Bibel 2000 (B2000)
36

Bön om Guds ingripande

361Förbarma dig över oss, du härskare som är allas Gud,

2hjälp oss, slå alla hednafolk med skräck för dig!

3Lyft din hand mot de främmande folken

och låt dem se din härskarmakt.

4Liksom du använde oss till att visa dem din helighet

må du använda dem till att visa oss din storhet.

5Må de få erfara detta liksom vi har gjort:

det finns ingen annan Gud än du, Herre.

6Gör nya tecken, låt åter under hända,

7vinn ära åt din hand, åt din starka arm!

8Låt vreden vakna, ge fritt lopp åt din harm,

9förinta motståndaren och utplåna fienden.

10Låt dagen komma snart, minns vad du beslutat,

låt dina storverk bli förkunnade.

11I din vredes eld må de flyende förtäras

och ditt folks plågoandar möta sin undergång.

12Krossa huvudet på fiendernas ledare,

de som säger: »Det finns ingen annan än vi.«

13Samla alla Jakobs stammar,

ge dem på nytt deras urgamla arvslott.

14Förbarma dig, Herre, över det folk som fått ditt namn,

över Israel, som du har liknat vid en förstfödd son!

15Var barmhärtig mot din tempelstad,

mot Jerusalem, den plats där du valt att bo.

16Låt Sion genljuda av dina gärningars lov

och ditt tempel fyllas av din härlighet.

17Träd fram som vittne för dem du skapade i begynnelsen,

och uppfyll de profetior som uttalats i ditt namn.

18Ge lön åt dem som tåligt väntar på dig,

och visa att dina profeter var trovärdiga.

Lyssna, Herre, till dina tjänares bön,

19så att Arons välsignelse av ditt folk går i uppfyllelse!

Då skall alla som bor på jorden se

att du är Herren, den evige Guden.

Det kloka giftermålet

20Magen smälter vilken mat som helst,

men somlig mat är bättre än annan.

21Gommen känner smaken av vilt,

likaså känner ett klokt hjärta igen lögnen.

22Den som är bakslug vållar elände,

men en erfaren man kan ge honom vad han förtjänar.

23Kvinnan får ta vilken man som helst,

men den ena flickan är bättre än den andra.

24En vacker hustru gör mannens uppsyn glad

och är förmer än allt en man kan begära.

25Om hon är mild och vänlig i sitt tal

går mannens lycka över mänskliga mått.

26Den som tar sig en hustru får det första han behöver:

den rätta hjälpen, en pelare till stöd.

27Finns inget stängsel blir gården plundrad,

finns ingen hustru får man lida den rotlöses kval.

28Ty vem har förtroende för en tjuvaktig landstrykare,

som flackar omkring från stad till stad?

Så går det den som saknar hem

och tar in var som helst när natten kommer.

37

Vänner och rådgivare

371Alla vänner säger: »Även jag är din vän«,

men somligas vänskap är bara ord.

2Är det inte en sorg ända till döds

när en vän och kamrat förvandlas till fiende?

3O, du onda böjelse, varifrån har du strömmat in

för att översvämma hela jorden med svek?

4En vän kan dela sin kamrats glädje

men bli hans motståndare i nödens stund.

5En annan vän delar slitet för brödfödan,

och inför striden griper han sin sköld.

6Ha alltid din vän i minnet,

och kom ihåg honom när du får pengar.

7Alla rådgivare prisar sina råd,

men somliga ger råd till egen fördel.

8Akta dig för den som vill ge råd,

och ta först reda på vad hans intresse är —

han ser ju till sin egen fördel.

Låt honom inte kasta lott om ditt öde

9och säga dig att du är på rätt väg

men sedan stiga åt sidan för att se vad som händer.

10Rådgör inte med den som ser snett på dig,

dölj dina planer för dina avundsmän.

11Rådgör inte med en kvinna om hennes rival

eller med en feg man om krig,

inte med säljaren om en affär

eller med köparen om en försäljning,

inte med den ogine om en gengåva

eller med den hårdhjärtade om en vänlighet,

inte med den maklige om arbete av något slag,

med en säsongarbetare om verkets slutförande

eller med en lat slav om ett stort företag.

Dröj aldrig hos sådana för att få råd.

12Nej, håll dig till den gudfruktige,

den som du vet följer buden,

som har samma sinnelag som du

och som lider med dig om du råkar i svårigheter.

13Använd också ditt eget omdöme,

ty det är din trognaste rådgivare.

14En människas hjärta ger stundom bättre besked

än sju spejare i ett högt vakttorn.

15Men utöver detta skall du be till den Högste

att han leder dig på sanningens raka väg.

Visdomens frukter

16Varje handling börjar med ord,

och varje företag inleds med rådslag.

17Tecken på hjärtats föränderlighet

18är fyra ting som kommer därifrån:

gott och ont, liv och död,

men den ständige härskaren över dem är tungan.

19En man kan vara skarpsinnig och en lärare för många

och ändå till ingen nytta för sig själv.

20En man kan vara skicklig talare men bli avskydd.

Han går miste om allt livets goda,

21ty Herren gav honom inte förmågan att behaga;

en sådan man saknar helt vishet.

22En man kan vara vis när det gäller honom själv,

men hans klokhet kommer bara hans kropp till godo.

23En vis man fostrar sitt folk,

och frukten av hans klokhet är att lita på.

24En vis man blir rikt välsignad,

och alla som ser honom prisar honom lycklig.

25En människa har sin utmätta livstid,

men Israels dagar kan inte räknas.

26Den vise vinner förtroende hos sitt folk,

och hans namn skall leva i evighet.

Regler för hälsa, sjukdom och dödsfall

27Mitt barn, pröva dig fram så länge du lever;

ta reda på vad som är skadligt och avstå från det.

28Ty allting är inte nyttigt för alla,

och alla tilltalas inte av allt.

29Sukta inte efter allsköns läckerheter

och hänge dig inte åt frosseri.

30Ty överdrivet ätande leder till sjukdom,

och omåttligheten är granne till ohälsan.

31Omåttlighet har blivit mångas död,

men den försiktige förlänger sitt liv.

38

381Visa läkaren aktning för den nytta han gör

— även han är ju skapad av Herren —

2ty från den Högste kommer förmågan att bota,

och av kungar blir han belönad.

3Läkarens kunnighet ger honom en hög ställning,

och han vinner mäktiga mäns beundran.

4Herren har låtit jorden alstra läkemedel,

och en klok man förkastar dem inte.

5Var det inte ett trästycke som gjorde vattnet drickbart,

för att Herrens makt skulle bli känd?

6Åt människorna gav han kunskap

för att bli prisad för dessa underbara gåvor.

7Genom dem har han botat den sjukes plåga,

8av dem blandar apotekaren till sin medicin.

Herren upphör aldrig att verka;

från honom sprider sig hälsa över jorden.

9Mitt barn, ta inte för lätt på sjukdom,

utan be till Herren, så skall han göra dig frisk.

10Upphör att fela, ändra ditt handlande

och rena ditt hjärta från all synd.

11Offra rökelse och påminnelseoffer av mjöl,

och häll olja över din gåva, så mycket du har råd till.

12Men låt också läkaren göra sitt

— även han är ju skapad av Herren.

Låt honom inte lämna dig, ty du behöver honom.

13Ibland ligger en lycklig utgång i läkarnas händer;

14så ber de ju också om Herrens hjälp

att ge lindring och bot som leder till liv.

15Den som syndar mot sin skapare

må hamna i läkarens händer.

16Mitt barn, låt tårarna flöda när någon är död,

stäm upp klagosång över din svåra förlust.

Visa den döde den heder han har rätt till,

och var inte försumlig med hans begravning.

17Låt gråten vara bitter och klagan högljudd;

håll en sorgehögtid som är honom värdig,

under en dag eller två, för att undgå förtal,

men trösta dig sedan för sorgen.

18Ty sorg kan leda till död,

sorg i hjärtat bryter din styrka.

19Där olyckan slår bor också sorgen,

ett liv i fattigdom är en förbannelse för hjärtat.

20Låt inte sorgen få makt över ditt hjärta,

skjut undan den, och tänk på ditt eget slut.

21Glöm inte detta, ty det finns ingen väg tillbaka;

du hjälper inte den döde men skadar dig själv.

22Tänk på att hans öde även skall bli ditt:

»I går jag, i dag du.«

23Har den döde fått ro, så låt hans minne vila;

trösta dig över förlusten så snart hans liv har flytt.

Kroppsarbete och studier

24Den lärdes vishet förutsätter riklig fritid;

har man litet att sköta, då kan man bli vis.

25Inte kan den bli vis som regerar över plogen

och stoltserar med oxpiken som lans,

som kör sina oxar och upptas av deras arbete

och som inte kan tala om annat än kreatur.

26En sådan man lever för att plöja fåror,

och hans bekymmer är fodret till kvigorna.

27Likaså byggmästaren och hans hantverkare,

som arbetar dag och natt,

eller den som graverar sigillringar

och outtröttligt formar olika mönster.

En sådan man lever för att göra bilden lik,

och hans bekymmer är att få arbetet färdigt.

28Likaså smeden som sitter vid städet

och noga ger akt på sitt smide.

Den heta röken plågar hans kropp,

och han sliter hårt i hettan från ässjan.

Hammarslagen bedövar hans öron,

medan blicken är fäst på modellen för arbetet.

En sådan man lever för att få föremålen färdiga,

och hans bekymmer är att ge dem slutputsen.

29Likaså krukmakaren som sitter vid sitt arbete

och snurrar drejskivan med fötterna.

Hans arbete håller honom i ständig oro,

hur mycket han skall göra är noga bestämt.

30Han formar leran med händerna

och trampar den mjuk med fötterna.

En sådan man lever för att få glasyren färdig,

och hans bekymmer är att få ugnen tömd.

31Alla dessa litar på sina händer,

och var och en av dem är kunnig på sitt område.

32Utan dem kan ingen stad grundas,

och de behöver inte flacka omkring bland främlingar.

Men till stadens råd blir de inte kallade,

33och de utmärker sig inte i folkförsamlingen.

De tar aldrig plats på domarsätet,

och rättsordningen förstår de sig inte på.

De kan varken undervisa eller döma,

och de gör sig inte bemärkta med tänkespråk.

34Nej, det är den skapade världens bestånd de säkrar,

och deras bön gäller deras hantverk.

Den däremot som lever för den Högstes lag

och ägnar sina tankar åt den,