Bibel 2000 (B2000)
26

261Lycklig den som har en god hustru,

hans livstid blir dubbelt så lång.

2En duglig hustru ger sin man glädje,

och han njuter frid i alla sina dagar.

3En god hustru är en dyrbar gåva;

den gåvan ges åt den gudfruktige.

4Rik som fattig blir glad till sinnes

och har alltid en ljus uppsyn.

5Tre ting fyller mig med fruktan,

och ett fjärde målar skräck i mitt ansikte:

skvaller i staden, en folkhop som samlas

och en falsk anklagelse — allt detta är värre än döden.

6Men en svartsjuk kvinna betyder pina och elände

och sårande ord som alla drabbas av.

7En elak hustru är som ett vrenskande oxspann,

att ha en sådan är som att hålla i en skorpion.

8En kvinna som dricker vållar stor förargelse,

hon visar öppet sin skamlöshet.

9En kvinnas lösaktighet visar sig

i utmanande blickar och ögonkast.

10Vaka strängt över en självsvåldig dotter,

annars utnyttjar hon din släpphänthet.

11Ser du fräcka blickar, så var på din vakt,

och bli inte förvånad om hon trotsar dig.

12Som en törstig vandrare dricker med vidöppen mun

av det vatten han först får tag på,

så sätter hon sig på första bästa stake

och öppnar sitt koger för pilen.

13En älsklig hustru är sin mans glädje,

hon förstår att hålla honom frisk och stark.

14En tystlåten kvinna är en gåva från Herren,

ingenting är värdefullare än ett tuktat sinne.

15Ljuvligheters ljuvlighet är en sedesam kvinna,

ingenting kan väga upp ett kyskt sinne.

16Som den uppgående solen på Herrens höga himmel

är en god kvinnas skönhet i ett välordnat hem.

17Som den lysande lampan på helgedomens lampställ

är ett skönt ansikte på en kraftig gestalt.

18Som pelare av guld på fundament av silver

är vackra ben på välformade fötter.

Hur rättfärdigheten prövas

28Två ting gör mig bedrövad,

och ett tredje väcker min vrede:

att en soldat lever i armod och nöd,

att kloka män behandlas som avskräde

och att någon överger rättfärdighet för synd —

för honom håller Herren svärdet berett.

29En köpman lär knappast undgå att fela,

en affärsman kan inte hålla sig ren från synd.