Bibel 2000 (B2000)
29

Om lån och borgensförbindelser

291

29:1
5~Mos 15:7Ps 37:26
29:1 att hålla buden Plikten att ge lån till behövande inskärps uttryckligen i 5 Mos 15:7 f.Den som är barmhärtig låter sin nästa få låna;

att räcka en stödjande hand är att hålla buden.

2

29:2
Matt 5:42
Låt din nästa få låna när han behöver det,

och betala punktligt igen din skuld till honom.

3Stå vid ditt ord och vinn hans förtroende,

så kommer du alltid att få vad du behöver.

4Många ser lånet som en upphittad skatt

och ställer till besvär för sin hjälpare.

5

29:5
Ps 37:21
Innan de har fått något kysser de honom på hand

och talar med dämpad röst om hans pengar.

Men när skulden skall betalas drar de ut på tiden,

de betalar bara med beklagande fraser

och skyller på de dåliga tiderna.

6Är långivaren hård får han möjligen igen hälften,

och det får han ta som en skänk från ovan.

I annat fall försnillar de hans pengar

och gör honom i onödan till sin fiende.

Förbannelser och smädelser är allt han får i gengäld,

i stället för att hedras betalas han med vanära.

7På grund av sådan ondska vägrar många ge lån:

de är rädda för onödiga förluster.

8

29:8–13
Syr 3:30
Men ha tålamod med den som är i nöd,

låt honom inte vänta på din gåva.

9Ta dig an den fattige för budordets skull,

skicka inte bort honom tomhänt när han lider brist.

10Gör av med pengarna på din broder och vän

och låt dem inte rosta bort under en sten.

11

29:11 f.
Syr 17:22
Matt 6:1919:21
Använd dina tillgångar så som den Högste har befallt,

det blir dig till mer nytta än guldet.

12

29:12
Ps 41:2Luk 16:9
Apg 10:4
Goda gärningar skall du låsa in i din skattkammare,

de kommer att rädda dig ur alla olyckor.

13Bättre än en stark sköld och en tung lans

skall de försvara dig mot din fiende.

14En god människa går i borgen för sin nästa,

men den som saknar skamkänsla sviker honom.

15

29:15
Ords 20:16
Glöm aldrig din tacksamhetsskuld till en borgensman,

ty han har satt sitt liv på spel för din skull.

16Syndaren föröder sin borgensmans välstånd,

17och den otacksamme sviker sin räddare.

18

29:18
Ords 11:15
22:26
Borgensförbindelsen har knäckt många välbärgade män

och sköljt dem med sig som en brottsjö på havet;

mäktiga män har drivits från gård och grund

och fått irra omkring bland främmande folk.

19Syndaren som ger sig in i borgensförbindelser

är ute efter vinst men hamnar inför rätta.

20Ta dig an din nästa så långt du förmår,

men akta dig för att dras med i fördärvet.

Den hemlöses olycka

21

29:21
Syr 39:26
Livets nödtorft är vatten, bröd och kläder

och väggar som skyler det som inte bör visas.

22

29:22
Ps 37:16
Bättre leva fattigt i ett skjul av bräder

än äta överdådigt i en annans hus.

23

29:23
Fil 4:11
Var nöjd antingen du har litet eller mycket,

så slipper du de skymford en främling får höra.

24

29:24
Syr 36:28
Att gå ur hus i hus är ett eländigt liv,

där du är främling har du inte någon talan.

25Du måste stå för mat och dryck utan att få tack,

och till råga på allt får du höra sårande ord:

26»Fram med dig, främling, duka bordet,

låt mig få smaka om du har något.« –

27»Ut med dig, främling, ur vägen för fint folk,

jag har min bror på besök och behöver huset.«

28Det är tungt för en klok man att höra sådant,

att skällas för utböling och skymfas av långivare.