Bibel 2000 (B2000)
34

Drömmens lärdomar och verklighetens

341Tomma förhoppningar bedrar den oförståndige,

och drömmar hetsar upp den enfaldige.

2Som att gripa efter skuggor och jaga efter vind

är det att fästa sig vid drömmar.

3Drömsynen är en efterhärmning av verkligheten,

den visar bilder i stället för människor.

4Hur kan något rent komma ur orenhet,

hur kan sanning komma ur lögn?

5Spådomar, varsel och drömmar är meningslösa,

skräcken för dem är som en födande kvinnas ångest.

6Om de inte är uppenbarelser från den Högste

skall du inte lägga dem på hjärtat.

7Ty många har vilseförts av drömmar

och ingetts förhoppningar som kommit på skam.

8Lagen skall uppfyllas utan bedrägeri,

och den ärliges visdomsord är dess fullbordan.

9Den som har rest omkring känner till mycket,

den erfarne kan tala med sakkunskap.

10Den som inte samlat erfarenhet vet litet,

11men den bereste förvärvar allt större insikt.

12Mycket har jag sett under mina resor,

jag vet mer än som ryms i mina ord.

13Många gånger har jag svävat i livsfara

men blivit räddad tack vare detta.

14De som fruktar Herren skall få leva,

15ty deras hopp står till honom som kan rädda dem.

16Den som fruktar Herren är inte rädd för något,

hans mod sviktar aldrig, ty Herren är hans hopp.

17Lycklig den man som fruktar Herren.

18Vem är det han litar på? Vem är hans stöd?

19Herrens blick följer dem som älskar honom,

han är en mäktig sköld och ett kraftfullt stöd,

han skyddar mot hettan och ger skugga i middagssolen

och bevarar dem från att snubbla och falla.

20Han ger själen glädje och ögonen ljus,

han ger läkedom, liv och välsignelse.

Offer åt Gud och rättvisa åt de fattiga

21Det som vunnits med orätt blir inget felfritt offer,

22de laglösas gåvor vinner inte Herrens välbehag.

23Vad de gudlösa bär fram behagar inte den Högste,

han förlåter inte synder för många offers skull.

24Att frambära offer av det som tillhör de fattiga

är att dräpa en son inför faderns ögon.

25Det hoptiggda brödet är de fattigas liv;

stjäl man det får man blod på händerna.

26Den som tar levebrödet från sin nästa mördar honom,

27och den som vägrar arbetaren hans lön spiller blod.

28Om en bygger upp och en annan river ner,

vad vinner de då mer än mödor?

29Om en ber och en annan förbannar,

vem skall då Härskaren lyssna till?

30Om man badar efter liksvepning men rör liket igen,

vad vinner man då med sin rening?

31Så handlar den som fastar för sina synders skull

men sedan går och gör samma sak igen.

Vem lyssnar till en sådan mans bön,

och vad vinner han med sin botgöring?