Bibel 2000 (B2000)
25

Livets bästa glädjeämnen

251Tre ting fyller mig med välbehag,

att se dem gläder både Herren och människorna:

sämja mellan bröder, vänskap mellan grannar

och att man och hustru lever väl tillsammans.

2Tre slags människor fyller mig med avsky,

och jag vämjes vid deras levnadssätt:

en fattig som är högmodig, en rik som ljuger

och en svagsint gubbe som begår äktenskapsbrott.

3Om du inte har sparat i ungdomen,

hur skall du då få något när du blir gammal?

4Omdöme passar till gråa hår,

förstånd och klokhet anstår gamla män.

5Vishet är en prydnad för åldringar,

eftertanke och klokhet för ansedda män.

6Erfarenhet är åldringars ärekrans,

och gudsfruktan är deras stolthet.

7Det finns nio som jag har prisat lyckliga i min tanke,

men om den tionde skall jag låta min tunga tala:

en man som får glädje av sina barn,

en som får uppleva sina fienders fall;

8lycklig den som lever samman med en klok hustru,

den som aldrig slinter med sin tunga,

den som slipper tjäna en underlägsen herre;

9lycklig den som funnit insikt

och den som talar för uppmärksamma lyssnare;

10stor är den som har funnit visheten —

men han är inte förmer än den som fruktar Herren.

11Gudsfruktan överträffar allt annat.

Den som äger den kan inte jämföras med någon.

Onda kvinnor och goda

13Vilket sår som helst —

bara inte sår i hjärtat;

vilken elakhet som helst —

bara inte från en kvinna.

14Vilken olycka som helst —

bara inte genom dem som hatar mig;

vilket straff som helst —

bara inte genom mina fiender.

15Inget huvud är farligare än ormens,

och ingen vrede är värre än kvinnans.

16Hellre har jag ett lejon eller en drake i huset

än jag bor tillsammans med en elak kvinna.

17En kvinnas elakhet förändrar hennes yttre

och gör hennes uppsyn ilsken som en björns.

18När hennes man slår sig ner hos sina grannar

kan han inte låta bli att sucka bittert.

19All ondska är obetydlig emot en kvinnas ondska —

må syndarens lott bli hennes!

20Som en sandig backe för en åldrings fötter

är en grälsjuk kvinna för en stillsam man.

21Fall inte för en kvinnas skönhet,

åtrå henne inte för hennes skönhets skull.

22Vredesutbrott, oförskämdhet och stor smälek

blir följden om en kvinna försörjer sin man.

23Modlöst sinne, dyster uppsyn

och sår i hjärtat vållar en elak hustru.

Kraftlösa händer och matta knän

vållar den som inte gör sin man lycklig.

24Från en kvinna leder synden sitt ursprung,

och för hennes skull måste vi alla dö.

25Låt inte vatten läcka igenom,

och låt inte en elak hustru få träta.

26Om hon inte vill rätta sig efter dig,

så skär henne loss från din kropp.

26

261Lycklig den som har en god hustru,

hans livstid blir dubbelt så lång.

2En duglig hustru ger sin man glädje,

och han njuter frid i alla sina dagar.

3En god hustru är en dyrbar gåva;

den gåvan ges åt den gudfruktige.

4Rik som fattig blir glad till sinnes

och har alltid en ljus uppsyn.

5Tre ting fyller mig med fruktan,

och ett fjärde målar skräck i mitt ansikte:

skvaller i staden, en folkhop som samlas

och en falsk anklagelse — allt detta är värre än döden.

6Men en svartsjuk kvinna betyder pina och elände

och sårande ord som alla drabbas av.

7En elak hustru är som ett vrenskande oxspann,

att ha en sådan är som att hålla i en skorpion.

8En kvinna som dricker vållar stor förargelse,

hon visar öppet sin skamlöshet.

9En kvinnas lösaktighet visar sig

i utmanande blickar och ögonkast.

10Vaka strängt över en självsvåldig dotter,

annars utnyttjar hon din släpphänthet.

11Ser du fräcka blickar, så var på din vakt,

och bli inte förvånad om hon trotsar dig.

12Som en törstig vandrare dricker med vidöppen mun

av det vatten han först får tag på,

så sätter hon sig på första bästa stake

och öppnar sitt koger för pilen.

13En älsklig hustru är sin mans glädje,

hon förstår att hålla honom frisk och stark.

14En tystlåten kvinna är en gåva från Herren,

ingenting är värdefullare än ett tuktat sinne.

15Ljuvligheters ljuvlighet är en sedesam kvinna,

ingenting kan väga upp ett kyskt sinne.

16Som den uppgående solen på Herrens höga himmel

är en god kvinnas skönhet i ett välordnat hem.

17Som den lysande lampan på helgedomens lampställ

är ett skönt ansikte på en kraftig gestalt.

18Som pelare av guld på fundament av silver

är vackra ben på välformade fötter.

Hur rättfärdigheten prövas

28Två ting gör mig bedrövad,

och ett tredje väcker min vrede:

att en soldat lever i armod och nöd,

att kloka män behandlas som avskräde

och att någon överger rättfärdighet för synd —

för honom håller Herren svärdet berett.

29En köpman lär knappast undgå att fela,

en affärsman kan inte hålla sig ren från synd.

27

271För pengars skull har många syndat,

den som strävar efter rikedom blundar ofta.

2Liksom spiken drivs in i fogen mellan stenarna

tränger synden sig in mellan försäljning och köp.

3Den som inte håller fast vid gudsfruktan

kommer plötsligt att se sitt hus lagt i ruiner.

4När man skakar sållet blir skräpet kvar,

och människans uselhet märks när hon diskuterar.

5Krukmakarens kärl prövas i ugnen,

och en människa sätts på prov genom diskussion.

6Frukten vittnar om hur trädet blivit skött;

så visar talet hur människan tänker.

7Beröm inte en man innan du hört honom diskutera,

ty det är så en människa sätts på prov.

8Strävar du efter rättfärdigheten kommer du att nå den

och får iklä dig den som en lysande skrud.

9Fåglar av samma slag bygger bo tillsammans,

och sanningen kommer till den som är sannfärdig.

10Lejonet lurar på sitt byte,

likaså synden på den som är orättfärdig.

11Vad den fromme säger är oföränderligt vist,

men den oförnuftige skiftar som månen.

12Slösa inte bort tiden hos oförståndigt folk,

men stanna länge hos dem som är kloka.

13Dårarnas tal väcker anstöt,

och de skrattar i sin syndiga vällevnad.

14Den som svär ymnigt får håret att resa sig,

när sådana grälar håller man för öronen.

15De övermodigas gräl slutar i blodsutgjutelse,

deras ständiga smädelser är vidriga att höra.

Svek och falskhet

16Den som avslöjar hemligheter förlorar allt förtroende,

han får aldrig en nära vän.

17Håll av din vän och var trofast mot honom,

men om du har avslöjat hans hemligheter,

så försök inte nå honom igen.

18Ty så som en människa dödar sin fiende,

så har du dödat din nästas vänskap,

19och liksom du släpper en fågel ur handen,

så har du förlorat din vän och kan inte fånga honom.

20Följ inte efter honom; han är redan långt borta,

han har flytt som en gasell ur snaran.

21Ty ett sår kan förbindas, en skymf kan förlåtas,

men för den som röjt hemligheter finns inget hopp.

22En man som blinkar med ögonen har ont i sinnet,

och den som känner honom håller sig undan.

23När du är med är han len i mun

och visar beundran för allt du säger,

men efteråt anslår han en annan ton

och får dina ord att låta anstötliga.

24Mycket avskyr jag, men ingenting så som honom,

och Herren skall också visa sin avsky.

25Den som kastar en sten rakt upp får den i huvudet,

och ett försåtligt hugg sårar angriparen.

26Den som gräver en grop faller själv däri,

och den som gillrar en fälla blir fångad.

27Den som gör något ont får det själv över sig

utan att förstå varifrån det kommer.

28Hån och ovett drabbar den övermodige,

och straffet lurar på honom som ett lejon.

29Snaran skall fånga dem som gläds åt de frommas fall,

och innan de dör skall de förtäras av vånda.

Var försonlig och fridsam

30Vrede och hätskhet är också avskyvärda,

men syndaren håller fast vid dem.