Bibel 2000 (B2000)
32

321Har man valt dig till värd, så bli inte högfärdig,

utan var bland de andra som en av dem.

Sörj först för dem och inta sedan din plats.

2Lägg dig inte till bords förrän du gjort vad du skall,

så kan du sedan glädja dig åt deras glädje

och motta ärekransen för ditt goda värdskap.

3Tala, du som är gammal, ty det tillkommer dig,

tala klokt och förståndigt, men stör inte musiken.

4Prata inte medan man lyssnar till annat,

och lägg inte fram din visdom i otid.

5En sigillsten av rubin i en ring av guld —

så är orkesterns spel vid festen.

6En sigillsten av smaragd i en infattning av guld —

så är sång och spel till ett gott vin.

7Tala, du som är ung, om det är nödvändigt,

och en andra gång bara om du blir tillfrågad.

8Fatta dig kort, säg mycket med få ord,

lik en kunnig man som också vet att tiga.

9Ta dig inte ton bland stormän,

och var inte för pratsam i gamla mäns närvaro.

10Före åskmullret ljungar blixten,

och framför den försynte går välviljan.

11Bryt upp i tid och stanna inte kvar till sist,

gör inget lättsinnigt utan skynda dig hem.

12Där kan du roa dig och följa dina infall;

men synda inte med övermodiga ord.

13Därefter skall du prisa honom som skapat dig

och mättar dig med sina goda gåvor.

Gudsfruktan, försiktighet och allvar

14Den gudfruktige låter sig undervisas,

och de som börjar dagen med bön får Herrens välbehag.

15Den som fördjupar sig i lagen skall mättas av den,

men för hycklaren blir den en fälla.

16De gudfruktiga ser vad som är rätt,

och deras lagtolkningar lyser som ljuset.

17Syndaren skyr tillrättavisning

och tolkar lagen efter sina syften.

18En klok man tänker sig alltid för,

men en övermodig främling drar sig inte för något,

och efteråt förblir han lika tanklös.

19Gör ingenting utan eftertanke,

så slipper du ångra det du gör.

20Gå inte på en oländig väg,

så slipper du snava på stenarna.

21Känn dig inte heller säker på en jämn väg,

22utan ta dig i akt till och med för dina barn.

23Lita på dig själv i allt vad du gör,

ty också detta är att hålla buden.

24Den som litar på lagen följer buden,

och den som förtröstar på Herren lider aldrig skada.