid.

17Ingen må säga: »Vad är detta? Vad är det till för?«

Allt blir efterfrågat när dess tid är inne.

Genom hans ord hejdades vattnet liksom i en damm,

på hans bud blev vattenförråden till.

18På hans befallning sker allt vad han önskar,

och ingen kan försvaga hans räddande kraft.

19Han vet allt om varje människas gärningar,

ingenting kan gömmas för hans blickar.

20Från evighet till evighet ser han,

och ingenting är förundransvärt för honom.

21Ingen må säga: »Vad är detta? Vad är det till för?«

Allt har skapats för sitt ändamål.

22Hans välsignelse flödar över som en flod

som dränker in den torra jorden med sitt vatten.

23Men hans vrede skall också fördriva hedningarna,

liksom när han förvandlade vattenrik mark till saltjord.

24Hans vägar är raka för de fromma

men fulla av hinder för de laglösa.

25Goda ting har från begynnelsen skapats för de goda

men också onda ting för syndarna.

26Det mest nödvändiga för människans liv

är vatten och eld och järn och salt,

mjöl och mjölk och honung,

vin och olja och kläder.

27Allt detta är de fromma till nytta,

men för syndarna vänds det till skada.

28Det finns andar som skapats för att straffa

och låter piskslagen hagla i vredesmod.

På räkenskapens dag ger de sin styrka fritt lopp

tills deras skapares vrede är stillad.

29Eld och hagel, pest och hungersnöd —

allt detta har skapats för att straffa,

30liksom vilddjurständer, skorpioner och ormar

och svärdet som straffar och förgör den gudlöse.

31När de hör hans befallning gläds de

och gör sig beredda för sin tjänst på jorden;

när tiden är inne lyder de hans ord.

32Av detta har jag från början blivit styrkt,

jag har övervägt det och nu skrivit ner det:

33allt vad Herren har skapat är gott,

han fyller varje behov i rätt tid.

34Ingen må säga: »Det här är sämre än det där«,

ty allt blir uppskattat när dess tid är inne.

35Så stäm upp er lovsång med både hjärta och mun,

och prisa Herrens namn.