Bibel 2000 (B2000)
36

Bön om Guds ingripande

361Förbarma dig över oss, du härskare som är allas Gud,

2hjälp oss, slå alla hednafolk med skräck för dig!

3Lyft din hand mot de främmande folken

och låt dem se din härskarmakt.

4Liksom du använde oss till att visa dem din helighet

må du använda dem till att visa oss din storhet.

5Må de få erfara detta liksom vi har gjort:

det finns ingen annan Gud än du, Herre.

6Gör nya tecken, låt åter under hända,

7vinn ära åt din hand, åt din starka arm!

8Låt vreden vakna, ge fritt lopp åt din harm,

9förinta motståndaren och utplåna fienden.

10Låt dagen komma snart, minns vad du beslutat,

låt dina storverk bli förkunnade.

11I din vredes eld må de flyende förtäras

och ditt folks plågoandar möta sin undergång.

12Krossa huvudet på fiendernas ledare,

de som säger: »Det finns ingen annan än vi.«

13Samla alla Jakobs stammar,

ge dem på nytt deras urgamla arvslott.

14Förbarma dig, Herre, över det folk som fått ditt namn,

över Israel, som du har liknat vid en förstfödd son!

15Var barmhärtig mot din tempelstad,

mot Jerusalem, den plats där du valt att bo.

16Låt Sion genljuda av dina gärningars lov

och ditt tempel fyllas av din härlighet.

17Träd fram som vittne för dem du skapade i begynnelsen,

och uppfyll de profetior som uttalats i ditt namn.

18Ge lön åt dem som tåligt väntar på dig,

och visa att dina profeter var trovärdiga.

Lyssna, Herre, till dina tjänares bön,

19så att Arons välsignelse av ditt folk går i uppfyllelse!

Då skall alla som bor på jorden se

att du är Herren, den evige Guden.

Det kloka giftermålet

20Magen smälter vilken mat som helst,

men somlig mat är bättre än annan.

21Gommen känner smaken av vilt,

likaså känner ett klokt hjärta igen lögnen.

22Den som är bakslug vållar elände,

men en erfaren man kan ge honom vad han förtjänar.

23Kvinnan får ta vilken man som helst,

men den ena flickan är bättre än den andra.

24En vacker hustru gör mannens uppsyn glad

och är förmer än allt en man kan begära.

25Om hon är mild och vänlig i sitt tal

går mannens lycka över mänskliga mått.

26Den som tar sig en hustru får det första han behöver:

den rätta hjälpen, en pelare till stöd.

27Finns inget stängsel blir gården plundrad,

finns ingen hustru får man lida den rotlöses kval.

28Ty vem har förtroende för en tjuvaktig landstrykare,

som flackar omkring från stad till stad?

Så går det den som saknar hem

och tar in var som helst när natten kommer.