Bibel 2000 (B2000)
31

Rikedomens faror och frestelser

311

31:1
Pred 5:11
Oro för rikedom tär på hälsan,

sådana bekymmer håller sömnen borta.

231:2 Men vid oro … botas av sömn Versen översätts vanligen: »Oro och bekymmer gör det omöjligt att sova, och svår sjukdom fördriver sömnen.« Valet av läsart och tolkning styrs då av hebreiskan.Men vid oro och bekymmer behöver man sova;

svår sjukdom kan botas av sömn.

3Den rike sliter för att samla pengar,

men när han vilar kan han njuta av sin lyx.

4Den fattige sliter för ett knappt uppehälle,

och när han vilar kommer nöden.

5

31:5
Ords 28:20
Syr 27:1
Den som älskar guld kan inte bli rättfärdig,

den som jagar pengar förs på villovägar.

6

31:6
1~Tim 6:9
För guldets skull har många hamnat i olycka

och gått sin undergång till mötes.

7En fälla är guldet för dem det har förhäxat,

och alla som saknar förstånd blir fångade i den.

8

31:8
Ps 62:11
Lycklig den rike som visat sig fläckfri

och inte gjort guldet till sin gud.

9Säg vem det är, så skall vi prisa honom,

ty han har utfört storverk bland sitt folk.

10

31:10
Matt 19:23
Vem är den fullkomlige som bestått detta prov?

Må han bära huvudet högt.

Vem har avstått från synd när han kunde synda,

från att göra ont när han kunde göra det?

1131:11 Folkförsamling.Den mannens lycka blir bestående,

och folkförsamlingen skall prisa hans frikostighet.

Regler vid festligt umgänge

12Har du slagit dig ner vid ett rikt bord

skall du inte prata högt om det;

säg inte: »Här var det minsann välförsett!«

13

31:13 f.
Ords 23:6–8
31:13 onda ögon … ögat … gråter Vishetsskrifterna förutsätter ibland ett konkret samband mellan synd och straff (jfr Vish 11:16): ögats gråt är ett lämpligt straff för ögats missunnsamma blickar. »Det onda ögat« är en traditionell beteckning för missunnsamhet och avund.Kom ihåg att onda ögon vållar olycka.

Har någon värre ondska blivit skapad?

Så är det också alltid ögat som gråter.

14Grip inte efter det en annan kastat blicken på,

trängs inte med honom vid skålen.

15Ge akt på dig själv för att förstå din nästa,

och tänk dig för, vad saken än gäller.

16Ät som en människa av det som dukats fram,

och glufsa inte i dig, så att du väcker motvilja.

17Var den förste som slutar, så visar du dig väluppfostrad,

och var inte omättlig, så att du väcker anstöt.

18Och om du sitter i ett sällskap,

så ta inte för dig före de andra.

19Hur nöjd är inte den väluppfostrade med litet!

Han slipper också andnöd när han har gått till sängs.

20

31:20
Syr 37:30
Sund sömn får den som ätit måttligt;

han stiger tidigt upp med tankarna samlade.

Men en omåttlig människa plågas

av sömnlöshet, illamående och kolik.

21Om maten bekommer dig illa,

så gå ut och kasta upp, då får du lindring.

22Hör på mig, mitt barn, och ringakta mig inte;

en gång får du se att mina ord är sanna.

Sköt allt du gör med skicklighet,

så kommer du aldrig att drabbas av sjukdom.

23En belevad gäst prisas högt av alla

och får ett grundmurat rykte för sina fina manér.

24En ohyfsad gäst klandras av hela staden,

och ryktet talar bitande om hans dåliga manér.

25

31:25
Ords 20:1
Jes 5:22
Försök inte spela karl vid bägaren,

ty vinet har fört många i fördärvet.

2631:26 Ugnen prövar ståleggens skärpa Bilden är mångtydig: metall som renas under smältning; eggvapen som prövas under strid; stål som härdas med upphettning och avkylning. Tillämpningen gäller i varje fall den vises förmåga att bevara sinnesjämvikten i en hetsig situation.Ugnen prövar ståleggens skärpa

liksom vinet hjärtat vid de övermodigas gräl.

27

31:27
Ps 104:15
Vin är som livet självt för människan

om det dricks i måttliga mängder.

Vad har man för liv om vinet fattas?

Det blev ju skapat till människans glädje.

28

31:28
Ords 31:6
Fröjd i hjärtat och glädje i sinnet

ger vin i rätt tid och i lagom mängd.

29

31:29 f.
Ords 23:29–35
Ef 5:18
Bitterhet i sinnet ger vin som dricks i övermått

medan man hetsar och utmanar varandra.

30Ruset stegrar dårens vrede tills han förgår sig,

det minskar hans styrka och vållar sår.

31Klandra inte din kamrat när ni dricker tillsammans,

och förakta honom inte när han är upprymd.

Säg inget kränkande till honom,

och besvära honom inte med penningkrav.