Bibel 2000 (B2000)
33

331

33:1
Job 5:19
Ords 12:21
Syr 2:1–5
Den som fruktar Herren möter inget ont

– nej, gång på gång blir han räddad ur prövningen.

2En vis man avskyr inte lagen,

men hycklaren är som ett skepp i en stormby.

3

33:3
2~Mos 28:30
4~Mos 27:21
Syr 45:10
33:3 orakelsvar Kanske en anspelning på översteprästens lottorakel, urim och tummim.Den förståndige litar på lagen,

lagen är för honom lika pålitlig som ett orakelsvar.

4Förbered vad du skall säga, så lyssnar man på dig,

gör bruk av all din kunskap när du yttrar dig.

5Dårens hjärta är som hjulet på en vagn,

hans tankar löper runt som en axel.

6En brunstig hingst liknar en vasstungad vän:

den gnäggar vem som än rider på den.

Motsatser i tillvaron

7Varför är den ena dagen förmer än den andra,

när alla årets dagar får sitt ljus från solen?

8

33:8
1~Mos 1:14
2:3
33:8 gjorde Herren skillnad mellan dem Enligt skapelseberättelsen (1 Mos 1:14; 2:3) har den religiösa kalendern gudomligt ursprung.I sin vishet gjorde Herren skillnad mellan dem

och fastställde olika högtider och fester.

9En del av dem upphöjde och helgade han,

och andra gjorde han till vanliga dagar.

10

33:10
1~Mos 2:7
Likaså är alla människor komna ur stoftet

– av jord skapades Adam –

11men i sin stora insikt gjorde Herren skillnad mellan dem

och stakade ut olika vägar för dem.

1233:12 en del helgade han Helig.En del av dem välsignade och upphöjde han,

en del helgade han och ställde i sin närhet.

Andra förbannade och förnedrade han

och störtade dem över ända.

13

33:13
Jes 29:16
Jer 18:6
Vish 15:7
Rom 9:20
Liksom krukmakaren har leran i sin hand

och formar den så som han vill,

så har skaparen människorna i sin hand

och ger dem den lott han beslutar.

14Mot det onda svarar det goda

och mot döden livet;

så svarar den fromme mot syndaren.

15

33:15
Syr 42:24
Så skall du betrakta alla den Högstes verk:

två och två, det ena svarar mot det andra.

1633:16 Själv har jag gått in i arbetet Jfr 24:30 med not. Det trots ödmjukheten självmedvetna ordvalet vill ge en extra tyngd åt det som sagts innan. Läran om en rättvis harmoni mellan tillvarons motsatser (v. 7–15) spelar stor roll i Syr. Se 39:12–35; jfr också Paulus behandling av liknande frågor i Rom 9:14–24; 11:25–36.Själv har jag gått in i arbetet som den siste,

lik den som gör efterskörden i vingården,

17men genom Herrens välsignelse har jag hunnit ifatt

och likt druvplockaren fyllt min vinpress.

18

33:18
Syr 24:34
Betänk att jag inte har arbetat blott för mig själv

utan för alla som söker fostran.

19

33:19
Vish 6:1
33:19 Folkförsamling.Så hör på mig, ni folkets hövdingar –

ni folkförsamlingens ledare, lyssna!

Var herre i eget hus

20Låt ingen bli herre över dig så länge du lever,

vare sig son eller hustru, bror eller vän.

Låt inte heller någon ta över dina ägodelar –

du kanske måste ångra dig och tigga dem tillbaka.

21Så länge du lever och andas

skall du inte ge dig själv i någons händer.

22Ty det är bättre att dina barn tigger av dig

än att du sneglar efter gåvor från dina söner.

23Behåll ditt oberoende i allt vad du gör,

låt inte ditt anseende fläckas.

24Den dag som är den sista av dina levnadsdagar,

när dödsstunden är inne, skall du fördela arvet.

25

33:25
Ords 26:3
Foder, spö och last åt åsnan,

åt slaven bröd, tukt och arbete.

26Sätt tjänaren i arbete, så slipper du bekymmer;

har han inget för händer, vill han ha sin frihet.

27

33:27
Syr 42:5
Ok och piska böjer nacken,

och en illasinnad slav skall ha prygel och pina.

28Håll honom i arbete och låt honom inte lata sig;

29av sysslolöshet lär man mycket ont.

30Låt honom arbeta – det är vad han är till för,

och lyder han inte, så slå honom i bojor.

Men gå inte för långt med någon,

och gör ingenting utan rättslig grund.

31

33:31
2~Mos 21:1–6
3~Mos 25:46
33:31 du förvärvade honom genom blod Vad som åsyftas är oklart, kanske den ceremoni (2 Mos 21:6) som för all framtid knöt en slav till en familj där han ville stanna.Har du bara en slav, så låt honom bli din like,

ty du förvärvade honom genom blod.

Har du bara en slav, så behandla honom som en broder,

ty du behöver honom lika mycket som ditt eget liv.

32

33:32
5~Mos 23:15
Om du behandlar honom illa så att han ger sig i väg,

vart skall du då gå för att leta rätt på honom?