Bibel 2000 (B2000)
37

Vänner och rådgivare

371

37:1 f.
Syr 6:8
Alla vänner säger: »Även jag är din vän«,

men somligas vänskap är bara ord.

2Är det inte en sorg ända till döds

när en vän och kamrat förvandlas till fiende?

337:3 du onda böjelse Uttrycket är i rabbinsk judendom en vanlig beteckning för den mänskliga naturens skuggsida; jfr not till 15:14.O, du onda böjelse, varifrån har du strömmat in

för att översvämma hela jorden med svek?

4

37:4
Syr 6:10
12:8
En vän kan dela sin kamrats glädje

men bli hans motståndare i nödens stund.

5En annan vän delar slitet för brödfödan,

och inför striden griper han sin sköld.

6

37:6
Syr 14:13
29:10
Ha alltid din vän i minnet,

och kom ihåg honom när du får pengar.

7Alla rådgivare prisar sina råd,

men somliga ger råd till egen fördel.

8Akta dig för den som vill ge råd,

och ta först reda på vad hans intresse är –

han ser ju till sin egen fördel.

Låt honom inte kasta lott om ditt öde

9och säga dig att du är på rätt väg

men sedan stiga åt sidan för att se vad som händer.

10Rådgör inte med den som ser snett på dig,

dölj dina planer för dina avundsmän.

11Rådgör inte med en kvinna om hennes rival

eller med en feg man om krig,

inte med säljaren om en affär

eller med köparen om en försäljning,

inte med den ogine om en gengåva

eller med den hårdhjärtade om en vänlighet,

inte med den maklige om arbete av något slag,

med en säsongarbetare om verkets slutförande

eller med en lat slav om ett stort företag.

Dröj aldrig hos sådana för att få råd.

12

37:12
Syr 6:17
9:15
Nej, håll dig till den gudfruktige,

den som du vet följer buden,

som har samma sinnelag som du

och som lider med dig om du råkar i svårigheter.

13Använd också ditt eget omdöme,

ty det är din trognaste rådgivare.

14En människas hjärta ger stundom bättre besked

än sju spejare i ett högt vakttorn.

15

37:15
Ords 16:9
Men utöver detta skall du be till den Högste

att han leder dig på sanningens raka väg.

Visdomens frukter

16Varje handling börjar med ord,

och varje företag inleds med rådslag.

17Tecken på hjärtats föränderlighet

18

37:18
Ords 18:21
Syr 28:14–18
37:18 härskaren över dem är tungan Bara genom uttalade ord kan de goda eller onda tankarna påverka yttervärlden. Jfr 28:12, 14–18.är fyra ting som kommer därifrån:

gott och ont, liv och död,

men den ständige härskaren över dem är tungan.

19En man kan vara skarpsinnig och en lärare för många

och ändå till ingen nytta för sig själv.

20En man kan vara skicklig talare men bli avskydd.

Han går miste om allt livets goda,

21ty Herren gav honom inte förmågan att behaga;

en sådan man saknar helt vishet.

22En man kan vara vis när det gäller honom själv,

men hans klokhet kommer bara hans kropp till godo.

23

37:23
Syr 10:1
En vis man fostrar sitt folk,

och frukten av hans klokhet är att lita på.

24

37:24
Syr 11:1
En vis man blir rikt välsignad,

och alla som ser honom prisar honom lycklig.

25En människa har sin utmätta livstid,

men Israels dagar kan inte räknas.

26

37:26
Syr 39:9
44:14
37:26 Namn.Den vise vinner förtroende hos sitt folk,

och hans namn skall leva i evighet.

Regler för hälsa, sjukdom och dödsfall

27Mitt barn, pröva dig fram så länge du lever;

ta reda på vad som är skadligt och avstå från det.

28

37:28
1~Kor 6:12
Ty allting är inte nyttigt för alla,

och alla tilltalas inte av allt.

29

37:29
Ords 23:20
Sukta inte efter allsköns läckerheter

och hänge dig inte åt frosseri.

30

37:30
Syr 31:16–20
Ty överdrivet ätande leder till sjukdom,

och omåttligheten är granne till ohälsan.

31Omåttlighet har blivit mångas död,

men den försiktige förlänger sitt liv.