Bibel 2000 (B2000)
27

271

27:1
Syr 31:51~Tim 6:9
För pengars skull har många syndat,

den som strävar efter rikedom blundar ofta.

2Liksom spiken drivs in i fogen mellan stenarna

tränger synden sig in mellan försäljning och köp.

3Den som inte håller fast vid gudsfruktan

kommer plötsligt att se sitt hus lagt i ruiner.

4När man skakar sållet blir skräpet kvar,

och människans uselhet märks när hon diskuterar.

5Krukmakarens kärl prövas i ugnen,

och en människa sätts på prov genom diskussion.

6

27:6
Matt 12:33–37
Frukten vittnar om hur trädet blivit skött;

så visar talet hur människan tänker.

7Beröm inte en man innan du hört honom diskutera,

ty det är så en människa sätts på prov.

8

27:8
Syr 6:31
27:8 skrud Det grekiska ordet används om översteprästens kåpa (45:8; 2 Mos 28:31).Strävar du efter rättfärdigheten kommer du att nå den

och får iklä dig den som en lysande skrud.

9Fåglar av samma slag bygger bo tillsammans,

och sanningen kommer till den som är sannfärdig.

10

27:10
Syr 21:2
Lejonet lurar på sitt byte,

likaså synden på den som är orättfärdig.

11Vad den fromme säger är oföränderligt vist,

men den oförnuftige skiftar som månen.

12

27:12
Syr 6:36
Slösa inte bort tiden hos oförståndigt folk,

men stanna länge hos dem som är kloka.

1327:13 Dåre.Dårarnas tal väcker anstöt,

och de skrattar i sin syndiga vällevnad.

14

27:14
Syr 23:9–11
Den som svär ymnigt får håret att resa sig,

när sådana grälar håller man för öronen.

15

27:15
Syr 22:24
De övermodigas gräl slutar i blodsutgjutelse,

deras ständiga smädelser är vidriga att höra.

Svek och falskhet

16

27:16
Ords 20:19
Den som avslöjar hemligheter förlorar allt förtroende,

han får aldrig en nära vän.

17

27:17–21
Syr 22:20–22
Håll av din vän och var trofast mot honom,

men om du har avslöjat hans hemligheter,

så försök inte nå honom igen.

18Ty så som en människa dödar sin fiende,

så har du dödat din nästas vänskap,

19och liksom du släpper en fågel ur handen,

så har du förlorat din vän och kan inte fånga honom.

20Följ inte efter honom; han är redan långt borta,

han har flytt som en gasell ur snaran.

21Ty ett sår kan förbindas, en skymf kan förlåtas,

men för den som röjt hemligheter finns inget hopp.

22

27:22
Ords 6:12–14
27:22 blinkar med ögonen Blinkningar nämns i Ords 6:13 som tecken på bakslug oärlighet.En man som blinkar med ögonen har ont i sinnet,

och den som känner honom håller sig undan.

23

27:23
Ps 55:22
Ords 26:24Syr 12:16–18
När du är med är han len i mun

och visar beundran för allt du säger,

men efteråt anslår han en annan ton

och får dina ord att låta anstötliga.

24Mycket avskyr jag, men ingenting så som honom,

och Herren skall också visa sin avsky.

25Den som kastar en sten rakt upp får den i huvudet,

och ett försåtligt hugg sårar angriparen.

26

27:26
Ps 7:16
57:7
Ords 26:27
Pred 10:8
Den som gräver en grop faller själv däri,

och den som gillrar en fälla blir fångad.

27Den som gör något ont får det själv över sig

utan att förstå varifrån det kommer.

28Hån och ovett drabbar den övermodige,

och straffet lurar på honom som ett lejon.

29Snaran skall fånga dem som gläds åt de frommas fall,

och innan de dör skall de förtäras av vånda.

Var försonlig och fridsam

30Vrede och hätskhet är också avskyvärda,

men syndaren håller fast vid dem.